Wtorek 22-01-2019, imieniny Wincentego, Anastazji. Dzień Dziadka
 
Rek

UWAGA!

Drogi Czytelniku,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu.

Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Może później

Pracownicy muzeum proszą radnych o pomoc

 
Elbląg, Pracownicy muzeum proszą radnych o pomoc Budynek Gimnazjum wymaga pilnej modernizacji - twierdzą pracownicy (fot. Witold Sadowski, archiwum portEl.pl)
Rek

Pracownicy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu napisali list otwarty do elbląskich radnych, w którym proszą Radę Miejską o przyznanie środków na wkład własny do projektu modernizacji budynku Gimnazjum. Przypomnijmy, że na ten cel placówka pozyskała fundusze unijne w wysokości 10 mln złotych, a prezydent Elbląga nie ujął wkładu własnego w projekcie budżetu na przyszły rok, argumentując, że dyrektor muzeum wystartowała w konkursie o unijne środki bez jego zgody.

Szanowni Radni Rady Miejskiej w Elblągu,
     Jako pracownicy elbląskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego, prosimy o udzielenie wsparcia w zakresie zapewnienia w budżecie Miasta Elbląga na rok 2017 i 2018 środków finansowych na pokrycie wkładu własnego do projektu „Z Muzeum w przyszłość”.
     
     Projekt „Z Muzeum w przyszłość” - geneza
     
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu od blisko 10 lat konsekwentnie realizuje strategię modernizacji instytucji. Proces ten rozpoczął się w 2007 roku wraz z przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowo-budowlanej remontu budynków i dziedzińca Muzeum. W 2012 roku instytucja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja, dzięki któremu do 2014 roku udało się odnowić dziedziniec, przeprowadzić remont i zakupić wyposażenie skrzydła wschodniego budynku Podzamcza oraz ukończyć I etap robót budowlanych w skrzydle południowym.
     Obecnie Muzeum pozyskało środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w wysokości 10 mln. zł na realizację projektu „Z Muzeum w przyszłość”, obejmującego remont generalny budynku Gimnazjum, prace wykończeniowe w skrzydle południowym Podzamcza oraz wyposażenie wystawowe i edukacyjne obu obiektów. Tym samym instytucja uzyskała szansę zakończenia całego procesu modernizacji, a przede wszystkim zabezpieczenia zabytkowego obiektu Gimnazjum, znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym przebywającym w obiekcie ludziom i przechowywanym zbiorom.
     Kwestia remontu budynków Muzeum jest również istotna dla Władz Miasta, o czym świadczą podejmowane w latach ubiegłych działania, w tym między innymi pokrycie przez Urząd Miejski kosztów opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej remontu budynków Muzeum (ok. 100 tys. zł) oraz zapewnienie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego do projektu „Muzea ponad granicami”, w ramach którego zrealizowany został I etap modernizacji obiektów Muzeum (lata 2012 – 2014). Ponadto remont infrastruktury całego Muzeum został wpisany w Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 - 2013 dla Miasta Elbląga. Inwestycja została także uwzględniona w Lokalnym Programie Rewitalizacji Elbląga 2020+.
     
     Projekt „Z Muzeum w przyszłość” – planowane działania, dane finansowe
     
Projekt „Z Muzeum w przyszłość” obejmuje niezbędny remont generalny budynku Gimnazjum oraz prace wykończeniowe w skrzydle południowym budynku Podzamcza. Koszt planowanych robót budowlanych stanowi około trzech czwartych kosztów całego projektu i został wyliczony w oparciu o kosztorysy inwestorskie. Pozostałe działania przewidziane do realizacji w ramach projektu są również działaniami inwestycyjnymi (modernizacja 2 istniejących wystaw stałych i budowa 5 nowych ekspozycji, zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla zwiedzających oraz wyposażenia magazynów zbiorów) i zostały dobrane w oparciu o kryteria wyboru projektów dla Działania 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w taki sposób, aby zmaksymalizować szansę uzyskania dofinansowania na niezbędny remont obiektów. W rezultacie projekt uzyskał najwyższe możliwe dofinansowanie (85% kosztów projektu) w wysokości 10 374 608,65 zł, przy wkładzie własnym na poziomie 15% (1 830 813,29 zł). Jest to jedyny projekt z Elbląga, który otrzymał dofinansowanie w naborze.
     
