UWAGA!

(2023-05-24)Fot. arch. EPWiKEPWiK modernizuje gospodarkę ściekową

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.
Przeczytaj więcej w artykule związanym z tym fotoreportażem.

 Wyszukiwanie zdjęć 

To się ogląda