Piątek 26-04-2019, imieniny Marzeny, Marii
 

UWAGA!

Drogi Czytelniku,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu.

Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Może później

Mądrzej. Dla elblążan

Elbląg, Mądrzej. Dla elblążan

Ocena jakości życia mieszkańców subregionu elbląskiego w kontekście ich oczekiwań wobec strategii rozwoju lokalnego – to zagadnienie, którym zajął się dr Henryk Gawroński, kandydat do Rady Miasta.

Przez jakość życia rozumie się całokształt rzeczywistych warunków życia ludzi w środowisku lokalnym oraz stopień materialnego i niematerialnego zaspokojenia ich potrzeb poprzez strumień dóbr i usług generowanych przez to środowisko, a także zaspokajanych przez rynek, zarówno odpłatnych, jak również finansowanych ze środków publicznych.
     Celem artykułu jest oparta na subiektywnej ocenie, wyrażonej w badaniu ankietowym, ocena lokalizacyjnych warunków życia mieszkańców w subregionie elbląskim w kontekście ich oczekiwań wobec strategii rozwoju lokalnego.
     
     Autor jest kandydatem do Rady Miasta Elbląg w wyborach 23 czerwca z poparcia Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP w Okręgu Wyborczym nr 5.
     
     Wyniki badań
     Wyniki przeprowadzonych badań w zakresie stanu wiedzy o strategiach rozwoju swoich gmin i postrzeganiu zarządzania strategicznego nie potwierdzają szerokiego zainteresowania mieszkańców gmin tą problematyką. Ponad 21% badanych, a w gminach wiejskich prawie 33 % badanych deklaruje, że nie wie czy jego gmina posiada opracowaną strategię rozwoju. Tylko około 15% badanych deklaruje, że zna podstawowe założenia strategii swojej gminy, a 63,2% deklaruje nieznajomość nawet podstawowych jej założeń. Należy zatem sądzić, że faktyczny odsetek osób z tą niewiedzą jest jeszcze wyższy. Jednocześnie około 45% badanych uznaje, że strategia jest formalnym dokumentem niezbędnym do pozyskania środków unijnych, a tylko niespełna 40% widzi w niej zbiór świadomych celów rzeczywiście realizowanych w praktyce.
     Respondenci mieli możliwość wskazania nie więcej niż trzech kierunków rozwoju spośród zaproponowanych w ankiecie. Mieszkańcy Elbląga wyraźne preferują (53,1%) wizję miasta jako miejscowość usługową, w tym zapewniającą usługi życiowe dające komfort zamieszkania. Prawie 1/3 mieszkańców wskazała na miasto jako samodzielną aglomerację - 31,5% i na miasto o możliwościach turystycznych - 27,3%, a średnio co piąty mieszkaniec wskazał na szanse rozwoju przemysłu - 19,6% oraz na szanse jako miasta transgranicznego – 18,2%. Na funkcje przyrodnicze wskazało 9,8% respondentów.
     Łącząc odpowiedzi dotyczące funkcji „sypialnianej” i satelitarnej wobec pobliskiego Trójmiasta, można stwierdzić, że ponad 1/3 mieszkańców (35,7%) postrzega Elbląg w przyszłości jako miasto powiązane z obszarem metropolitalnym Trójmiasta, co w obliczu tendencji metropolitalnych wydaje się być przesądzone. Jednakże, zestawienie tej preferencji z wizją miasta samodzielnego, jest kłopotliwe dla władz miasta, zwłaszcza w obliczu demokratycznych wyborów, gdyż powierzchowna analiza tych kierunków może skłaniać wyborców do uznania, że są to koncepcje wykluczające się wzajemnie i odejście od koncepcji miasta jako samodzielnej aglomeracji może być źle przyjęte przez ok. 1/3 wyborców. Przekonanie do słuszności koncepcji polaryzacyjnej wymaga dłuższego okresu niż okres kampanii wyborczej i wymaga zastosowania wielu technik opartych o partycypację i konsultacje społeczne z wykorzystaniem elementów przywództwa lokalnego.
     
