Zapraszamy do zamieszczania wypowiedzi na temat tego, co lub kto nas w Elblgu cieszy, denerwuje, przeszkadza, zaskakuje, wkurza, irytuje, zachwyca, douje, oburza, frustruje. Komunikacja, suba zdrowia, administracja, policja, suby miejskie, telekomunikacja, media, orodki kultury, poczta, miejscy architekci i budowniczowie czekaj na Twoj konstruktywn krytyk, genialne pomysy i niezastpione rady. Gwarantujemy, e nikt Ci nie wysucha, ale bdziesz mg zasn w poczuciu, e nie przepucie okazji eby sprbowa naprawi wiat, a przynajmniej t jego czstk, w ktrej na co dzie mieszkamy. Pamitaj jednak, e wchodzisz na HP na wasne ryzyko. Przed zamieszczeniem swojego wpisu zapoznaj si z treci innych wypowiedzi i oce, czy jeste wystarczajco twardy/a eby wytrzyma ewentualne ataki internetowych frustratw lub nawet rzeczow krytyk.
Id do wtku: <---->
Akcja:  Lista wtkwNowy wtekSzukajZaloguj
Cena sojuszu z USA
Wysane przez: Benon' (---.toya.net.pl)
Data: 06 maja 2018 14:39

Cena sojuszu z USA

Stany Zjednoczone popieraj roszczenia organizacji ydowskich do mienia bezspadkowego po ofiarach Holokaustu. Czy w zwizku z tym zacienianie sojuszu polsko-amerykaskiego jest dla Polski opacalne?

Sojusz naley zawizywa wtedy, kiedy mona si spodziewa, e korzyci z niego wynikajce bd przewyszay straty, jakie moe przynie.

Dla Polski celem sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jest powstrzymywanie skierowanego przeciwko niej ekspansjonizmu rosyjskiego i niemieckiego, a w szczeglnoci obu tych ekspansjonizmw sprzymierzonych ze sob.

Jeeli za chodzi o Stany Zjednoczone, to wiele wskazuje na to, i chc aby fundamentalnym skadnikiem ceny za ochron Polski byo przekazanie organizacjom ydowskim majtku lub rwnowartoci majtku po ofiarach Holokaustu, ktre zmary nie pozostawiwszy spadkobiercw.

24 kwietnia 2018 roku Kongres USA przyj przez aklamacj ustaw S.447 (tzw. JUST Act) zobowizujc Sekretariat Stanu do zoenia w cigu 18 miesicy sprawozdania oceniajcego midzy innymi postpy w przejmowaniu poydowskiego mienia bezspadkowego przez organizacje &#8222;przemysu Holokaustu&#8221;. Aby w akt prawny sta si obowizujcy potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta. [1]

Istotn dla Polski konsekwencj wejcia w ycie ustawy S.447 bdzie formalne uznanie przez Stany Zjednoczone bezpodstawnych roszcze organizacji ydowskich do bezspadkowego mienia po ofiarach Szoah.

Wicepremier Gowin wrciwszy z USA oznajmi w programie "Go Wiadomoci" w TVP INFO:

&#8222;Usyszaem [w USA], e jeeli rozwiemy ten problem, ktry ostatnio rzuci si cieniem na stosunki polsko-amerykaskie, mam przede wszystkim na myli nieporozumienie towarzyszce nowelizacji ustawy o IPN, ten cel, jakim s stae bazy w Polsce, jest do osignicia w cigu 2-3 lat.&#8221; [2]

Gowin mia oczywicie na myli nowelizacj ustawy o IPN przewidujc karanie za pomwienia o wspodpowiedzialnoci Narodu Polskiego za Holokaust. Z powyszej wypowiedzi wicepremiera wynika, e Amerykanie wi rkojmie bezpieczestwa dla Polski ze sprawami polsko-ydowskimi.

