UWAGA!

Regulamin konkursu "Fotka miesiąca"
UWAGA! Zawieszamy do odwołania nagrody pieniężne.
Redakcja portElu ogłasza konkurs na zdjęcie miesiąca. Warunki konkursu są następujące:
 1. Organizatorem konkursu jest wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl - BUI SOFTEL s.c. Gęsicki i s-ka.
 2. Powołuje się wirtualną Akademię Fotki Miesiąca portElu. Członkiem Akademii zostaje osoba, której zdjęcie wyszło z poczekalni do którejś z edycji konkursu.
 3. Członek Akademii może w każdej chwili zrezygnować z udziału w jej pracach. Odpowiednia opcja znajduje się w panelu użytkownika.
 4. Członkostwo Akademii traci się po 6 miesiącach braku aktywności w ocenianiu zdjęć.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele i członkowie rodzin organizatorów oraz sponsorów. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w każdej edycji jednego zdjęcia pozakonkursowego celem urozmaicenia konkursu.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić przy pomocy specjalnego formularza maksymalnie pięć zdjęć do konkursu danego miesiąca. Każde ze zdjęć może wystąpić w konkursie tylko raz.
 7. Uczestnik konkursu musi mieć pełne prawa autorskie do wystawionych w konkursie prac.
 8. Tematyka zdjęć powinna dotyczyć Elbląga oraz terenu byłego województwa elbląskiego. Wyjątkiem jest "Fotka lutego", "Fotka lipca" i "Fotka sierpnia". Dopuszczamy wtedy do konkursu najciekawsze zdjęcia z wojaży naszych Czytelników po Polsce i świecie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania zdjęć nie spełniających warunków konkursu. Organizator nie jest zobowiązany do wyjaśniania swojej decyzji.
 10. Do konkursu nie będą dopuszczane:
  1. zdjęcia promujące towary lub usługi
  2. zdjęcia z naniesionym podpisem, datownikiem lub nadrukiem reklamowym
  3. fotomontaże
 11. Do każdego zdjęcia należy na formularzu konkursowym dodać podpis oraz tytuł lub krótki komentarz.
 12. Podpisy pod zdjęciami będą ujawniane po zakończeniu oceniania.
 13. Nadesłane zdjęcia trafiają na początku do tzw. poczekalni. Warunkiem wyjścia zdjęcia z poczekalni do konkursu jest przyznanie mu przynajmniej przez 20 procent członków Akademii oceny "3" lub wyższej.
 14. Organizator może przyznać raz w miesiącu "dziką kartę" (wild card), która umożliwi zdjęciu wyjście z poczekalni bez spełnienia powyższego warunku.
 15. Zdjęcia dopuszczone do konkursu będą publikowane w dziale "Fotka miesiąca" portElu.
 16. Akceptowane będą wyłącznie zdjęcia elektroniczne w formacie JPG lub PNG.
 17. Zdjęcia po załadowaniu na serwer są przeformatowane do rozmiaru 120x240px (miniaturki), 720x580px (główne). Zdjęcie pełnoekranowe pokazywane jest w rozmiarze dostosowanym do rozdzielczości ekranu.
 18. Członkom Akademii przyznawane są gwiazdki w oparciu o następujące zasady: trzy gwiazdki przyznawane będą Akademikowi, który wprowadził do konkursu minimum 10 zdjęć i uzyskał ze wszystkich swoich zdjęć średnią ocen powyżej 4. Dwie gwiazdki wymagają pięciu zdjęć i średniej powyżej 3. Jedną gwiazdkę otrzymywałby każdy uczestnik konkursu, którego zdjęcie wyszło z poczekalni do konkursu głównego. Redakcja miałaby prawo uznaniowo przyznawać cztery gwiazdki autorom zdjęć, którzy wykazali się w konkursie dużą liczbą zdjęć o wybitnych walorach artystycznych. Gwiazdki prezentowane będą przy podpisach pod zdjęciami i komentarzami
 19. Tytuł "Fotki miesiąca" otrzymuje praca, która otrzyma najwyższą ocenę obliczaną jako średnia ze wszystkich ocen wystawionych przez członków Akademii pomnożonych przez liczbę przyznanych im gwiazdek oraz ocen pozostałych Czytelników. O tytuł "Fotki miesiąca" nie mogą się ubiegać zdjęcia autorów, którzy zajmują się fotografią zawodowo.
 20. Ocenie Czytelników nie będących członkami Akademii podlegają wyłącznie zdjęcia, które wyszły z poczekalni.
 21. Ocena zdjęć możliwa jest do godz 12:00, 15 dnia następnego miesiąca..
 22. W przypadku otrzymania przez dwa lub więcej zdjęć równej oceny zwycięzcę wskazuje Organizator konkursu.
 23. Organizator usunie wszystkie głosy tych Czytelników, którzy celowo zaniżają lub zawyżają oceny zdjęć.
 24. Organizator może wycofać z konkursu zdjęcie w przypadku stwierdzenia zorganizowanego zawyżania jego oceny.
 25. Lista ocen wraz z nickami lub początkiem adresu e-mail Czytelników, którzy oceniali zdjęcia konkursowe będzie ujawniona po zakończeniu oceniania.
 26. Informacja o nagrodzonym zdjęciu zostanie zamieszczona wyłącznie na stronach konkursowych portElu. Nagroda będzie do odebrania w biurze wydawcy portElu, firmy Softel, pod adresem Elbląg, ul. 1 Maja 1c. Termin odbioru nagrody wynosi 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy konkursu.
 27. Warunkiem wypłacenia nagrody jest dostarczenie cyfrowych oryginałów wszystkich zdjęć wystawionych przez nagrodzonego autora w danym miesiącu celem późniejszego wykorzystania w kalendarzu i na wystawie "Fotki miesiąca".
 28. Zdjęcia na konkurs danego miesiąca będą przyjmowane do ostatniego dnia tego miesiąca.
 29. Autorzy nadesłanych zdjęć automatycznie przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego publikowania swoich prac w celach promocji tego konkursu oraz Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl z zachowaniem praw autorskich. W szczególności prace mogą być:
  - eksponowane podczas specjalnych wystaw przygotowywanych przez Organizatora ,
  - udostępnione mediom zainteresowanym konkursem,
  - rozpowszechniane w publikacjach oraz w materiałach promocyjnych portElu.
 30. Redakcja portElu zastrzega sobie prawo przerwania lub zmiany zasad konkursu. Informacja o ew. zmianach będzie publikowana wyłącznie na tej stronie.