UWAGA!

Dni robocze
Godz. Minuty odjazdu
4 44  
5 21   42  
6 03   31   49  
7 09   37   51  
8 24  
9 05   27  
10 06   33  
11 10   47  
12 56  
13 35  
14 03   43  
15 22   48  
16 24   52  
17 38  
18 37  
19 49  
20 48  
21 53  
22 49  
Soboty
Godz. Minuty odjazdu
5 47  
7 03  
8 17  
9 30  
10 38  
11 46  
12 54  
14 07  
15 27  
16 42  
17 57  
19 10  
20 22  
21 30  
22 42  
Niedziele
Godz. Minuty odjazdu
5 47  
7 00  
8 15  
9 35  
10 55  
12 11  
13 31  
14 47  
16 01  
17 21  
18 41  
19 56  
21 01  

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi

Reklama