UWAGA!

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Wprowadzona do Rejestru Dzienników i Czasopism w 2001 roku (pozycja nr 149).
Redakcja: 82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 1c,
tel. 55 235 39 76, e-mail: redakcja@portel.pl.
Telefon interwencyjny: 512 918 555.
Redaktor naczelny: Rafał Gruchalski, e-mail: naczelny@portel.pl.
Dział Reklamy: Anetta Magdziak-Gęsicka, e-mail: reklama@portel.pl, tel. 55 235 39 76, 607 60 44 30 w godz. 8.30-16.30.
Wydawca: Biuro Usług Informatycznych SOFTEL s.c. Gęsicki i s-ka
82-300 Elbląg, ul. 1 Maja 1c.

Pobierz logo portEl-u w formacie Ilustratora, PDF, JPG lub SVG.

Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i skrótów w nadesłanych materiałach.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń i opinii oraz poglądów wyrażonych w dziale "A moim zdaniem".