UWAGA!

Regulamin konkursu "FotoreportEl"
UWAGA! Zawieszamy do odwołania nagrody pieniężne.
Redakcja portElu ogłasza konkurs na film i zdjęcie reportażowe miesiąca. Warunki konkursu są następujące:
 1. Organizatorem konkursu jest wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl - BUI SOFTEL s.c. Gęsicki i s-ka.
 2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla fotografów amatorów. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele i członkowie rodzin organizatorów oraz sponsorów, a także osoby zajmujące się fotografią zawodowo.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić przy pomocy specjalnego formularza maksymalnie pięć zdjęć lub filmów do konkursu danego miesiąca. Każde ze zdjęć i filmów może wystąpić w konkursie tylko raz.
 4. Tematyka zdjęć i filmów powinna dotyczyć Elbląga oraz terenu byłego województwa elbląskiego. Wartości artystyczne zdjęcia lub filmu bierzemy pod uwagę w drugiej kolejności. Liczy się przede wszystkim zwarty w nim przekaz. Muszą one nosić charakter reportażowy - przedstawiać ujęcia, które intrygują, fascynują, niepokoją, alarmują, irytują lub po prostu dokumentują jakieś wydarzenie.
 5. Zdjęcia i filmy muszą być wykonane w miesiącu, którego dotyczy konkurs.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania prac nie spełniających warunków konkursu. Organizator nie jest zobowiązany do wyjaśniania swojej decyzji.
 7. Nie będą dopuszczane do konkursu zdjęcia i filmy promujące jakieś towary lub usługi oraz te z naniesionym podpisem lub nadrukiem reklamowym.
 8. Każde pracę należy opatrzyć podpisem oraz tytułem lub krótkim komentarzem.
 9. Nadesłane na konkurs zdjęcia i filmy będą publikowane po zatwierdzeniu przez redakcję portElu.
 10. Zdjęcia i filmy dopuszczone do konkursu będą publikowane w dziale "FotoreportEl" portElu.
 11. Akceptowane będą wyłącznie zdjęcia elektroniczne w formacie GIF lub JPG oraz filmy w formacie MP4 i MOV.
 12. Zdjęcia po załadowaniu na serwer są przeformatowane do rozmiaru 120x240px (miniaturki), 720x580px (główne) i 1000x700px (zdjęcie pełnoekranowe).
 13. Nagrody za najlepsze zdjęcie i film reportażowy miesiąca przyznawać będzie w drodze głosowania kolegium redakcyjne Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl.
 14. Informacja o nagrodzonym zdjęciu i filmie zostanie zamieszczona na stronach portElu do dnia 15 następnego miesiąca. Nagroda będzie do odebrania w biurze wydawcy portElu, firmy Softel, pod adresem Elbląg, ul. 1 Maja 1c. Termin odbioru nagrody wynosi 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy konkursu.
 15. Warunkiem przyznania nagrody w danej kategorii (film lub zdjęcie) jest wystąpienie w konkursie prac minimum trzech autorów w tej kategorii.
 16. Zdjęcia i filmy na konkurs danego miesiąca będą przyjmowane do ostatniego dnia tego miesiąca.
 17. Organizator na żądanie autora zdjęcia lub filmu zapewni mu pełną anonimowość.
 18. Autorzy nadesłanych zdjęć i filmów automatycznie przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego publikowania swoich prac w celach promocji tego konkursu oraz Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl z zachowaniem praw autorskich. W szczególności prace mogą być:
  - eksponowane podczas specjalnych wystaw przygotowywanych przez Organizatora ,
  - rozpowszechniane w publikacjach oraz w materiałach promocyjnych portElu.
 19. Redakcja portElu zastrzega sobie prawo przerwania lub zmiany zasad konkursu. Informacja o ew. zmianach będzie publikowana wyłącznie na tej stronie.