UWAGA!

Dni robocze
Godz. Minuty odjazdu
5 28  
6 38  
7 03  
8 13   41  
9 48  
11 18  
12 46  
14 19   41  
15 50  
16 13  
17 18   40  
18 50  
20 24  
21 51  
Soboty
Godz. Minuty odjazdu
6 23   58  
7 53  
8 38  
9 33  
10 13  
11 03   48  
12 43  
13 28  
14 13   57  
15 48  
16 33  
17 18  
18 03   48  
19 43  
20 28  
21 09   54  
Niedziele
Godz. Minuty odjazdu
6 50  
8 33  
10 14  
11 50  
13 28  
15 11  
16 58  
18 38  
20 16  
21 44  

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi

Reklama