     Analiza czynników wpływających na poczucie jakości życia pozwala na stwierdzenie, że czynnikami najbardziej sprzyjającymi zadowoleniu z jakości życia są w kolejności:
     - kontakty rodzinne i ustabilizowane grono przyjaciół -71,4%;
     - łatwy dostęp do obiektów użyteczności publicznej, POZ, kościół, sklep, kino, itp. – 45,1%;
     - dogodne połączenia komunikacji miejskiej i międzymiastowe – 28,2%;
     - estetyka wsi, miasta lub osiedla – 27,6%;
     - dogodne warunki do wypoczynku, uprawiania sportu i rekreacji – 26,4%.
     W analizie ogólnej uwagę zwracają mało istotne dla respondentów takie czynniki jak:
     - możliwość zapewnienia mieszkania (25 % wskazań - pozycja 6 w rankingu czynników), co może oznaczać, że wśród respondentów nie było osób z problemami mieszkaniowymi
     - atrakcyjna i dobrze płatna praca (11,4% wskazań – pozycja 7 w rankingu czynników), co zapewne ma związek z faktem, że wśród ankietowanych było tylko 6 osób niepracujących;
     - jakość i dostępność publicznych usług społecznych, jak ochrona zdrowia, oświata – 11,0%, co może oznaczać, że respondenci nie przywiązują wagi do jakości usług publicznych, gdyż w ich ocenie, mają one określony przez państwo standard i nie można ich nikogo pozbawić.
     Wyniki badania potwierdzają więc tezę, że dobro posiadane ma odczuwalnie mniejsze znaczenie, a jego wartość znaczenie wzrasta dopiero w momencie jego utraty.
     Wśród innych czynników wymieniano: brak korków na ulicach, schronisko dla zwierząt, bezpieczeństwo publiczne, korty tenisowe, drużyna piłkarska, przyrodę, ciszę, spokój.
     Podobnie jak w przypadku analizy ogólnego poczucia zadowolenia z jakości życia, nie odnotowuje się istotnych różnic w postrzeganiu ważności wymienionych czynników ze względu na status zawodowy, miejsce zamieszkania, wiek i aktywność społeczną. Uwagę zwracają jedynie odstępstwa od wyników ogólnych całej badanej grupy, takie jak:
     - wartość atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy rośnie wraz z osiąganym wiekiem, a także wraz z prospołeczną postawą;
     - estetyka miejsca zamieszkania ma wyraźnie większe znaczenie dla mieszkańców wsi, a także dla ludzi młodych, uczących się.
     Wysoko notowana pozycja estetyki miasta lub wsi, szczególnie w porównaniu do np. jakości usług publicznych, czy atrakcyjnej pracy zarobkowej, może być pewnym zaskoczeniem, ale niewątpliwie też świadczy o uproszczonym postrzeganiu działań strategicznych.
     Zestawienie czynników negatywnie wpływających na poczucie jakości życia wskazuje że:
     - najistotniejszym czynnikiem generującym niezadowolenie z jakości życia w miejscu zamieszkania jest brak atrakcyjnej pracy oraz, co jest z tym związane, brak możliwości rozwoju zawodowego;
     - mieszkańcom wsi znacznie mniej niż pozostałym, dokucza brak samodzielnego mieszkania, co prawdopodobnie uzasadnić można większym przywiązaniem na wsi do tradycyjnego domu wielopokoleniowego;
     - mieszkańcom wsi dokucza istotnie brak dogodnych połączeń komunikacyjnych;
     - brak atrakcyjnej pracy i samodzielnego mieszkania najbardziej dokucza młodym mieszkańcom małych miast;
     - osoby w wieku pow. 40 lat zdecydowanie bardziej niż osoby młodsze cenią sobie poczucie bezpieczeństwa i jakość usług społecznych, co świadczy o potrzebie stabilizacji życiowej.
     W kontekście wskazań dotyczących estetyki dostrzec można pewną sprzeczność. Sprzyja ona zadowoleniu z jakości życia, ale jednocześnie istotnie nie przeszkadza w tym zadowoleniu.
     Zestawienie wskazań respondentów w zakresie oczekiwanych działań w przyszłości, które poprawiłyby jakość życia w miejscu zamieszkania skłania do następujących spostrzeżeń:
     - oczekiwanymi przez respondentów działaniami sprzyjającymi poprawie jakości życia są w kolejności ich ważności: budowa obiektów sportowych (wynika to zapewne częściowo z faktu, że wśród respondentów przeważali ludzie młodzi do 28 lat), modernizacja oświetlenia ulicznego i chodników, odnowienie domów i blokowisk, zwiększenie ilości terenów zielonych, budowa nowych ciągów komunikacyjnych, rozwój sieci handlowej, rewitalizacja terenów i obiektów, budowa szybkiej linii tramwajowej, ograniczenie ruchu;
     - uwagę zwraca niska preferencja dla rewitalizacji terenów i obiektów (powojskowych, popegeerowskich, poprzemysłowych, kolejowych), których w badanym subregionie jest znaczna ilość, choć podkreślić należy, że preferencja ta rośnie wraz z wiekiem respondentów;
     - niska jest też preferencja dla budowy niekolizyjnej linii tramwajowej, która mogłaby usprawnić komunikację osiedli i pobliskich wsi z centrami miast;
     - hierarchia ważności czynników świadczy ogólnie o słabej identyfikacji respondentów z działaniami o charakterze strategicznego rozwoju miejscowości;
     Wśród innych czynników wymieniono zwiększenie liczby miejsc pracy, a mieszkańcy wsi wskazali też na budowę kanalizacji i gazociągu oraz zwiększenie wykorzystania środków UE na budowę obiektów sportowych.
     Jako lokalizacyjne czynniki stanowiące o odczuwalnej jakości życia stanowią warunki, w tym szczególnie czas i koszt dojazdu do pracy. Respondenci pytani byli o skrajnie niekorzystne, ale możliwe do zaakceptowania przez nich warunki stałego dojazdu do pracy. Wyniki odpowiedzi nie były istotnie zróżnicowane w poszczególnych grupach respondentów i wydają się być pewnym zaskoczeniem dla badającego. Przedstawiają się one następująco:
     - 69,5% - jest skłonnych zaakceptować jedynie 30-40 min. dojazdu w jedną stronę;
     - 14,0% - wyraża skłonność zaakceptować dojazd do jednej godziny w jedną stronę;
     - 13,3% - zaakceptowałoby dojazd do jednej godziny w jedną stronę niezależnie od kosztów;
     - 2,6% - akceptuje dojazd do dwóch godzin w jedną stronę dowolnym środkiem transportu;
     - 0,6% - akceptuje dłuższy dojazd niż dwie godziny w jedna stronę - w przypadku pracy w dyżurach, np. 24 godzinnych, co dawałoby nie więcej niż 10 wyjazdów w miesiącu.
     Znaczny odsetek (prawie 70%) osób akceptujących jako skrajne warunki jedynie 30-40 minutowy dojazd do pracy potwierdza peryferyjność próby badawczej i świadczyć może właśnie o ogólnej akceptacji dotychczasowych warunków wynikających z zamieszkania w małych miastach i na wsi.
     Tytułem swoistego podsumowania ankiety respondenci pytani byli o zamiar dłuższego wyjazdu na okres powyżej pół roku lub wyprowadzenia się z miejsca dotychczasowego zamieszkania. Zestawienie i analiza odpowiedzi na to pytanie potwierdza ogólny stan satysfakcji z lokalizacyjnych uwarunkowań jakości życia respondentów i ich strategicznych decyzji życiowych. Analiza wyników wskazuje na znaczną ogólną satysfakcję z lokalizacyjnych czynników warunkujących jakość życia. Tylko 11,7% ogólnej liczby respondentów deklaruje zdecydowany zamiar zmiany miejsca zamieszkania. Niewiele większy wskaźnik (16%) takich deklaracji dotyczy też osób młodych do 28 roku życia, a tylko co piąty mieszkaniec wsi deklaruje taki zamiar. Wysoki jest natomiast odsetek osób we wszystkich grupach, (prawie połowa) które zdecydowanie nie zamierzają wyprowadzać się, ani nawet wyjeżdżać na dłuższy niż pół roku okres, np. w celach zarobkowych. Wskaźnik ten wyraźnie rośnie wraz z wiekiem respondentów i wraz z ich stabilizacją zawodową.
     
