UWAGA!

Do nich trafiły Nagrody Prezydenta Elbląga

 Elbląg, Do nich trafiły Nagrody Prezydenta Elbląga
fot. Anna Dembińska

Jedenastu laureatów otrzymało Nagrody Prezydenta Elbląga za 2022 rok. Statuetki trafiły do rąk nagrodzonych podczas Koncertu Noworocznego, który odbył się w piątek, 6 stycznia, w Ratuszu Staromiejskim. Zobacz filmowe wizytówki o laureatach oraz zdjęcia z gali i koncertu noworocznego.

Nagrody Prezydenta Elbląga przyznano w ośmiu kategoriach, ale w kategorii „Inne” laureatów jest aż trzech. Oto oni.

 

Sport i turystyka: Wojciech Załuski, trener UKS Silvant Kajak Elbląg

Jest trenerem elbląskich kajakarzy od 2015 roku. Do dzisiaj jego podopieczni zdobyli ponad 130 medali mistrzostw Polski w tej dyscyplinie, w tym w konkurencjach olimpijskich. Wielokrotnie startowali w imprezach rangi mistrzostw Europy i świata jako reprezentanci Polski. Klub UKS Silvant Kajak Elbląg, również dzięki pracy Wojciecha Załuskiego, awansował w klasyfikacji ogólnopolskiej sportu młodzieżowego wśród klubów kajakarskich z 57. na 5. miejsce, będąc liderem w województwie warmińsko-mazurskim. Sukcesy jego podopiecznych spowodowały, że otrzymał propozycję pracy z reprezentacją Polski. Nie skorzystał z niej, stawiając za cel nadrzędny dobro elbląskiego klubu i przyszłość swoich zawodników.

 

Przedsiębiorczość i innowacja: Janina Grudzińska

Janina Grudzińska od 22 lat jest zarządcą wspólnot mieszkaniowych w Elblągu, prowadząc działalność pod nazwą „INA”. Obecnie zarządza 64 wspólnotami. Wiele z nich mieści się w zabytkowych, odnowionych niedawno, bądź obecnie odnawianych kamienicach. Jedną z nich jest secesyjna kamienica przy ul. Królewieckiej 38, której mieszkańcy wyszli z inicjatywą przyznania Nagrody Prezydenta Elbląga. „Janina Grudzińska wykonała wielką pracę, by zdobyć dofinansowanie i przekonać członków naszej wspólnoty do przeprowadzenia remontu elewacji kamienicy przy ul. Królewieckiej 38, a nie było to łatwe, bo nie wierzyliśmy w efekt tych prac. Co więcej, pani Grudzińska już w trakcie robót przekonała zarówno konserwatora zabytków, jak również projektanta i wykonawcę do zmiany pierwotnego projektu i wykonania maksymalnie wiernej rekonstrukcji elewacji. Dzięki jej uporowi i konsekwencji oraz stałej współpracy z wykonawcą, Elbląg odzyskał jedną z najpiękniejszych kamienic, która dziś nie tylko świadczy o jego bogatej historii, ale też wyznacza standardy dla kolejnych remontów i rekonstrukcji zabytków w naszym mieście” - napisali mieszkańcy we wniosku.

 

Działalność ekologiczna: Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Technicznych wykazał się dużym zaangażowaniem w wiele aktywności powiązanych z szeroko rozumianą Ochroną Środowiska oraz promocję postaw ekologicznych. Szkoła regularnie uczestniczy w akcjach Sprzątania świata; uczniowie przeprowadzili warsztaty dla swoich młodszych kolegów, w których wzięło udział około 250 osób, przyczynili się do rewitalizacji terenu trzech przedszkoli w projekcie „Bezpieczne przestrzenie”, organizowali sympozja, konferencje i warsztaty na temat ekologii, akcje edukacyjne, biorą udział w olimpiadach wiedzy ekologicznej. Propagując zdrowy tryb życia i ekologię szkoła zajęła pierwsze miejsce w konkursie „ Rowerowa stolica Polski”;

 

Działalność społeczna: Artur Dąbrowski

Artur Dąbrowski jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa…” i kierownikiem placówki dla osób bezdomnych przy ul. Nowodworskiej. W tym roku kierowana przez Artura Dąbrowskiego organizacja podjęła się realizacji zadania polegającego na utworzeniu nowej placówki pomocowej – Miejskiego Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych oraz prowadzenia mieszkania treningowego dla osób wychodzących z bezdomności.

„Jego postawa, podejmowane inicjatywy, zaangażowanie i dokonania w działalności zawodowej świadczą o profesjonalizmie w wykonywaniu swoich obowiązków oraz o wrażliwości wobec osób wymagających wsparcia. Kierowana przez Pana Dąbrowskiego placówka od lat realizuje szereg projektów, dzięki czemu sukcesywnie podnosi efektywność swoich działań oraz wdraża innowacyjne formy pomocy osobom poszukującym schronienia” - czytamy we wniosku o przyznanie nagrody.

