Zapraszamy do zamieszczania wypowiedzi na temat tego, co lub kto nas w Elblgu cieszy, denerwuje, przeszkadza, zaskakuje, wkurza, irytuje, zachwyca, douje, oburza, frustruje. Komunikacja, suba zdrowia, administracja, policja, suby miejskie, telekomunikacja, media, orodki kultury, poczta, miejscy architekci i budowniczowie czekaj na Twoj konstruktywn krytyk, genialne pomysy i niezastpione rady. Gwarantujemy, e nikt Ci nie wysucha, ale bdziesz mg zasn w poczuciu, e nie przepucie okazji eby sprbowa naprawi wiat, a przynajmniej t jego czstk, w ktrej na co dzie mieszkamy. Pamitaj jednak, e wchodzisz na HP na wasne ryzyko. Przed zamieszczeniem swojego wpisu zapoznaj si z treci innych wypowiedzi i oce, czy jeste wystarczajco twardy/a eby wytrzyma ewentualne ataki internetowych frustratw lub nawet rzeczow krytyk.
Zgo do moderacji
Czy na pewno chcesz zgosi do moderacji ten wpis?

Bolek, oddaj srebrniki na niepenosprawnego!
Wysane przez: Benon'
Data: 2018-05-23 01:34
Wielce nieszanowny Bolku!

Pisz do ciebie ten list otwarty obejrzawszy i odsuchawszy film z twojej rozmowy z okupujcymi Sejm niepenosprawnymi i ich rodzicami, domagajcymi si comiesicznego 500-zotowego wsparcia w „ywej gotwce”.

Nie przesdzajc o susznoci lub niesusznoci dania niepenosprawnych i ich opiekunw, uwaam e Nasze Pastwo powinno im pomaga na miar swoich moliwoci.

Ty jednak Bolku swoimi sowami i zachowaniem podczas wspomnianej rozmowy pokazae, e zupenie nie nadajesz si do roli rzecznika interesw niepenosprawnych, e przyszede do Sejmu tylko po to by podczyci swj zafajdany wizerunek, co ci si zreszt nie udao.

Tak jak mi po ludzku al alkoholika lecego na trotuarze w kauy wasnych wydalin, tak al mi ciebie przywalonego konfidenck teczk Bolka i innymi bdami, ktrymi zaszkodzie Polakom i Polsce.

Dlatego mam dla ciebie rad. Mona wyczyta w dokumentach, e w latach 1971-1974 wzie od Bezpieki za kapowanie na swoich kolegw 13 300 z. Po uwzgldnieniu inflacji i denominacji wynika, e 13 300 z z roku 1974 stanowi rwnowarto mniej wicej 6 184 z z roku 2017. Przeznacz tak kwot na 500-zotowe comiesiczne stypendium dla jednego niepenosprawnego – bdzie je mg otrzymywa przez przeszo rok.

Jako megaloman, achniesz si zapewne, e taki gest nie ma znaczenia, e ty chcesz rozwiza problem niepenosprawnych systemowo. Wierz mi jednak, i bdzie to krok na miar twoich obecnych moliwoci i oczekiwa wobec ciebie trzewo mylcych Polakw.

Wiem, e najtrudniejsz dla ciebie konsekwencj przyjcia mojej rady bdzie przyznanie si do tego, czemu – kompromitujc si jeszcze bardziej – uporczywie zaprzeczasz. Obiecuj ci jednak, e jeeli, to zrobisz bd znowu nazywa ci Lechem, a nie Bolkiem. Myl, e podobnie postpi wielu innych Polakw.

Obserwujcy ci z politowaniem
BenonThis forum powered by Phorum.