Temat wspomnianej nowelizacji ustawy o IPN podj rwnie ambasador Stanw Zjednoczonych w Polsce Paul W. Jones, ktry w skierowanym do Polakw wystpieniu powiedzia:

&#8222;Stany Zjednoczone wspieray odzyskanie przez Polsk niepodlegoci i niezalenoci 100 lat temu i z dum wspieramy Polsk dzi. (&#8230winking smiley

Zgadzamy si, e sformuowania takie jak &#8222;polskie obozy zagady&#8221; s niewaciwe i krzywdzce. Jednak naley je zwalcza sposobami, ktre chroni podstawowe wartoci. Dla Amerykanw podstawow wartoci jest ta zapisana w I poprawce do Konstytucji &#8211; wolno sowa i wolno mediw. (&#8230winking smiley&#8221; [3], [4]

Zacytowana wypowied ambasadora Jonesa nasuwa pytania: Czy obowizujce od dawna w Polsce, w Izraelu i w innych krajach ustawy sankcjonujce kary za negowanie lub umniejszanie zbrodni Holokaustu nie naruszaj tak wanej dla Amerykanw wolnoci sowa? A jeeli tak, to dlaczego Stany Zjednoczone nie protestoway przeciwko tym ustawom?

Moim zdaniem w dysonans jaki wywouje przemwienie ambasadora skrywa w sobie komunikat wadz USA: &#8222;Polacy! Jeli chcecie zacienienia sojuszu z USA, nie stawiajcie si ydom.&#8221;.

wiatowa Organizacja ds. Restytucji Mienia ydowskiego (WJRO) szacuje, e warto znajdujcego si w Polsce bezspadkowego mienia po ofiarach Holokaustu wynosi okoo 300 mld dolarw &#8211; tak kwot podaa w licie skierowanym do polskiego ministerstwa sprawiedliwoci. [5]

300 mld dolarw stanowi ponad poow PKB Polski w roku 2017.

Jeeli dla kogo uamek PKB jest wskanikiem mao przemawiajcym niech wemie pod uwag nastpujce porwnanie.

W &#8222;Sprawozdaniu w przedmiocie strat i szkd wojennych Polski w latach 1939 -1945&#8221; opublikowanym w styczniu 1947 roku przez Biuro Odszkodowa Wojennych przy Prezydium Rady Ministrw podano, e straty materialne jakie poniosa Polska wskutek II Wojny wiatowej wynosz 258,432 mld z &#8211; jest to kwota obliczona wedug wartoci zotego w dniu 1 wrzenia 1939 roku. [6]

Uwzgldniajc e:

- kurs dolara w stosunku do zotego wynosi w 1939 roku okoo 5,26 z,
- 1 dolar w roku 1939 odpowiada si nabywcz mniej wicej 17,95 dolara w roku 2018, [7]
- II Wojna wiatowa trwaa dla Polski 2076 dni (od 01.09.1939 do 08.05.1945), czyli 5,69 roku

atwo policzy, e ydowscy szantayci wspierani przez USA chc wycign od nas dla siebie i swoich protektorw tyle, ile Polska tracia materialnie w cigu bez maa dwch lat II Wojny wiatowej.

Uwiadomiwszy sobie ile da od Polski Ameryka-Judaika warto wrci do postawionego na pocztku pytania precyzujc je w sposb nastpujcy:

Czy cena 300 mld dolarw za amerykask gwarancj ochrony jest wspmierna do zagroenia stwarzanego dla Polski przez Rosj i Niemcy oraz do pewnoci teje gwarancji?

I jeszcze pytanko ekstra:

Wedug jakiego przelicznika bdzie wyceniana przez USA krew polskich onierzy w coraz bardziej prawdopodobnej wojnie z Iranem?

Chciabym usysze odpowiedzi na te pytania od politykw z ugrupowa rzdzcych i opozycyjnych.

Re: Cena sojuszu z USA
Wysane przez: Eld (---.multi.internet.cyfrowypolsat.pl)
Data: 07 maja 2018 15:46

To idz do biur poselskich i zapytaj.

Re: Cena sojuszu z USA
Wysane przez: HansHans (---.dip0.t-ipconnect.de)
Data: 09 maja 2018 09:30

Dla USA sojusz z Izraelem jest duo waniejszy ni sojusz z Polsk. Dlatego w takim konflikcie Polska-Izrael wiadomo po czyjej stronie stan. Taka jest ju polityka. Polska powinna po prostu ola wszystkie ydowskie roszczenia, itd. Rakiet w nas raczej nie wyceluj.

Re: Cena sojuszu z USA
Wysane przez: HansHans (---.dip0.t-ipconnect.de)
Data: 09 maja 2018 09:39

Niemcy nie chc nam zapaci za zrujnowanie naszego kraju i zabicie okoo 6 milionw ludzi podczas WW2 to dlaczego my mamy by akurat tymi dobrymi wujaszkami i komu paci i oddawa kamienice? Dlaczego USA nie da od Niemcw aby zapacili nam reparacje? No wanie. Dlatego powtarzam: OLA Izrael!!!

