Czwartek 17-01-2019, imieniny Antoniego, Jana
 
Rek

UWAGA!

Drogi Czytelniku,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu.

Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Może później

Prezydent odpowiada na zarzuty radnych PO

Elbląg, Prezydent odpowiada na zarzuty radnych PO Prezydent Elbląga Henryk Słonina nie zgadza się z opinią radnych PO nt. wykonania budżetu 2009 r. (fot. AD)
Rek

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dokonał analizy, jak również oceny wykonania budżetu 2009 roku. W skrócie - radni PO nie są zadowoleni z podjętych działań. Ich zarzuty odpiera prezydent Elbląga Henryk Słonina. Poniżej publikujemy jego stanowisko w tej sprawie.

"Z wielkim zdziwieniem przyjąłem oświadczenie klubu radnych Platformy Obywatelskiej na temat wykonania budżetu za rok 2009. W związku z tym, że jest w nim wiele nieprawdziwych stwierdzeń i populistycznych haseł, które wprowadzają w błąd mieszkańców miasta i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością pragnę odnieść się do przedstawionych w nim zarzutów.
     
     1. Budżet za rok ubiegły został wykonany po stronie dochodowej w 98,06%, a po stronie wydatków - 96,57%. Jest to bardzo wysoki poziom wykonania w kontekście spowolnienia gospodarczego w kraju oraz w samorządach lokalnych. Przypominam, iż w skali kraju dochody samorządów zostały wykonane w 97,5%, a wydatki 92,1%,
     Zgodnie ze sprawozdaniem subwencja nie uległa zwiększeniu o 13mln zł., jak sugerują radni lecz wręcz odwrotnie - zmniejszeniu o 3.202.060zł. Subwencja nie jest czynnikiem zewnętrznym wpływającym na wykonanie budżetu, lecz źródłem finansowania zewnętrznego. Stanowi środki z budżetu Państwa na realizację zadań publicznych państwowych, zleconych jednostkom samorządu terytorialnego do realizacji.
     Jeżeli chodzi o dochody z podatków i opłat lokalnych (tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego itp.) - to wykonanie dochodów z tego tytułu zrealizowane jest powyżej przyjętego planu i wynosi 102,90%. Na wysokość tych dochodów posiadają wpływ organy jednostek samorządu terytorialnego. Pragnę podkreślić, iż w mieście Elblągu przyjęte przez Radę Miejską stawki podatkowe nie są stawkami maksymalnymi. Być może radni mieli na myśli niewykonanie dochodów z tytułu podatków dotyczących udziału w podatkach PIT i CIT, które wynosi odpowiednio 5.518.460zł. i 245.193zł. Informuję więc, że podatki te są podatkami budżetu Państwa, skąd są następnie redystrybuowane w części do samorządów lokalnych.
     Prezydent Miasta podobnie jak inne organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nie ma wpływu na politykę podatkową organów centralnych oraz na poziom obciążeń tymi podatkami. Zarzut radnych, że "polityka podatkowa Prezydenta nie bierze pod uwagę kondycji mieszkańców naszego miasta, a w szczególności tych prowadzących działalność gospodarczą i na mieszkańca przerzuca ciężar ratowania przeszacowanego budżetu" jest więc zupełnie bezpodstawny i niezrozumiały.
     Nieprawdziwe i celowo wprowadzające w błąd opinię publiczną są także stwierdzenia, że "dochody zostały przeszacowane o prawie 50mln zł. (a nawet 63mln zł. - biorąc pod uwagę większe dochody z subwencji)." Nie wiem skąd taka kwota i na jakiej podstawie została wyliczona. Do subwencji nie można stosować określenia "przeszacowanie". Subwencje przyznaje Minister Finansów i jej wykonanie zawsze odpowiada wielkościom planowanym. Wykonanie zawsze wynosi 100%.
     Pragnę również podkreślić, że w ciągu roku budżety jednostek samorządu terytorialnego zawsze ulegają zmianom. Wszystkie zmiany muszą być akceptowane przez Radę Miejską. Tak też było w przypadku proponowanych zmian w budżecie naszego miasta. Z tego co pamiętam podczas kolejnych sesji wprowadzane zmiany nie budziły kontrowersji i uzyskiwały również poparcie radnych Platformy Obywatelskiej. Dziwi więc nagła zmiana zdania.
     
