Wtorek 23-04-2019, imieniny Wojciecha, Jerzego
 

UWAGA!

Drogi Czytelniku,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu.

Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Może później

Ustalono ilość ławników na kolejną kadencję

 
Elbląg, Ustalono ilość ławników na kolejną kadencję
fot. (arch. portEl.pl)

Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu uchwałą z dnia 18 maja 2015 r. ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2016-2019 przez Radę Miejską w Elblągu: do Sądu Okręgowego w Elblągu – 39, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 2; do Sądu Rejonowego w Elblągu – 36, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 11.

1. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?
     Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
     - ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
     - jest nieskazitelnego charakteru,
     - ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
     - jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
     - posiada co najmniej wykształcenie średnie,
     - jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
     2. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?
     - osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,
     - funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
     - adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
     - duchowni,
     - żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
     - funkcjonariusze Służby Więziennej,
     - radni gminy, powiatu i województwa.
     UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
     3. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?
     Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
     1. prezesi właściwych sądów,
     2. stowarzyszenia,
     3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
     4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
     Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w pokoju 98 Urzędu Miejskiego w Elblągu.
     Termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu upływa z dniem 30 czerwca 2015 roku.
     Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do urzędu po 30 czerwca 2015 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
     4. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
     1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata na ławnika.
     2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
     3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
     4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
     5. listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
     6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,
     7. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
     Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.
     Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.
Joanna Urbaniak, Rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
..., a moim zdaniem
..., a moim zdaniem
Reklama

To kupisz w pasażu portElu

Polar z haftem
T-shirt biały z Twoim nadrukiem DTG PROMOCJA
Naszywka GODŁO
Ręcznik z haftem