     Podsumowanie

     Jakość życia, pomimo swej wieloznaczności i różnorodności podejścia do jej badania, jest ważnym wskaźnikiem w polityce i w strategiach rozwoju społecznego na poziomie lokalnym. Obiektywne kryteria nie dają pełnego obrazu jakości życia. Na rzeczywistość człowieka należy spojrzeć z jego własnej perspektywy. Należy zapoznać się z jego subiektywnym odbiorem sytuacji, subiektywnym poczuciem dopasowania bądź jego braku pomiędzy własnymi potrzebami a zasobami tkwiącymi w otoczeniu. Czynniki lokalizacyjne jakości życia należą właśnie do grupy czynników subiektywnych. Ta ocena kształtowana jest przez emocje i uczucia wywołane wykreowanym obrazem rzeczywistości, przekonaniami, hierarchią celów, a także interpretacją zdarzeń. Nie deprecjonuje to jednocześnie ocen czynników determinujących jakość życia za pomocą obiektywnych wskaźników ekonomicznych.
     Wyniki badania potwierdzają odrębność każdego mieszkańca, jego subiektywną, wręcz niepowtarzalną perspektywę interpretacji lokalizacyjnych czynników jakości życia. Hierarchia ważności czynników preferowanych przez respondentów, a istotnych w ich ocenie dla stanu i poprawy lokalizacyjnych warunków jakości życia świadczy ogólnie o słabej identyfikacji respondentów z działaniami o charakterze strategicznym. Respondenci preferują czynniki o charakterze estetycznym i wizualnym, z elementami tzw. konsumpcyjnych czynników środowiskowych, jak parki i boiska.
     Ułatwia to prowadzenie kampanii wyborczej kandydatom do władz lokalnych, bo mogą oni oprzeć swoje programy o hasła populistyczne. Wysoko notowana pozycja estetyki miasta lub wsi jest negatywnym sygnałem dla elit politycznych, które w trosce o głosy wyborców mogą w sposób uproszczony, czy nawet populistyczny traktować problemy działań strategicznego rozwoju przestrzeni terytorialnej.
     
     Artykuł jest częścią szerszych badań Autora, opublikowanych w książce: „Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych” oraz w innych publikacjach – wykaz publikacji na: www.gawronski.glt.pl.
     

     Program wyborczy dla okręgu nr 5 w wyborach do Rady Miasta Elbląg 23 czerwca:

     1. Podjęcie działań zmierzających do poprawy funkcjonalności i estetyki miasta w obrębie pasa kolejowego
     2. Rewitalizacja podwórek przyblokowych (place zabaw, parkingi, chodniki itp.) w ramach programu miejskiego
     3. Remont dróg w rejonie ulic: Zagonowa, Piaskowa, Dojazdowa, Czerniakowska, Panieńska
     4. Poprawa organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniach w ciągu ulic: Bema - Łęczycka Mickiewicza – Grunwaldzka wraz z budową niezbędnej infrastruktury, np. ronda
     5. Zainicjowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 7 na ul. Lotniczej.
     
     
     
     
Publikacja sfinansowana przez
     Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
     ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, NIP 7010380893
     

     --------------- Ogłoszenie wyborcze --------------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
..., a moim zdaniem