     2. Jeżeli chodzi o wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego to oferta nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2009 r. znacznie przekraczała kwotę dochodów zaplanowanych z tego tytułu w budżecie miasta. Pomimo oferowania na wielokrotnych przetargach sprzedaży 35 nieruchomości, znaczna ich liczba nie znalazła nabywców. Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych zostały w pełni zrealizowane, pomimo sprzedaży 327 lokali (zamiast planowanych 500). Przypomnę, że mieszkania sprzedawane są na wniosek najemców, zatem liczba zawartych umów uzależniona jest wyłącznie od możliwości finansowych najemców, które niejednokrotnie wspierane są kredytowaniem. Cześć najemców występowała też o odłożenie realizacji wniosków na terminy późniejsze. Zainteresowanie najemców nabywaniem lokali zdecydowanie wzrosło dopiero w II półroczu 2009 r., co spowodowało że w IV kwartale pozostawało do realizacji ponad 150 wniosków. Z uwagi na obowiązujące procedury umowy sprzedaży nie mogły zostać zawarte przed końcem 2009 r.
     
     3. Kwestia strategii promocji miasta, która wraz ze słupkami na Starym Mieście stała się sztandarowym problemem radnych Platformy Obywatelskiej w tej kadencji wielokrotnie była wyjaśniana. W odpowiedzi na interpelacje informowaliśmy, że miasto przygotowało wniosek na dotację unijną w ramach RPO Warmia i Mazury. Z powodu zmian w uszczegółowieniu, jakie w ostatniej chwili wprowadził Zarząd Województwa - nota bene Platformy Obywatelskiej - wyeliminowana została możliwość złożenia aplikacji przez Elbląg. Informowaliśmy również, że strategia promocji miasta jest rzeczą drugorzędną i że priorytetem jest zakończenie prac aktualizacyjnych Strategii Miasta, która określa kierunki rozwoju w wielu dziedzinach życia. Dodam tylko, że strategia promocji, której wykonanie kosztuje niemałe pieniądze nie jest dokumentem obligatoryjnym, a zgodnie z najnowszymi trendami samorządy odchodzą od jego sporządzania koncentrując się przede wszystkim na tworzeniu strategii marki miasta.
     
     4. Biuro Zamiany Mieszkań, które wskazują radni PO jako niezrealizowany wniosek funkcjonuje od 01.01.2010 roku w strukturach Zarządu Budynków Komunalnych. W okresie do 31.03.2010 r. wydano 260 wniosków oraz zgłoszono 97 ofert zamiany mieszkań. W pierwszym kwartale działalności Biura dokonano 9 zamian lokali z czego 5 zamian z przejęciem zadłużenia na łączną kwotę 71.231,18 zł.
     Osoby obejmujące zadłużone lokale, przed wydaniem skierowań, dokonały wpłat w wysokości 28.392,64 zł.
     Przypomnę, że decyzja o powołaniu Biura Zamiany Mieszkań podjęta została już w 2009r. W IV. kw.2009 r. prowadzono prace przygotowawcze do uruchomienia Biura tj. wykonano stronę internetową z wyszukiwarką, wysłano informację do wszystkich mieszkańców lokali gminnych, wyodrębniono bazę zadłużonych najemców zajmujących atrakcyjne lokale o pełnym standardzie, opracowano zasady funkcjonowania Biura oraz inne czynności, które umożliwiły rozpoczęcie funkcjonowania od początku bieżącego roku. Nieprawdą jest również, że jedynym działaniem, które służyć ma uzdrowieniu sytuacji na rynku gminnych lokali mieszkalnych jest wpisanie dłużników do Krajowego Rejestru. Wspomnę tu choćby o budowie budynku socjalnego, kontynuacji programu polegającego na odpracowaniu długu, czy programie pomocowym umożliwiającym rozłożenie zaległości na raty z którego korzysta ponad 400 najemców. Stwierdzenia zawarte przez radnych w oświadczeniu to dowód na to, że nie mają pojęcia o tym, co dzieje się w mieście, a zainteresowanie w sprawy mieszkaniowe sprowadza się jedynie do złożenia wniosku i szumu medialnego.
     
     5. W 2009 roku zostało zlecone do Biura Urbanistycznego w Sopocie wykonanie "Studium programowo - przestrzennego zagospodarowania parku leśnego Bażantarnia w Elblągu". W sezonie letnim przeprowadzono badania terenowe, które umożliwiły realizację I etapu tego opracowania tj. wykonanie analiz programowo - przestrzennych dotyczących:
     a.. określenia wstępnego programu użytkowego parku
     b.. identyfikacji obszaru na tle jednostek fizyczno - geograficznych i geobotanicznych
     c.. identyfikacji zasięgu penetracji turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej  i rozrywkowo - sportowej
     Podjęte w ubiegłym roku prace są obecnie kontynuowane, a ich zakończenie przewiduje się na koniec bieżącego roku.
     
     Zarówno place zabaw, jak i miejsca rekreacji w parkach miejskich są w miarę możliwości modernizowane i uzupełniane nowymi elementami. W 7 na 10 parków zlokalizowane są place zabaw. Dysponujemy 7 stołami pingpongowymi, 8 tablicami do gry w kosza, 3 boiskami do gry w piłkę nożną, 2 stołami do gry w szachy i skateparkiem. W bieżącym roku planujemy wykonanie kolejnych - nowoczesnych placów zabaw, co mam nadzieję spotka się z przychylnością mieszkańców. Twierdzenie więc, że ww. zadania nie są realizowane to kolejny dowód niewiedzy radnych Platformy Obywatelskiej, którzy przed przystąpieniem do pisana swojego oświadczenia nawet nie pofatygowali się aby sprawdzić stan faktyczny podjętych tematów.
     
     6. Dziwi również postawa radnych Platformy Obywatelskiej, którzy rzekomo są tak bardzo przychylni rozwojowi sportu w mieście, wobec funkcjonowania Centrum Sportowo - Biznesowego. Dzięki jego budowie elbląskie kluby mają stworzone właściwe warunki do trenowania i rozgrywania meczy. Nowoczesną infrastrukturę doceniają nie tylko lokalni sportowcy, ale także wiele krajowych i zagranicznych zespołów, które miały okazję grać w hali. W kwestii dopłacania do funkcjonowania obiektu, którą tak podnoszą radni PO, to raz jeszcze informuję, że jest to efekt tego, że miasto w ramach wpierania elbląskich drużyn nieodpłatnie udostępnia ten oraz inne obiekty sportowe.
     
     7. Kwestii strat elbląskiego portu natomiast nie trzeba chyba tłumaczyć. Jak doskonale wiedzą zarówno radni, jak i mieszkańcy naszego miasta nie jest ona efektem złego funkcjonowania portu, a wynikiem zamknięcia żeglugi przez stronę rosyjską.
     Jestem przekonany, że w tym roku dzięki podpisanej umowie z września ubiegłego roku możliwe będzie właściwe wykorzystanie tej infrastruktury.
     
     8. Wniosek Komisji Rewizyjnej, na który powołują się radni w oświadczeniu Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztyna zaopiniowała negatywnie stwierdzając, że "wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielanie absolutorium Prezydentowi Miasta Elbląga z tytułu wykonania budżetu nie został sformułowany w następstwie uprzednio dokonanej oceny wykonania budżetu, a o jego treści zadecydowały względy pozabudżetowe".
     Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest chyba najlepszym komentarzem do przedstawionego oświadczenia, które jest efektem gry politycznej i kolejnym szukaniem przez radnych Platformy Obywatelskiej medialnego rozgłosu bez sprawdzenia i wnikliwej analizy podjętych tematów.
     