     Historia i stan techniczny budynku Gimnazjum
     
Budynek Gimnazjum to obiekt o bogatej historii i istotnym znaczeniu dla Miasta. Jego najstarsze fragmenty powstawały podczas budowy Zamku Krzyżackiego, w połowie XIII w. Od połowy XV w. do lat 20. XVI w. budynek był siedzibą Zgromadzenia Sióstr Brygidek, a po opuszczeniu przez nie miasta, decyzją Rady Miejskiej przekazano gmach na powstające Gimnazjum Elbląskie – przez blisko dwa stulecia najlepszą szkołę akademicką w Prusach, gdzie wybitni nauczyciele tworzyli wzorcowe, nowoczesne programy i systemy nauczania. Budynek Gimnazjum, w międzyczasie wielokrotnie przebudowywany, ocalał ze zniszczeń II Wojny Światowej, ale ze względu na pogarszający się stan techniczny niemal pół wieku temu przeszedł remont kapitalny. Obecnie znajduje się jednak w stanie zagrażającym nie tylko przechowywanym w nim zbiorom, ale przede wszystkim przebywającym w obiekcie ludziom – zwiedzającym i pracownikom instytucji. W złym stanie jest zwłaszcza dach, w tym:
     - stropodach nie posiadający izolacji termicznej, z podbitką wykonaną z azbestu,
     - konstrukcja drewnianej więźby dachowej – nadpalona, porażona przez owady i grzyby oraz niezabezpieczona środkami przeciwpożarowymi,
     - nieszczelne pokrycie dachu, zużyte obróbki blacharskie i uszkodzone kominy.
     Ponadto w krytycznym stanie jest elewacja, zwłaszcza ściana północna, której odpadające części mogą stanowić zagrożenie dla ludzi.
     Zgodnie z opracowaną na zlecenie Muzeum analizą mykologiczną także piwnice budynku są w stanie niedostatecznym, ze względu na ich silne zawilgocenie i zagrzybienie. Grzyb powoli przedostaje się już do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze, w których prezentowane są wystawy czasowe, gdzie odbywają się lekcje muzealne i gdzie zlokalizowane są stanowiska pracy.
     Budynek znajduje się na linii tzw. waterfront i jest ostatnim obiektem na linii brzegowej rzeki Elbląg, na wysokości elbląskiego Starego Miasta, który ze względu na stan zachowania w sposób drastyczny obniża walory estetyczne obszaru nadwodnego od strony wschodniej. W rezultacie licznych modernizacji obiekt utracił w przeszłości dostępność od strony rzeki, której odzyskanie w rezultacie realizacji projektu „Z Muzeum w przyszłość” w sposób istotny podniosłoby atrakcyjność nadbrzeżnego pasa spacerowego.
     
     Stan techniczny skrzydła południowego budynku Podzamcza
     
Skrzydło południowe budynku Podzamcza dotychczas nie było użytkowane – pierwotnie ze względu na stan obiektu (zawilgocenie i zagrzybienie), a obecnie z racji konieczności przeprowadzenia prac wykończeniowych. W ramach projektu „Muzea ponad granicami” zrealizowano pierwszy etap robót budowlanych. Następnie, zgodnie z zastosowaną technologią, pomieszczenia skrzydła musiały przejść 2-letni okres osuszania, zanim prace mogły być kontynuowane. Obecnie w obiekcie należy wymienić instalację elektryczną, zamontować monitoring, ułożyć tynki i posadzki oraz wymienić drzwi wewnętrzne. Dzięki temu Muzeum zyska dodatkowe ok. 300 m kw. powierzchni z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne i magazynowe. Jest to powierzchnia, która nigdy przedtem nie była udostępniana zwiedzającym. Ze względu na liczbę posiadanych zbiorów (ponad 100 tys. eksponatów i ponad 800 tys. zabytków masowych), każda nowa powierzchnia ekspozycyjna i magazynowa jest dla Muzeum szczególnie ważna.
     