Re: Cena sojuszu z USA
Wysane przez: Sandman (91.241.5.---)
Data: 11 maja 2018 12:45

HansHans Napisa(a):
-------------------------------------------------------
> Dlatego
> powtarzam: OLA Izrael!!!

atwo powiedzie OLAAA. To wwczas oni doprowadz do tego e bd nas izolowa na arenie midzynarodowej. Nie masz pojcia ile mog. Teraz Iran si o tym przekona.

Re: Cena sojuszu z USA
Wysane przez: HansHans (---.dip0.t-ipconnect.de)
Data: 11 maja 2018 15:39

Aha, to teraz pamy im ile tylko zadaj aby nam na wiecie pod grk nie zrobili? Dobre sobie. Oni fig mog Polsce zrobi. Najwyej pokapa jzorem. Oni na gowie maj wiksze problemy w postaci bycia otoczonymi przez miertelnie wrogie im pastwa. Poza tym Polska to nie Iran, nie mylmy poj. Nie jestemy nieobliczalnym pastwem pracujcym nad arsenaem jdrowym i grocym atakiem innym.

Re: Cena sojuszu z USA
Wysane przez: Benon' (---.toya.net.pl)
Data: 04 czerwca 2018 01:13

Wojska USA w Polsce &#8211; koszty, sens i S.447

Czy, a jeeli tak, to ile powinnimy paci Stanom Zjednoczonym za obecno wojsk amerykaskich na terenie Polski? Jak gwarancj da Polsce ulokowanie baz USA na jej terenie?

Cena amerykaskiej ochrony

W polityce midzynarodowej nie ma nic darmo. Jeeli Stany Zjednoczone zgodz si chroni Polsk swoimi wojskami, to Polska z pewnoci bdzie musiaa za to zapaci. Warto wiedzie, e na przykad Republika Federalna Niemiec wspfinansuje pobyt wojsk USA w jej granicach.

Jak doniosy media, wadze Polskie zaproponoway, e przeznacz 1,5 &#8211; 2 mld dolarw &#8222;na pokrycie kosztw uatwienia stacjonowania&#8221; w Polsce amerykaskiej dywizji pancernej. Jest to zapewne kwota na start, na ktrej nie zakoczy si opacanie Amerykanw. Mona si o tym przekona dokonujc nastpujcego szacunku. [1]

Stany Zjednoczone wyday w 2017 roku na cele militarne okoo 609,76 mld dolarw. Siy zbrojne USA licz okoo 1,33 mln onierzy suby czynnej. Zatem roczne wydatki militarne USA w przeliczeniu na jednego onierza suby czynnej wynosz mniej wicej 458,5 tys. dolarw (609,76 mld/1,33 mln = 458,5 tys.). [2], [3]

Liczebno dywizji wynosi przewanie od 5 do 15 tys. onierzy. Zamy, e dywizja stacjonujca w Polsce bdzie liczya 10 tys. onierzy. Mnoc roczne wydatki militarne USA w przeliczeniu na jednego onierza suby czynnej przez liczebno dywizji stacjonujcej w Polsce otrzymamy szacunkowe wydatki przypadajce na t jednostk wynoszce 4,59 mld dolarw (458,5 tys. x 10 tys. = 4,59 mld).

Przyjmujc, e Polska bdzie zwracaa 50% wydatkw przypadajcych na przebywajc na jej obszarze dywizj wyjdzie nam, e bdziemy musieli kadego roku paci Stanom Zjednoczonym 2,3 mld dolarw (4,59 mld/100 x 50 = 2,3 mld).

W 2017 roku Polska wydaa na cele obronne okoo 10,01 mld dolarw, wobec tego danina na amerykask dywizj pochonaby okoo 23% polskich wydatkw obronnych we wspomnianym roku (2,3 mld/10,01 mld x 100% = 23%). Dlatego chcc utrzyma pozostae wydatki wojskowe i jednoczenie paci za amerykask jednostk naleaoby podnie kwot przeznaczan przez Polsk na obronno o 23%. [2]

Co nam da amerykaska baza?

