UWAGA!

Drogi Czytelniku,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu.

Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Może później

Wybory samorządowe tuż, tuż

 
Elbląg, Wybory samorządowe tuż, tuż
fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl

Wybory samorządowe już 21 października. Poniżej prezentujemy garść informacji związanych z uprawieniami wyborców niepełnosprawnych, głosowaniem przez pełnomocnika, głosowaniem korespondencyjnym i dopisywaniem się do spisu wyborców.

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
     Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
     - terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
     - właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
     - lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
     - warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
     - komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
     - warunkach oraz formach głosowania.
     
     Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu na jego wniosek w Urzędzie Miejskim w Elblągu, po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.
     Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.
     
     Szczegółowych informacji udziela
     Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
     pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
     55/ 239-34-73
     55/ 239-34-74
     55/ 239-34-75
     nr fax 55/ 239-33-39
     adres email dso@umelblag.pl
     dso.relido@umelblag.pl
     
     Głosowanie korespondencyjne
     Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
     Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:
     - zakładach opieki zdrowotnej,
     - domach pomocy społecznej,
     - zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
     - wyborcy głosujący przez pełnomocnika.
     
     Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Komisarza Wyborczego w Elblągu najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów, tj. do 8 października 2018 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
     
     Zgłoszenie musi zawierać:
     nazwisko i imię (imiona),
     imię ojca,
     datę urodzenia,
     numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego
     oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
     oznaczenie wyborów,
     kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,
     adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
     
     Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego w Elblągu pakiet wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.
     Szczegółowych informacji udziela Komisarz Wyborczy w Elblągu:
     pod numerem telefonu: 55/ 233-63-92
     
     Głosowanie przez pełnomocnika
     Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:
     - wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
     - wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
     Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
     Pełnomocnikiem nie może być:
     - osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
     mężowie zaufania;
     - osoby kandydujące w wyborach.
     Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do 12 października 2018 r.
     
     Do wniosku należy dołączyć:
     - pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
     - kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie - będzie miał ukończonych 75 lat;
     
     Szczegółowych informacji udziela
     Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
     pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
     55/ 239-34-73
     55/ 239-34-74
     55/ 239-34-75
     nr fax 55/ 239-33-39
     adres email dso@umelblag.pl
     dso.relido@umelblag.pl
     
     Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
     Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. 
     W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.
     Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Elblągu najpóźniej w dniu 16 października 2018 r.
     Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w obwieszczeniu Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania.
     
     Szczegółowych informacji udziela
     Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
     pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
     55/ 239-34-73
     55/ 239-34-74
     55/ 239-34-75
     nr fax 55/ 239-33-39
     adres email dso@umelblag.pl
     dso.relido@umelblag.pl
     
     Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a
     Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym.  W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.
     
     Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

     Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.
     Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
     
     Informacja w sprawie dopisywania się do spisu wyborców w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

     Zgodnie z art. 28 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 16 października 2018 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania znajdującym się na obszarze m. Elbląg.
     Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1.
     
     Szczegółowych informacji udziela
     Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
     pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
     55/ 239-34-73
     55/ 239-34-74
     55/ 239-3475
     nr fax 55/ 239-33-39
     adres email dso@umelblag.pl
     dso.relido@umelblag.pl
     
Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
..., a moim zdaniem
Reklama

To kupisz w pasażu portElu

Szkło ozdobne 6
AMK Szafa z drzwiami suwanymi 3
AMK Szkło ozdobne 4
AMK Szkło ozdobne 3