UWAGA!

Zdobądź uprawnienia budowlane!

 
Zdobądź uprawnienia budowlane!

Elbląski oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, uwzględniając zmiany w zasadach nadawania uprawnień budowlanych zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, organizują kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane, dedykowany dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Kurs odbędzie się w na przełomie marca i kwietnia, w systemie czterech zjazdów weekendowych. Zajęcia kursowe będą prowadzone w nowoczesnych i dobrze wyposażonych salach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Jak reguluje w/w rozporządzenie, egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej oraz ustnej.
      
       Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest w formie testu i składa się z 30 do 90 pytań w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega (75% prawidłowo udzielonych odpowiedzi daje wynik pozytywny pisemnej części egzaminu). Test sprawdza znajomość: ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych do ustaw (70% pytań); warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (20% pytań); postępowania administracyjnego (10% pytań). Czas trwania części pisemnej wynika z liczby pytań (1,5 minuty na pytanie). Dla każdego pytania testu wybiera się jedną z trzech przygotowanych odpowiedzi. Część pisemna egzaminu odbywa się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym czasie, na podstawie tych samych zestawów pytań.
      
       Część ustna egzaminu polega na odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu składającego się z 5 do 10 pytań dostosowanych do rodzaju uprawnień, o które kandydat się ubiega, w tym: pytań dotyczących: umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa; umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej; zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega; jednego pytania obejmującego część praktyczną polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy w zakresie specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega. Czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi. Podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszczalne jest posługiwanie się tekstami aktów prawnych, polskimi normami oraz eurokodami, posiadanymi przez kandydata lub udostępnionymi przez komisję kwalifikacyjną.
      
       Wszelkich informacji dotyczących kursu udziela biuro Elbląskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, tel. 55 234-41-36, kom. 691-374-121, e-mail: a.kubryn.pzitbelblag@wp.pl.

       -------- Reklama --------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie