UWAGA!

Regulamin konkursu na zdjęcie do Lapidarium UWAGA! Zawieszamy do odwołania nagrody pieniężne.
Redakcja portElu ogłasza konkurs na najlepsze zdjęcie do działu "Lapidarium albo Elbląg pogrzebany w szczegółach". Warunki konkursu są następujące:
 1. Organizatorem konkursu jest wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl - BUI SOFTEL s.c. Gęsicki i s-ka.
 2. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla fotografów amatorów, jak i osób zajmujących się fotografią zawodowo.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele i członkowie rodzin organizatorów oraz sponsorów.
 4. Każdy uczestnik może zamieścić w konkursie maksymalnie pięć zdjęć.
 5. Do konkursu przyjmowane będą wyłacznie zdjęcia, których tematyka dotyczy detali architektoniczno-budowlanych (drzwi, okien, płotów, bram, krat, gzymsów, stiuków, schodów, rzeźb, kolumn, pilastrów itp.) oraz maszyn, urządzeń i innych artefaktów wytworzonych (zamontowanych, postawionych, zbudowanych, zainstalowanych) w regionie elbląskim przed rokiem 1945. Każde zdjęcie musi być opatrzone tytułem i krótkim opisem.
 6. W konkursie nie mogą wystąpić zdjęcia wykonane na różnego rodzaju wystawach i ekspozycjach.
 7. Akceptowane będą wyłącznie zdjęcia elektroniczne w formacie GIF lub JPG zamieszczone przy pomocy specjalnego formularza.
 8. Zdjęcia o rozmiarze większym niż 800x640 pikseli i rozdzielczości innej niż 72 pikseli na cal oraz wadze ponad 512 kB będą odpowiednio przeformatowane.
 9. Zdjęcie miesiąca wybierze Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli redakcji portEl-u.
 10. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wstępnej selekcji nadsyłanych zdjęć. Zdjęcia dopuszczone do konkursu będą publikowane w dziale "Lapidarium" portEl-u.
 11. Zwycięzca konkursu na najlepsze zdjęcie miesiąca do "Lapidarium" zostanie wyłoniony do 15 dnia następnego miesiąca. Informacja o nagrodzonym zdjęciu zostanie zamieszczona na stronach portElu. Nagroda będzie do odebrania w biurze wydawcy portElu, firmy Softel, pod adresem Elbląg, ul. 1 Maja 1c. Termin odbioru nagrody wynosi 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy konkursu.
 12. Komisja Konkursowa może odstąpić od przyznania nagrody w przypadku, gdy w danym miesiącu w konkursie weźmie udział mniej niż trzech uczestników.
 13. Zdjęcia na konkurs danego miesiąca będą przyjmowane do ostatniego dnia tego miesiąca.
 14. Autorzy nadesłanych zdjęć automatycznie przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego publikowania prac konkursowych w celach promocji tego konkursu oraz Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl z zachowaniem praw autorskich. W szczególności prace mogą być:
  - eksponowane podczas specjalnych wystaw przygotowywanych przez Organizatora ,
  - udostępnione mediom zainteresowanym konkursem,
  - rozpowszechniane w publikacjach oraz w materiałach promocyjnych portElu.
 15. Redakcja portElu zastrzega sobie prawo przerwania lub zmiany zasad konkursu. Informacja o ew. zmianach będzie publikowana wyłącznie na tej stronie.