     Stanowisko Klubu Radnych PO
     
Prezydent Elblaga Henryk Słonina
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
..., a moim zdaniem
..., a moim zdaniem
Pokazuj od
najnowszych
 • Ad. 3 "strategia promocji miasta jest rzeczą drugorzędną, priorytetem jest zakończenie prac aktualizacyjnych Strategii Miasta, (. .. ) a zgodnie z najnowszymi trendami samorządy koncentrując się przede wszystkim na tworzeniu strategii marki miasta". .kiedy poznamy strategię marki miasta?
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  rwel(2010-04-27)
 • znowu portel liże tyłek prezydenta
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  (2010-04-27)
 • I manifestacja jednego maja tyż bedzie więc o co chodzi, o co chodzi.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  AborygenMiejscowy(2010-04-27)
 • Zbicie się naraz urzędnika, przepisów finansowych, braku funduszy oraz koncertu życzeń taki daje rezultat. Praca administracyjna jest w ramach ustawy i funduszy. Ile dał rząd, ile do kasy wpłacili mieszkańcy, ile funduszy pozyskano. .. .Bilans wydaje mi się całkiem niezły jak na warunki w województwie, ,warmińsko-murzyńskim, ,. Traktuje nas Olsztyn jak murzynów. .. O ile dobrze zauważyłem to prócz płaskostopia u niektórych radnych wrosła arogancja i płaskosiądzka. .. (płaskość siedzenia) bo innych rezultatów się jakoś dopatrzyć nie mogę. .. .Szlak mnie trafia bo znowu smród z komina budyneczku przy ul. Ogólnej nr. 47 i tak od lat. .. .. Problem jakości życia w mieście, łącznie z odchodami piesków istnieje nadal. Reprezentacja miasta w postaci Radnych niewiele zrobiła także w zakresie dbania o poczucie wspólnoty mieszkańców Elbląga. Tałatajstwo jest bezkarne. .. .Poczucie misji odezwało się teraz? Pozdrawiam wszystkich Radnych i prosze popatrzyć na stan Prezydenta. .. uczcie się od niego. Przynajmniej jak być sprawnym i skutecznym.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  bbn(2010-04-27)
 • Każdy czyta cyfry jak mu wygodniej :-), ale dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze, PANIE PREZYDENCIE HS????. .. bezrobocie 17,2%, winszuję dobrego samopoczucie, ale chwila refleksji nad efektem wydawania tylu milionów na inwestycje to by się Panu przydała.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  noHS(2010-04-27)
 • Tylko kanały są w stanie ożywić nasz Elbląg i okolice !!!!! Siedzimy na żyle złota i o tym nie wiemy!!!!! może czekamy aż to sprzedadzą w obce ręce????? Panowie to turystyka jest w wielu krajach drugim dochodem dla państwa no pomyślmy troche. .. .rzucajcie tu ludzie jakieś pomysły. Jest wielu mądrych w tym temacie, . i wiedzą jak to zrobić.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  blat(2010-04-27)
