UWAGA!

Dni robocze
Godz. Minuty odjazdu
5 11  
6 21   46  
7 56  
8 24  
9 31  
11 01  
12 29  
14 02   24  
15 33   56  
17 01   23  
18 33  
20 07  
21 34  
Soboty
Godz. Minuty odjazdu
6 06   41  
7 36  
8 21  
9 16   56  
10 46  
11 31  
12 26  
13 11   56  
14 40  
15 31  
16 16  
17 01   46  
18 31  
19 26  
20 11   52  
21 37  
Niedziele
Godz. Minuty odjazdu
6 33  
8 16  
9 57  
11 33  
13 11  
14 54  
16 41  
18 21  
19 59  
21 27  

Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi

Reklama