UWAGA!

Czas na quiz. Otwórz drzwi

Zadanie łatwe nie jest. My pokazujemy drzwi, wy musicie wskazać, gdzie one prowadzą. Naciśnij klamkę i zapraszamy...
Do tej pory Wasza średnia to 7/12
Quiz

Wynik