Trudno odmwi wartoci bojowej dobrze wyszkolonej i zaopatrzonej jednostce Si Zbrojnych USA. Jednak stacjonujca w Polsce amerykaska dywizja nie bdzie panaceum na militarne niebezpieczestwa groce Polsce ze strony Rosji. Wojska USA w Polsce bd znajdoway si pod amerykask komend i podejm ewentualne dziaania wtedy, kiedy nie Polacy lecz Amerykanie uznaj to za stosowne. Trzeba rwnie bra pod uwag wariant &#8222;taktycznej ewakuacji&#8221; si USA w przededniu lub w czasie ewentualnej inwazji na Polsk. Ponadto przydatno dywizji pancernej bdzie niewielka, jeeli podstawowym rodkiem agresji wymierzonej w Polsk bd na przykad ataki rakietowe.

Fortel S.447

Jak pisaem wczeniej tutaj, Amerykanie wi decyzj o lokalizacji staych baz w Polsce ze sprawami polsko-ydowskimi. Od maja 2018 roku obowizuje w Stanach Zjednoczonych ustawa S.447 (tzw. JUST Act) obligujca Sekretariat Stanu do zoenia w cigu 18 miesicy sprawozdania oceniajcego midzy innymi postpy w przejmowaniu poydowskiego mienia bezspadkowego przez organizacje &#8222;przemysu Holokaustu&#8221;. Istotnym dla Polski nastpstwem tej ustawy jest prawne uznanie przez USA roszcze ydowskich do bezspadkowego mienia po ofiarach Shoah.

Wanym ogniwem czcym kwesti finansowania wojsk amerykaskich w Polsce z ustaw S.447 moe by zawarte w niej przyzwolenie na wykorzystanie mienia bezspadkowego po ofiarach Holokaustu na inne cele ni pomoc yjcym ofiarom przeladowa ydw oraz edukacja o Shoah. Czy takim celem nie moe by umacnianie obronnego sojuszu polsko-amerykaskiego?

Warto bezspadkowego mienia poydowskiego w Polsce jest szacowana na ponad 300 mld dolarw. Wyobramy sobie teraz, e Amerykanie podczas negocjacji w sprawie ulokowania w naszym kraju bazy postawi warunek, aby Polska utworzya wraz z organizacjami amerykaskimi i ydowskimi fundusz &#8211; nazwijmy go roboczo funduszem przyjani polsko-ydowsko-amerykaskiej &#8211; ktremu przekae bezspadkowe mienie poydowskie lub jego ekwiwalent. Przyjmijmy wiedzc co nieco o naszej klasie politycznej, e Polska si na ten warunek zgodzi. Zamy ostronie, e fundusz bdzie przynosi rocznie 1,5% zysku. 1,5% od 300 mld dolarw to 4,5 mld dolarw. Te 4,5 mld dolarw to 98% oszacowanych wczeniej rocznych wydatkw przypadajcych na dywizj amerykask, ktra miaaby stacjonowa w Polsce (4,5 mld/4,59 mld x100% = 98%).

Przypomnijmy sobie, emy wczeniej przyjli, i Polska zwracaaby USA 50% wydatkw przypadajcych na dywizj. Jeeli dodamy do tego owe 98% uzyskiwane z fundacji, to wyjdzie nam, e do Wuja Sama trafiaoby rocznie z Polski 148% wydatkw przypadajcych na amerykask jednostk pancern stacjonujc w naszym kraju. W liczbach bezwzgldnych byoby to rwnowane kwocie 6,8 mld dolarw (2,3 mld + 4,5 mld = 6,8 mld).

W takim ukadzie roczna stopa zysku z inwestycji w postaci dywizji amerykaskiej przysanej do Polski wynosiaby 48% (148% - 100% = 48%). Doprawdy byby to zysk na miar takiego rekina biznesu jak Donald Trump, zasiadajcy obecnie w fotelu prezydenta USA.

Wicej asertywnoci

Gwne siy polskiej klasy politycznej sprawiaj wraenie, jakby kieroway si tak oto trawestacj sw z pamitnego przemwienia Jzefa Becka: &#8222;Jest jedna rzecz, ktra dla bezpieczestwa Polski jest bezcenna. T rzecz s wojskowe bazy USA na terenie naszego kraju.&#8221;

Gdyby polskie elity polityczne wykazyway wicej asertywnoci w relacjach z USA i w komentowaniu tych relacji na forum publicznym, zapewne cena wsppracy z Ameryk byaby nisza.

Re: Cena sojuszu z USA
Wysane przez: admin (Moderator)
Data: 04 czerwca 2018 12:44

Encje w tekcie (np. &#8221winking smiley wiadcz o tym, e kto wyrabia norm wklejajc pracowicie na wszelkich moliwych forach teksty zlecone przez kogo, komu zaley na tym, eby wyrobi w nas przekonanie, e (cytujc klasyka) biae jest biae, a czarne jest czarne. Czyli Benon jest najemnym pracownikiem oddelegowanym na front urabiania opinii Hapekowiczw. Musi si biedaczek bardziej postara, bo lepsi mistrzowie od prania mzgw ju tutaj dziaali.