     Projekt „Z Muzeum w przyszłość” – źródła finansowania
     
Na etapie aplikowania o środki UE na remont obu budynków (kwiecień br.) Wnioskodawca uwzględnił także alternatywne niż budżet Miasta źródło dofinansowania wkładu własnego. Przewidziano, że środki własne mogą pochodzić z dwóch źródeł, tj. z budżetu Gminy Miasto Elbląg - w wysokości 457 703,32 zł (25% wkładu własnego) oraz z Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w wysokości 1 373 109,97 zł (75%). Jednak ze względu na zbieżność pomiędzy kalendarzem podpisywania umów w ramach RPO Warmia i Mazury i drugim naborem do programu (luty 2017) oraz terminami przyznawania Promesy MKiDN (luty 2017 r.) takie rozwiązanie jest niemożliwe. Ponadto w bieżącym roku o połowę został zmniejszony budżet Promesy w stosunku do roku ubiegłego i wynosi obecnie 2 626 530 zł. Zmniejsza to prawdopodobieństwo zdobycia środków z Programu na zabezpieczenie 75% wkładu własnego.
     Ponieważ umowa dofinansowania projektu „Z Muzeum w przyszłość” powinna zostać podpisana jeszcze w roku bieżącym (w przeciwnym razie przyznana kwota wraca do drugiego naboru), Muzeum jest zobligowane do dostarczenia w najbliższym terminie potwierdzenia posiadania wkładu własnego, który w bieżącym roku może zostać zapewniony jedynie z budżetu Miasta. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wkładu własnego może być projekt budżetu Miasta na 2017 r. uwzględniający środki na projekt w wysokości 902 207,63 zł netto (w tym wydatki bieżące: 2 415,00; wydatki inwestycyjne: 899 792,63) wraz z promesą dotyczącą zabezpieczenia w budżecie Miasta na 2018 r. środków finansowych na pozostałą część wkładu własnego w wysokości 917 370,66 zł netto (w tym wydatki bieżące: 11 235,00; wydatki inwestycyjne: 928 605,66).
     
     Projekt „Z Muzeum w przyszłość” – konsekwencje odstąpienia od realizacji
     
Brak zabezpieczenia w budżecie miasta środków na pokrycie wkładu własnego do projektu będzie skutkować utratą przyznanego Muzeum ze środków RPO Warmia i Mazury dofinansowania w wysokości ponad 10 mln. zł, a w rezultacie - znacznymi trudnościami w ponownym zdobyciu środków unijnych na remont budynku Gimnazjum w przyszłości, zwłaszcza, że jest to ostatni tak duży okres programowania funduszy UE dla Polski.
     Niepodjęcie realizacji projektu spowoduje natomiast dalszą degradację budynku Gimnazjum, co w efekcie wpłynie na zwiększenie zagrożenia pożarowego, dalsze odspajanie tynków ze ścian zewnętrznych, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz nasilenie zawilgocenia i zagrzybienia obiektu. Pogarszający się stan techniczny budynku może doprowadzić do konieczności jego zamknięcia oraz ewakuacji zbiorów.
     W takiej sytuacji konieczne będzie natychmiastowe wykonanie najpilniejszych prac budowlanych, obejmujących remont konstrukcji dachu, pokrycia, kominów oraz elementów ścian zewnętrznych, a także wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego i zapewnienie w budżecie Miasta środków na ten cel, w wysokości zbliżonej do poziomu wkładu własnego do projektu „Z Muzeum w przyszłość”. Wykonanie tych prac i tak będzie związane z koniecznością przeniesienia i inwentaryzacji wszystkich zbiorów znajdujących się w budynku Gimnazjum, co stanowi największe wyzwanie logistyczne. Podjęcie się takiego trudu by zabezpieczyć tylko najpilniejsze potrzeby zamiast dokonać pełnego remontu jest nieracjonalne i nieefektywne.
     Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zwlekanie z podjęciem prac remontowych w budynku Gimnazjum doprowadzi do utraty ważności pozwoleń na budowę dla inwestycji. Spowodowałoby to konieczność ponownego opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej i uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (w tym ponownego pokrycia kosztów tych działań), a następnie pozyskania kolejnych środków zewnętrznych, które umożliwiłyby realizację niezbędnych prac budowlanych. Te wszystkie działania wymagają dużych nakładów czasu, którego budynek Gimnazjum ma coraz mniej.
     