 • florek A JA SIE ZASTANAWIAM KTO W URZĘDZIE MIEJSKIM HANDLUJE MIESZKANIAMI !?JAKOS CICHO O TYM JEST, A FAKT JEST TAKI; OTÓŻ PRACUJACE MALŻEŃSTWO Z DWOJGIEM DZIECI SZKOLNYCH SZUKA MIESZKANIA W ELBLAGU, ZAS URZĘDASY ODSYLAJA TYCH LUDZI Z KWITKIEM, BY SKLADALI NA NOWO WNIOSKI O PRZYDZIAL MIESZKANIA !PIER. .. NA BIUROKRACJA, ILE MOZNA TAKICH WNIOSKOW SKLADAC !!!CZAS " PRZESIAC " uRZĘDASOW W YRZĘDZIE MIEJSKIM W ELBLAGU !jak sie traktuje mieszkańców w miescie ?czy wszyscy sa rowni wobec rawa, czy wobec zasobnosci portfela ?Przecież elblascy urzędnicy lamia prawo zasadnicze, Konstytucje RP, ktora mowi, ze podstawa rozwoju spoleczeństwa jest rodzina. Co Panstwo na to ?Moze czas przerwac zmowe milczenia. .. NIE BUJMY SIE MOWIĆ, CO NAS BOLI, GRYZIE mieszkańców naszego miasta !Koniec decydowania przez urzędasów, co mieszkancom jest bardziej potrzebne. ELBLĄG to MY MIESZKANCY, i to MY mamy decydujace zdanie. A jesli jakis radnysie nie zgadza, to niech opusci stolek !!
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  florek(2010-04-27)
 • Pan Prezydent jest zawsze zdziwiony lub oburzony w momencie gdy ktoś ma inne poglady lub inne spojrzenie na dany problem, lub jest jego kontrkandydatem w wyborach, czyżby myslał, że jest najlepszy i nieomylny, jak za PRL -u to po najblizszych jesiennych wyborach może być zdziwiony innaczej.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  (2010-04-27)
 • florek Jakież to dziwne, Prezydent Slonina odpiera zarzuty, ale jak kest zapraszany na różne uroczystoiści organizowane przez np. organizacje pozarządowe, to go nigdy nigdzie nie ma. zawsze wysyla jakiegos podrzędnego orzędasa, by ludzie nie gadali, ze nie bylo przedstawicieli miasta tam czy siam, lub wysyla swego vice, jako :"zapchaj dziure '. To mamy w końcu prezydenta jeszcze w miescie ?czy rządzą urzędasy ?
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  florek(2010-04-27)
 • florek Panie Prezydencie !: A gdzie sa w ELBLAGU ORLIKI. gdzie jest w ELBLĄGU AQUAPARK, gdzie w ELBLAGU jest zmodernizowany tor narciarski z nowym wyciagiem na Górze Chrobrego ?To Pana NIE DZIWI ?A no pewnie, Pan jest emeryt, a emeryt nie bedzie zjeżdżal na nartach, nie pojdzie na basen, nie pogra w pilke. Czy Pan tego NIE WIDZI, że WY niszczycie to miasto ?!!1Wam ważniejsze sa cyferki i rząd zer na prywatnych kontach w bankach niz dobro mieszkanców ELBLAGA i przyjezdnych !Co Pan na to ?Wkrótce rozliczymy Pana i Pańską "ekipe (listopadowe wybory samorządowe ), z bubla, jakim jest Pańskie dzielo MODRZEWINA. Elblażanie juz chcą rozwiązan, a nie tego co bedzie za 20 czy 30 lat !
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  florek(2010-04-27)
 • Panie FLOREK, kogo Pan wczesniej wybrał??? Zna Pan nazwisko swego radnego???LUb chocby teren. .. .
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  kkj(2010-04-28)
 • Panie Florek! Pańska gonitwa myśli wskazuje, że dzieje się coś złego. Dlaczego sadzi Pan, że najważniejsze w mieście sa boiska i park wodny?! Mojego kom fortu to nie podniesie, zapewniam Pana. A do emerytury jeszcze mio daleko. Jak będzie pan rozliczał prezydenta? Licząc Orliki? Czemu zatem uważa pan, że powinien właśnie prezydent chodzić na dziesiątki uroczystości, akademii i wręczania nagród?! Przecież urzędnik ma pracować, a nie pić kawkę z ciastkiem. To nie prezydent kraju, pełniący funkcje w reprezentacyjne w większości.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0 0
  zgred(2010-04-28)
Reklama

To kupisz w pasażu portElu

AMK Szkło ozdobne 5
AMK Meble łazienkowe 2
AMK Kuchnia 11
Promocja RATY 0%