Re: Cena sojuszu z USA
Wysane przez: JASNO (82.160.24.---)
Data: 04 czerwca 2018 15:10

Ja tam szanuj opini czytelnikw tego forum, mimo ze z nie wszystkimi sizgadzam o ile kto pisze swoje zdanie w temacie, ale jak kto *******i farmazony, nie ma swojego zdania i jeszcze pewnie pobiera za to kas co wklei to ja bym go wy*******i z tego zacnego grona.

http://republika.pl/blog_lz_148059/5315617/tr/jasnosc2011.jpghttp://republika.pl/blog_lz_148059/5315617/tr/troll_mini.jpg


Podwadny powinien przed obliczem przeoonego mie wygld lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszy przeoonego.

aosny starcze, pieniaczu, pamitaj e tacy jak ty yj krcej

Re: Cena sojuszu z USA
Wysane przez: HansHans (---.dip0.t-ipconnect.de)
Data: 29 czerwca 2018 21:04

No wanie tchrzowski PiS cofn ustaw IPN o karaniu za "Polskie obozy koncentracyjne". Brak sw.

Re: Cena sojuszu z USA
Wysane przez: Eld (---.multi.internet.cyfrowypolsat.pl)
Data: 30 czerwca 2018 08:26

Lepiej pno ni wcale. Dziki tej idiotycznej ustawie "polish death camps" pojawiao si duo czciej ni wczeniej. Kolejki do lekarzy specjalistw co roku s dusze, no ale podstawa to macha szabelk i grozi caemu wiatu. e leki po przeszczepach podroay o kilkaset procent? Drobiazg, waniejsze s ustawy pisane na kolanie i bez gowy, bo i tak adne pastwo nie wydaloby swojego obywatela polskiemu wymiarowi sprawiedliwoci za okrelenie "polish death camps".
A na koniec wyszlo, e mielimy "dobr" ustaw ale izraelski premier nam j zmieni. Wstawanie z kolan w praktyce grinning smiley

Re: Cena sojuszu z USA
Wysane przez: Benon' (---.toya.net.pl)
Data: 30 czerwca 2018 10:27

Polska skazana na sukces?

Prominentni politycy PiS ogosili nam, e Polska odniosa sukces znoszc pod brutaln presj Izraela i USA nowelizacj ustawy o IPN.

Obawiam si, e Nasz Kraj moe kolejnych takich sukcesw nie przetrzyma.

Majc na uwadze przyjt w Stanach Zjednoczonych ustaw 447 boj si szczeglnie sukcesw zwizanych z uznaniem roszcze organizacji ydowskich do mienia bezdziedzicznego po ofiarach Holokaustu. Oczyma wyobrani widz, jak premier elokwentnie oznajmia spoeczestwu, e Polska dziki niemu znowu zatriumfowaa, gdy udao mu si zbi roszczenia ydowskie o cae 10 procent, wobec czego bdziemy musieli wybuli Narodowi Wybranemu jedynie 270 mld zamiast 300 mld dolarw.

Gdy o tym wszystkim myl, chce mi si wznie rce do nieba i zawoa: Boe, skoro musisz nas dowiadcza porakami, oszczd nam przynajmniej tych sukcesw!

Re: Cena sojuszu z USA
Wysane przez: HansHans (---.dip0.t-ipconnect.de)
Data: 30 czerwca 2018 23:31

Tak, to faktycznie jaka erupcja wulkanu hipokryzji. Ogaszaj sukcesem zniesienie SWOJEJ wieo wprowadzonej ustawy, ktr... ogaszali sukcesem. Bareja wiecznie ywy.
Moim zdaniem cay ustrj pastwa jest do remontu generalnego. To obywatele powinni decydowa w referendach o wanych sprawach a nie jaka garstka warchow robica w gacie przed facetami w pejsach.

Szczerze? Kto wie czy tak naprawd ju ydw nie spacaj.... oczywicie po cichu, w tajemnicy przed narodem.Akcja: ForaLista wtkwSzukajZaloguj
Szanowny Czytelniku, uprzejmie informujemy, e tylko zarejestrowane osoby mog pisa na tym forum.
This forum powered by Phorum.