 

Ochrona zdrowia: Arletta Peplińska

Od 34 lat pracuje jako pielęgniarka, z czego 17 lat pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Jest magistrem pielęgniarstwa. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oraz liczne kursy specjalistyczne w zakresie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej. Ma za sobą pracę w ramach Pokojowych Sił ONZ w Arabii Saudyjskiej, za co otrzymała od króla tego kraju medal.

Kieruje przeszło 500-osobowym zespołem w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu (pielęgniarki, położne, opiekunowie medyczni, sekretarki medyczne, personel gospodarczy, personel centralnej sterylizacji). Od 2005 r. współpracuje z Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku pielęgniarstwo - Zarządzanie w pielęgniarstwie. Od 2001 r. jest członkiem Stowarzyszenia „Serce za uśmiech" działającego na rzecz Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu – obecnie od wielu lat pełni funkcję sekretarza. „jest wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną i wyróżniającą się pielęgniarką. To osoba niezwykle wrażliwa i życzliwa, posiadająca umiejętność zrozumienia ludzi, współodczuwania emocji. Do każdego pracownika podchodzi indywidualnie i z ogromnym sercem. Jest też osobą wzbudzającą ogromne zaufanie i cieszącą się sympatią wśród swoich współpracowników. Z ogromnym zaangażowaniem poświęca się pracy zawodowej.” - czytamy m.in. we wniosku o przyznanie nagrody.

 

Kultura i sztuka: Jacek Żukowski

Z sukcesem zajmuje się upowszechnianiem kultury w naszym mieście. Jest współzałożycielem Alternatywnego Elbląskiego Klubu Literackiego i Stowarzyszenia Alternatywni oraz członkiem Stowarzyszenia Kulturalnego „Co Jest?”. Współpracuje również z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym nowatorsko promując jego działania. Aktywny przy organizacji wydarzeń kulturalnych, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez miejskich: Festiwalu Literatury „Wielorzecze”, Festiwalu Filmów Poniżej Poziomu, Grafataku – bitwy na rysunki, czy Elbląskiego Święta Muzyki. Od sezonu artystycznego 2017/2018 związany jest także zawodowo z Teatrem im. A. Sewruka w Elblągu.

Od 2010 r. pracuje w Telewizji Elbląskiej, obecnie TRUSO.TV. W 2016 r. objął stanowisko redaktora naczelnego, producenta w TRUSO.TV. To zdolny i kreatywny scenarzysta, reżyser, operator kamery i animator. Jego produkcje filmowe były wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. W ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg zrealizował film fabularny pt. „ Film polski o lekkim zabarwieniu”. Prezentowany był on na wielu festiwalach filmowych w Polsce, a na 18. PIKE Happy End Festiwal w Rzeszowie otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu fabularnego.

 

Działalność oświatowa i naukowa: Szkoła Podstawowa nr 12

To placówka, która posiada 68 letnią historię. Wyniki egzaminów ósmoklasisty jednoznacznie pokazują, że poziom nauczania w szkole z roku na rok jest coraz wyższy. W roku 2021/2022 wyniki z języka polskiego były najwyższe w Elblągu i wyższe niż średnia w województwie i kraju. Dzięki pracy uczniów oraz nauczycieli placówka zajęła pierwsze miejsce w „złotej dziesiątce” szkół z województwa warmińsko-mazurskiego biorących udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie zdobyli 13 tytułów laureatów oraz 11 tytułów finalistów konkursów przedmiotowych.

Szkoła Podstawowa nr 12 bardzo dobrze współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Na terenie placówki organizowane są zajęcia dla ukraińskiej mniejszości narodowej, takie jak historia i kultura mniejszości narodowej oraz język mniejszości narodowej. Na zajęcia uczęszczają uczniowie z całego Elbląga. Działalność ta okazała się szczególnie ważna od momentu wybuchu wojny w Ukrainie.

W ostatnich latach w placówce wprowadzono wiele działań służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa, działa monitoring oraz dziennik elektroniczny, który znacznie zwiększył kontrolę rodzicielską nad frekwencją uczniów w szkole.

 

Kategoria inne: Izabela Babraj

Jest długoletnim pracownik edukacji szkolnej, wieloletnim dyrektorem II LO w Elblągu: oddana dzieciom i młodzieży. Od 2002 roku współpracowała ze Stowarzyszeniem „LAZARUS” - do października 2022 r. działała w nim jako prezes. Posiada ponad 60-letnie doświadczenie w pracy zawodowej. Dzięki niej powstał: Ośrodek Szkoleniowy Aktywizacji Zawodowej, Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich w Domu Chorego, jak również Środowiskowy Dom Samopomocy LAZARUS. „Świetny inspirator, organizator, menedżer, kreator polityki społecznej, potrafi zjednywać sobie ludzi i aktywizować ich do działania. Swoje zadania wykonywała nie tylko z pozycji zwierzchnika, lecz człowieka wrażliwego, aktywnie włączającego się w rozwiązywanie problemów ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Wykazywała ogromne zaangażowanie w działania na rzecz budowania dialogu i współpracy między organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi. To dzięki Izabeli Babraj i osobom, które skupiła wokół siebie, działalność Stowarzyszenia przyjęła tak wiele ciekawych form, niezwykle twórczych i mobilizujących do wszechstronnego działania, nie tylko podopiecznych ale również pracowników” - czytamy w uzasadnieniu wniosku o nagrodę. - „W ostatnich latach dzięki zaangażowaniu Izabeli Babraj Stowarzyszenie brało udział w różnych projektach, m.in.: „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”, „Powrót do samodzielności”, „Aktywność zawodowa osób wykluczonych społecznie”, „Centrum wsparcia środowiskowego”, „Pomocna dłoń”, „Kompleksowe usługi opiekuńcze dla osób starszych”, „Opieka wytchnieniowa” oraz „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu”.

