UWAGA!

(2016-10-19)Fot. Michał SkroboszewskiCo wiemy o Gotach?

Zapewne uprawiali rolę, hodowali bydło, zajmowali się rybołówstwem. Potrafili też budować łodzie, ale prawdziwe mistrzostwo osiągnęli w złotnictwie. Tyle wiemy o Gotach, którzy mieszkali na WysoczyźŸnie Elbląskiej zanim wyruszyli w drogę do Rzymu. Skąd wiemy? Z badań, jakie były prowadzone na terenie cmentarzyska w Weklicach. Skarby, które przez wieki skrywała ziemia prezentowane są na nowej wystawie w Muzeum Archeologiczno-Historycznym.
Przeczytaj więcej w artykule związanym z tym fotoreportażem.
Reklama

 Wyszukiwanie zdjęć 

To się ogląda