Niedziela 17-02-2019, imieniny Aleksego, Zbigniewa
 
Rek

UWAGA!

Drogi Czytelniku,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu.

Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Może później

Pomoc dla niezamożnych uczniów

Od 1 do 15 września będzie prowadzona akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów zamieszkałych na terenie Elbląga.

Przypominamy, że prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje uczniowi, u którego dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 351 zł . Obliczając wysokość dochodu bierze się pod uwagę dochód wszystkich osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, a następnie dzieli się przez liczbę tych osób. W ten sposób wyliczony dochód przypadający na jednego członka w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 351 zł netto.
     Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie stypendium  szkolnego upływa 15 września br. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 15 października).
     Wnioski należy składać w szkołach, do których uczęszczają uczniowie, gdzie również udzielane są wszelkie informacje w powyższej sprawie. Do wniosku należy dołączyć udokumentowany dochód wszystkich członków rodziny z miesiąca sierpnia 2010r.  (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - wysokość dochodu z miesiąca września 2010 r.)
     Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2010r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wrzesień 2010r.), bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa o  pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu  w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
     
     Do ustalanego dochodu nie wlicza się:
. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
. zasiłku celowego;
. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
. wartości świadczeń w naturze;
. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
     
     Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednio:
. zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wykazujące formy pomocy oraz wysokości tych świadczeń pieniężnych, z których  korzystała rodzina w miesiącu sierpniu 2010r. lub oświadczenie składającego wniosek o niekorzystaniu ze świadczeń MOPS w  sierpniu 2010;
. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku w sierpniu 2010r. lub zaświadczenie potwierdzające rejestrację w PUP bez pobierania zasiłku bądź oświadczenie o niezarejestrowaniu w PUP;
. zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku- sierpień 2010r. , jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
. odcinek wypłaty renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku - sierpień 2010r.;
. zaświadczenie o wysokości pobieranego w sierpniu 2010r. zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego z Wydziału Świadczeń Rodzinnych;
. wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci oraz pisemne oświadczenie o dokładnej wysokości otrzymanych w sierpniu 2010r. zasądzonych alimentów lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji alimentów w sierpniu 2010r;
. zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranego stypendium - w przypadku osób studiujących;
. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność,  a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby(ustalane na podstawie art.8 ust.5 pkt. 1 i ust. 7 ustawy o pomocy społecznej);
. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych  w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby (ustalane na podstawie art.8 ust.5 pkt. 2 i ust. 8 ustawy o pomocy społecznej);
. w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
     Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawiera: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64,  poz.593 ze zm.)
     
     Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom szkół publicznych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację  odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj.  do 18 roku życia, a także słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
     W przypadku ubiegania się o stypendium przez pełnoletniego ucznia lub słuchacza, on sam jest wnioskodawcą.
     
     Uwaga:
     W bieżącym roku wszystkie osoby wnioskujące o stypendium szkolne zobowiązane są do dołączenia do wniosku o stypendium, wypełnionego i podpisanego wniosku do Wydziału Świadczeń Rodzinnych o wydanie zaświadczenia o pobieraniu bądź niepobieraniu świadczeń pieniężnych. Nie składają zatem takich wniosków o wydanie zaświadczenia bezpośrednio do Wydziału Świadczeń Rodzinnych, lecz do szkoły. Wielkość tej pomocy zostanie ustalona na podstawie informacji uzyskanych przez szkołę z Wydziału Świadczeń Rodzinnych w imieniu wnioskujących. Ma na to celu usprawnienie przeprowadzenia akcji stypendialnej.
UM w Elblągu
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
..., a moim zdaniem
Reklama

To kupisz w pasażu portElu

Naszywka GODŁO
Czapka z nadrukiem
Naszywki
T-shirt biały z Twoim nadrukiem DTG PROMOCJA