     Projekt „Z Muzeum w przyszłość - rezultaty
     
Szanowni Państwo Radni, realizacja projektu „Z Muzeum w przyszłość” umożliwi nie tylko zabezpieczenie zabytkowego budynku Gimnazjum, ale przywróci mu należne miejsce wśród nielicznych bezcennych zabytków elbląskiego dziedzictwa kulturowego. Uczniowie lokalnych szkół uzyskają możliwość interaktywnego poznawania tego dziedzictwa w przestrzeni wirtualnej, a coraz liczniej przybywający turyści kolejną dawkę atrakcji, które zatrzymają ich na dłużej w naszym mieście. Uwieńczy to ponad dziesięcioletni proces modernizacji naszej instytucji, w którą już zainwestowano znaczące środki finansowe oraz wiele wysiłku i czasu, także czasu prywatnego pracowników.
     Ponieważ zależy nam na rozwoju naszej instytucji oraz Miasta, liczymy na to, że otrzymamy szansę na realizację projektu „Z Muzeum w przyszłość” i będziemy mogli się za nią odwdzięczyć, dostarczając atrakcję turystyczną na poziomie europejskim, która właściwie wykorzystana, przyczyni się do promocji Elbląga.
     Chcemy wierzyć, że deklaracje Władz Miasta i Radnych, dotyczące doceniania roli Muzeum, znajdą swoje odzwierciedlenie w przyznaniu nam środków na wkład własny do realizacji projektu. Jako pracownicy Muzeum możemy zagwarantować, że środki te zostaną tak samo dobrze spożytkowane jak w przypadku projektu „Muzea ponad granicami”, co wielokrotnie potwierdzają elblążanie, turyści oraz instytucje kontrolne.
     Ze względu na upływający termin przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie wkładu własnego do projektu „Z Muzeum w przyszłość”, prosimy o pochylenie się szanownych Członków Rady Miejskiej nad tym problemem.
     
pracownicy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
     
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
..., a moim zdaniem
 • Za 10 mln by byl piekny stadion :)
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  4 35
  ZdzichuMarynarz(2016-12-05)
 • Pokażcie mi drugą taką instytucję w Elblągu która posiada tak zaangażowanych pracowników. Tym ludziom się jeszcze w tym mieście coś chcę robić, radni doceńcie to i pomóżcie! Druga taka okazja z unijną kasą może się nie trafić. ..
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  47 5
  elblazanietrzymajakciuki(2016-12-05)
 • a nie lepiej tramwaj do łolsztyna?
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  3 11
  (2016-12-05)
 • Miasto widać bardzo biedne i zadłużone niestety, priorytet to więcej zakładów i miejsc pracy. Może jednak ktoś z dużych koncernów, banków dołoży, bo szkoda tych środków.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  12 1
  (2016-12-05)
 • Bez zgody prezydenta miasta Elbląg - komunistyczny sekretarz Wróbel!!!
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  21 6
  El123(2016-12-05)
 • wielki pan się obraził i nic nie dołoży
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  24 6
  (2016-12-05)
 • Żałosne! Co może zaraz się okaże, że kosztem pozbawienia Zatorza wkładu na Wiadukt dadzą kasę dla Muzeum? Nigdy!
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  8 19
  A.gdzie.byli,rodzice?(2016-12-05)
 • Mam duże zastrzeżenia dotyczące zaangażowania pracowników, chyba tylko w chęci wyciągnięcia kasy.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  9 19
  (2016-12-05)
 • RobertKoliński No to zobaczymy teraz gdzie państwo radni oraz pan prezydent miasta Elbląga mają lokalny interes, kulturę i historię, o zwykłej przyzwoitości (panie prezydencie Wróblewski, to głównie o Panu) już nawet nie mówiąc.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  21 6
  RobertKoliński(2016-12-05)
 • Przypominam , że rok temu zakończono dużą inwestycję w Muzem i miasto dało wkład własny ale tam był wkład zaplanowany. Patrząc na działalność muzeum atrakcyjność oferty ...bardzo słaba. Może czas się temu przyjrzeć.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  13 16
  (2016-12-05)
 • Pani Dyrektor wiedząc, że nie będzie możliwości uzyskania środków z Promesy mówiła w wywiadach , że wkład wlasny miasta to tylko połowa tej kwoty a teraz UPS.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  12 8
  (2016-12-05)
 • Po co remontować zabytki? Przecież wszyscy elblążanie czekają na kolejne rondo
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  15 6
  kiedynowerondo(2016-12-05)
Reklama

To kupisz w pasażu portElu

Podpis elektroniczny zestaw na 2 lata (bez czytnika)
Podpis elektroniczny zestaw na 2 lata
Domena .pl
Podpis elektroniczny zestaw na 2 lata Mini