UWAGA!

Rejestracja danych

  • Uwaga! Do rejestracji wymagane jest podanie aktywnego adresu e-mail. Na ten adres zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem rejestracji. Będzie on również służył do logowania się w naszym serwisie.
  • Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez wydawcę Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl, firmę SOFTEL, tak jak stanowi to regulamin Konta zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 roku.
  • SOFTEL nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
  • SOFTEL zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku wykorzystywania konta niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.
  • SOFTEL zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników.
  • SOFTEL nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych użytkowników kont innym osobom lub instytucjom.
Użytkownik prywatny
Firma lub instytucja
Adres e-mail
Hasło
Proszę powtórzyć
Od 7 do 20 małych lub wielkich liter oraz cyfr
Nick
Podpis używany przy zamieszczaniu opinii w rubryce "..., a moim zdaniem".
NIP
NIP proszę wpisać bez kreseczek!
Nazwa firmy
Ulica, nr domu
Kod
Miasto
Telefon kontaktowy
* zgoda wymagana
Proszę czekaćCzekaj