UWAGA!

Kiedy trzeba mieć ubezpieczenie budynków rolnych?

 Kiedy trzeba mieć ubezpieczenie budynków rolnych?

Zawód rolnika wiąże się z wieloma ryzykami. Dlatego objęty jest on przymusem ubezpieczeniowym. Jeśli nasze gospodarstwo rolne przekracza powierzchnię 1 ha mamy obowiązek posiadać ubezpieczenie budynków rolnych. A jeśli prowadzimy produkcję rolną podlegającą pod dział specjalny, to takie ubezpieczenie musimy mieć bezwarunkowo. Polisa będzie nas chroniła na wypadek ognia lub innych zdarzeń losowych, które znalazły się w zapisach umowy. Ale, gdzie znaleźć właściwe ubezpieczenie? I, co jeszcze warto o nim wiedzieć? Sprawdzamy!

 

Jakie budynki rolne podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu?

Szczegółowe cechy budynku rolnego znajdziemy w ustawie o prawie budowlanym. Budynek rolny musi mieć powierzchnię większą niż 20 m 2, być trwale związany z gruntem, mieć fundamenty, dach oraz wydzieloną przestrzeń za pomocą przegród budowlanych.

Ważne jest, aby nie pomylić budynku gospodarczego z budynkiem rolnym. Budynkiem rolnym są na przykład: garaż, budynek do przechowywania płodów rolnych, budynek przeznaczony do hodowli zwierząt. Wymienione obiekty mogą się mylić z budynkiem gospodarczym, który nie pełni funkcji mieszkalnych.

Z polisy wykluczone są takie obiekty jak: namioty, tunele foliowe, budynki o 100% stanie zużycia technicznego, budynki przeznaczone do rozbiórki (według decyzji właściwego organu).

W ramach ubezpieczenia budynków rolnych, gospodarz może skorzystać z dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę o inne obiekty lub ruchomości znajdujące się w budynkach rolnych, a których nie uwzględnia standardowa polisa.

 

Kiedy musimy mieć obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych?

Są dwie sytuacje, w których musimy posiadać taką polisę. Po pierwsze, gdy nasze gospodarstwo rolne ma powierzchnię większą niż 1 ha. Po drugie, bez względu na powierzchnię gospodarstwa, gdy prowadzimy produkcję rolną stanowiącą dział specjalny według przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia obiektu dachem. W związku z ryzykiem potencjalnych szkód wyrządzonych przez ogień lub inne zdarzenia losowe, warto skorzystać z takiego ubezpieczenia, nawet, gdy nie mamy takiego przymusu.

 

Kara za brak ubezpieczenia budynków rolnych

Jeśli spełniamy warunki przymusu ubezpieczeniowego, to grozi nam kara za brak posiadania odpowiedniej polisy. Na podstawie art. 88 ust. 2 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych kara finansowa jest równa wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 roku to daje karę 2020 zł.

To czy posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych może skontrolować wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta właściwy ze względu na lokalizację gospodarstwa rolnego lub zamieszkania rolnika.

 

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia budynków rolnych?

Ubezpieczenie budynków rolnika powinno ustawowo uwzględniać 13 rodzajów zagrożeń (szczegóły w:Art. 67 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK) :

- szkody wyrządzone wskutek działania ognia,

- huragan (o sile co najmniej 24 m/s),

- powódź,

- podtopienie (np. wskutek deszczu nawalnego),

- deszcz nawalny (o współczynniku co najmniej 4),

- grad, gradobicie,

- opady śniegu (o ciężarze przekraczającym 85% wartości właściwej dla lokalizacji budynku),

- uderzenie pioruna,

- eksplozji lub implozji,

- obsunięcia się ziemi,

- tąpnięcia,

- lawiny,

- upadku statku powietrznego

 

Ubezpieczenie budynków rolnych - co warto wiedzieć?

Wybierając odpowiednią polisę, należy sprawdzić dokładnie zakres ochrony oraz OWU (wraz z warunkami wykluczającymi wypłatę odszkodowania). Przede wszystkim jednak, warto wiedzieć, że nie musimy wybierać tylko podstawowego ubezpieczenia budynków rolnych. Swoje bezpieczeństwo najlepiej oddać w ręce towarzystwa, które będzie umiało dopasować polisę do naszych potrzeb.


       Na przykład takie ubezpieczenie znajdziemy na stronie: https://tuz.pl/produkty/obowiazkowe-ubezpieczenie-budynkow-rolniczych/ w zakresie standardowym, ale z możliwością kompleksowego rozszerzenia w Pakiecie Bezpieczny Rolnik.

 

--- artykuł sponsorowany ---

.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie