UWAGA!

Quiz. Elbląg i liczby

Dziś odpowiedzi w sobotnim quizie będą tylko jednego rodzaju, tzn. będą miały formę cyfr i liczb. Wspólnym mianownikiem pytań jest natomiast Elbląg.
Do tej pory Wasza średnia to 6/12
Quiz

Wynik