UWAGA!

Dni robocze
Godz. Minuty odjazdu
5 13  
6 23   48  
7 58  
8 26  
9 33  
11 03  
12 31  
14 04   26  
15 35   58  
17 03   25  
18 35  
20 09  
21 36  
Soboty
Godz. Minuty odjazdu
6 08   43  
7 38  
8 23  
9 18   58  
10 48  
11 33  
12 28  
13 13   58  
14 42  
15 33  
16 18  
17 03   48  
18 33  
19 28  
20 13   54  
21 39  
Niedziele
Godz. Minuty odjazdu
6 35  
8 18  
9 59  
11 35  
13 13  
14 56  
16 43  
18 23  
20 01  
21 29  

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi

Reklama