Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Proszę zapoznać się z informacją na temat cookies stosowanych na naszej stronie.
Środa 21-02-2018, imieniny Piotra, Eleonory
 
Rek

UWAGA!

Rek
Telefon portElu Halo, tu portEl
512 918 555

Studniówki

Wiadomości

Na osiedlu

Społeczeństwo

Gospodarka

Sport

Kultura

Na uczelniach

Zbrodnia i kara

Prasówka

Jej portEl

Kina i teatr

Konkursy

Dawny Elbląg

Poradnik

Hit czy kit?

Po godzinach

Fotoreportel

Nocne malowanie po zamarzniętym Zalewie Nocne malowanie po zamarzniętym Zalewie

RSO zostanie uruchomiony jutro

Elbląg, RSO zostanie uruchomiony jutro

Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski uru­cho­mi we wtorek (23 września) o godz.12.00 Re­gio­nal­ny Sys­tem Ostrze­ga­nia. RSO - to apli­ka­cja alar­mo­wa dzia­ła­ją­ca w opar­ciu o tech­no­lo­gię te­le­wi­zji cy­fro­wej. Dzię­ki niej ko­mu­ni­ka­ty o po­ten­cjal­nych za­gro­że­niach po­wo­dzio­wych, po­ża­rach i in­nych klę­skach ży­wio­ło­wych po­ja­wią się w te­le­wi­zji.

W przy­pad­ku wy­stą­pie­nia za­gro­że­nia na ekra­nie te­le­wi­zo­ra po­ja­wi się krót­ki ko­mu­ni­kat. Jego pełna treść bę­dzie do­stęp­na w te­le­ga­ze­cie.
     Zatem podstawowy komunikat powie nam , że np. nadchodzą wichury, a w informacjach szczegółowych będą instrukcje, jak postępować (np. uprzątnąć przedmioty z balkonu, lub – w przypadku silnych upałów – pić dużo wody i w miarę możliwości nie opuszczać mieszkania w konkretnych godzinach ), a także uczyć zasad udzielania pierwszej pomocy.
     W po­praw­nie za­in­sta­lo­wa­nych, pod­łą­czo­nych do in­ter­ne­tu te­le­wi­zo­rach hy­bry­do­wych ko­mu­ni­kat po­ja­wi się au­to­ma­tycz­nie. Po­sia­da­cze te­le­wi­zo­rów z do­stę­pem do sieci będą mieli do­dat­ko­wo do­stęp m.​in. do fil­mów in­struk­ta­żo­wych, map i dróg ewa­ku­acji.
     Wa­run­kiem ich od­bio­ru jest włą­cze­nie w te­le­wi­zo­rach lub de­ko­de­rach funk­cji wy­świe­tla­nia na­pi­sów DVB-T lub po­sia­da­nie od­bior­ni­ka z funk­cją HbbTV (te­le­wi­zja hy­bry­do­wa).
     Z nowego systemu ostrzegania skorzystają przede wszystkim osoby, które odbierają sygnał naziemnej telewizji cyfrowej. Odbieranie ostrzeżeń będzie też możliwe w telewizji kablowej. Natomiast w satelitarnych platformach cyfrowych napisów ostrzegających nie będzie, ponieważ te sygnały nie są regionalizowane – nadawany jest jeden sygnał dla całej Polski.
     Sys­tem jest po­łą­czo­ny z Wy­dzia­łem Bez­pie­czeń­stwa i Za­rzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go Warmińsko-Mazurskiego Urzę­du Wo­je­wódz­kie­go, który na bie­żą­co otrzy­mu­je ra­por­ty od służb od­po­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo, pro­gno­zy me­te­oro­lo­gicz­ne i hy­dro­lo­gicz­ne.
     - Coraz częściej jesteśmy przecież świadkami nadzwyczajnych zdarzeń w pogodzie, dzięki temu systemowi w ciągu jed­nej chwi­li mo­że­my do­trzeć z naj­waż­niej­szy­mi,
     wia­ry­god­nymi in­for­ma­cja­mi do miesz­kań­ców wo­je­wódz­twa warmińsko-mazurskiego - po­wie­dział wojewoda Marian Podziewski.
     - Precyzyjne docieranie z ostrzeżeniami o zagrożeniach jest możliwe dzięki temu, że przeszliśmy z analogowej na naziemną telewizję cyfrową. Jeśli coś złego się dzieje, można ludzi bezpośrednio ostrzec, przekazując komunikat wprost na telewizory – mówi wojewoda
     Regionalny System Ostrzegania (RSO) to inicjatywa Telewizji Polskiej, zmierzająca do pełniejszego wykorzystania możliwości naziemnej telewizji cyfrowej. Jej zalety nie ograniczają się tylko do poprawy jakości obrazu i dźwięku, ale daje ona możliwość udostępniania szeregu usług dodatkowych, przyczyniając się do zwalczania tzw. wykluczenia cyfrowego.
     RSO polega na innowacyjnym połączeniu usług dodatkowych dostępnych w telewizji cyfrowej i wykorzystaniu ich do powiadamiania ludności o zdarzeniach ważnych dla bezpieczeństwa powszechnego, ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców.
     Z uwagi na zasięg terytorialny, zbliżony do obszaru województwa, RSO stanowi doskonałe narzędzie dla wojewodów, którzy za jego pośrednictwem mogą ostrzegać i informować mieszkańców całego województwa.
     Regionalny System Ostrzegania w ramach pilotażu został przetestowany we wszystkich województwach. Pilotaż zakończył się 31 sierpnia 2014 r.

Edyta Wrotek, rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
..., a moim zdaniem
..., a moim zdaniem
  • system jak system, działa nawet fajnie. Ale jak się patrzy na kadry, ,warmińsko--, ,murzyńskie, ,. .. .. to efekt można przewidzieć na 100 procent! Po prostu wielka klapa. .. .bo decyduje najsłasze ogniwo. .. i tu Pan Wojewoda Podziewski niczym wspaniałym sie nie pochwali. .. ..
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0 0
    (2014-09-25)
Reklama