 

Kategoria inne: prof. Krzysztof Luks

Profesor dr hab. Krzysztof Luks, elblążanin, ekonomista i nauczyciel akademicki wiceminister transportu w rządzie Jerzego Buzka, autor m.in. książki „Port Elbląg w polityce morskiej państwa”.

Ukończył w 1968 studia na Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W 1990 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych, specjalizuje się w zakresie ekonomiki transportu morskiego i portów. Zawodowo był związany z Uniwersytetem Szczecińskim. Prowadził zajęcia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Był pracownikiem naukowym Instytutu Morskiego w Gdańsku, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. W 1993 został posłem II kadencji wybranym z listy Unii Demokratycznej w okręgu elbląskim.

Profesor Krzysztof Luks jest autorem licznych recenzji, opracowań, wystąpień i ekspertyz na temat portów, ich znaczenia dla gospodarki, wiele miejsca w swoich publikacjach poświęcił Elblągowi. Od lat jest gorącym zwolennikiem przekopu Mierzei Wiślanej, często zapraszany jest do programów telewizyjnych, konferencji, paneli dyskusyjnych poświęconych Portowi Morskiemu w Elblągu i drodze wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Warto podkreślić, iż nieustannie wspiera rozwój Portu Morskiego w Elblągu, służy swoją wiedzą i umiejętnościami. W 2019 roku opracował aktualizację strategii Portu Morskiego w Elblągu. Aktualnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Zarządzie Portu Morskiego w Elblągu.

 

Kategoria inne: Regina Cysarz

Regina Cysarz jest technikiem budowlanym i politologiem. Pracę zawodową rozpoczęła w 1979 r. w Elbląskim Kombinacie Budowlanym. Następnie pracowała w Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych „Elsin”. Od 1992 r. do czasu przejścia na emeryturę w 2022 r. pracowała w jednostkach Poczty Polskiej S.A. W 1996 r. została przewodniczącą Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej w Elblągu i działała na rzecz pracowników, emerytów i społeczeństwa Elbląga. Od czterech kadencji jest przewodniczącą Powiatowej Rady OPZZ w Elblągu, wiceprzewodniczącą Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej w Elblągu. Od 1996 r. działa społecznie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu, obecnie od kilku lat pełni funkcję przewodniczącej Powiatowej Rady Rynku Pracy. Od kilku lat działa też społecznie w Komisji Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Za zasługi na rzecz ludzi chorych na cukrzycę w 1999 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2004 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, w 2019 roku odznaczona została medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

 

Nagroda Honorowa” ks. mitrat Andrzej Sroka

Proboszcz Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Elblągu. Stał się duchową opoką dla społeczności ukraińskiej, która mieszka w mieście i regionie. W ostatnich miesiącach ksiądz Andrzej stał się także ważnym łącznikiem pomiędzy osiadłymi elblążanami ukraińskiego pochodzenia, a nowo przybywającymi do Elbląga uchodźcami z Ukrainy.

Budowniczy wciąż powstającej cerkwi przy ul. Traugutta. Stanowi ona przede wszystkim miejsce kultu religijnego, ale dzięki licznym inicjatywom podejmowanym przez ks. Srokę jest również duchowym centrum wsparcia, miejscem spotkań, integracji z lokalną społecznością, czy wymiany informacji.

Od 24 lutego 2022 roku, a więc od momentu agresji Rosji na Ukrainę, ksiądz Sroka bardzo szeroko zaangażował się w pomoc uchodźcom przyjeżdżającym do Elbląga. Pomoc dla uchodźców uzyskiwał od polskich i międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń. Zjednoczył ludzi różnych zawodów, nie tylko swoich parafian, ale także wolontariuszy, których wiedzę i umiejętności wykorzystuje, aby pomagać uchodźcom. Organizuje zbiórki żywnościowe, pomaga uchodźcom w zakwaterowaniu, przy parafii utworzył punkt pomocowy, który funkcjonuje do dzisiaj. Współpracuje z elbląskim samorządem na rzecz uchodźców wojennych oraz wspiera pomoc kierowaną do Tarnopola, miasta partnerskiego Elbląga na Ukrainie.

„Obdarzony wielką empatią, w chwili próby zaangażował się na rzecz uchodźców, dając tym samym wspaniały przykład innym mieszkańcom Elbląga, jak nieść pomoc i dawać nadzieję w trudnym czasie dla Ukrainy i jej mieszkańców” - czytamy we wniosku o przyznanie nagrody.

oprac. red.

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama