UWAGA!

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ

Zgromadzenie Ogólne ONZ wyznaczyło 29 maja dniem corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. W ten sposób Zgromadzenie Ogólne postanowiło złożyć hołd wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy brali i biorą udział w operacjach pokojowych Narodów Zjednoczonych, za ich oddanie i odwagę.

Obchody Międzynarodowego Dnia mają być okazją do tego, by oddać cześć pamięci tych, którzy dla sprawy pokoju poświęcili swoje życie.
     Według informacji opublikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polska uczestniczy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych nieprzerwanie od 1953 r. W roku 2006 nasz kraj został zaproszony do udziału w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli monitorującej przestrzeganie rozejmu na Półwyspie Koreańskim. Jednostki Wojska Polskiego uczestniczą w operacjach pokojowych od października 1973 r., kiedy to zaangażowały się w operację UNEF II w Egipcie. Dotychczasowy bilans udziału w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych to ponad 64 000 żołnierzy i pracowników wojska uczestniczących w 66 misjach pokojowych i operacjach wojskowych prowadzonych na terytoriach 39 państw.
     Obecnie Wojsko Polskie i policja uczestniczy w 17 misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami państwa, w których służbę pełni ponad 2200 żołnierzy i pracowników wojska oraz 135 policjantów. Wojsko Polskie utworzyło 7 kontyngentów wojskowych: dwa do operacji prowadzonych przez ONZ, dwa do operacji Unii Europejskiej, dwa do operacji prowadzanej przez NATO na Bałkanach i w Afganistanie oraz kontyngent wojskowy do operacji sił wielonarodowych w Iraku.
     Państwa członkowskie Unii Europejskiej i NATO podejmują decyzje o rozpoczęciu operacji jednomyślnie (w NATO poprzez przedstawicieli w Radzie Północnoatlantyckiej, a w UE - przedstawicieli w Radzie Unii). W przypadku Unii Europejskiej, decyzja przybiera formalną postać Wspólnego Działania. Jeśli chodzi o operacje pokojowe ONZ, to decyzje w tym zakresie są podejmowane poprzez przyjęcie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji większością 9 głosów, przy braku veta ze strony jej stałych członków, przy czym Rada Bezpieczeństwa ONZ może powierzyć realizację operacji organizacji regionalnej.
     Podstawę prawną zaangażowania Wojska Polskiego poza granicami państwa stanowi ustawa z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. O użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa oraz o przedłużeniu lub skróceniu ich pobytu postanawia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów.
     
     Aktualne zaangażowanie RP
     
     Pobyt Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku regulowany jest corocznie postanowieniem Prezydenta RP. Wniosek o przedłużeniu misji naszych żołnierzy w Iraku do końca 2007 r. podpisał 22 grudnia 2006 r. prezydent Lech Kaczyński. Zezwala on na utrzymanie polskiego kontyngentu w Iraku w sile do 900 żołnierzy.
     Ponadto, w ramach misji szkoleniowej NATO w Ar-Rustamija w Iraku przebywa 11 polskich ekspertów-instruktorów. Planowane jest także wysłanie w lutym 2007 r. małego oddziału 8-11 osobowego (tzw. MALT) odpowiedzialnego za przygotowanie oddziału irackiego do ochrony ośrodka NATO w Ar-Rustamija pod Bagdadem.
     Rząd RP podjął decyzję odnośnie przedłużenia obecności polskiego kontyngentu w ramach Wielonarodowej Dywizji „Centrum-Południe” w Iraku do końca 2007 r. w odpowiedzi na prośbę rządu irackiego.
     Dowodzoną przez Polskę Wielonarodową Dywizję „Centrum - Południe” tworzy obecnie ponad 2 tys. żołnierzy z następujących państw: Armenia, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mongolia, Polska, Rumunia, Słowacja i Salwador w ramach sił manewrowych oraz dodatkowo oficerowie sztabowi z Danii, Ukrainy i USA.
     
     Zaangażowanie wojskowe RP w Afganistanie jest obecnie regulowane postanowieniem Prezydenta RP z 22 listopada 2006 r. Zgodnie z jego zapisami PKW w Afganistanie w okresie od 1 grudnia 2006 r. do 13 października 2007 r. będzie liczyć do 1200 etatów.
     
     W Kosowie w skład sił KFOR wchodzi Batalion Polsko-Ukraiński, który jest częścią Wielonarodowej Grupy Zadaniowej „Wschód”. W ramach batalionu służy 310 żołnierzy polskich, ok. 300 ukraińskich oraz pluton litewski - 30 ludzi. Podstawą prawną jest postanowienie Prezydenta RP z 22 grudnia 2005 r.
     
     W ramach operacji UE Althea PKW liczy ok. 220 ludzi i wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Zadaniowej „Północ” (MTFN). WP tworzy Batalion Manewrowy wraz z żołnierzami Turcji i Portugalii. Podstawę prawną stanowi postanowienie Prezydenta RP z 22 grudnia 2005 r.
     2 grudnia 2004 r. w Bośni i Hercegowinie rozpoczęła się operacja wojskowa UE o kryptonimie „Althea”, największa w historii tej organizacji. Głównym zadaniem sił pokojowych (EUFOR) jest zapewnienie bezpieczeństwa w Bośni i Hercegowinie w celu implementacji postanowień porozumienia pokojowego z Dayton, kończącego wojnę bałkańską w 1995 r. EUFOR realizuje swoją misję poprzez patrole, poszukiwanie składów nielegalnej broni, wsparcie operacyjne i planistyczne miejscowych służb, w walce z przestępczością zorganizowaną oraz współpracę z tworzącą się armią bośniacką.
     
     W Kongo w ramach sił EUFOR RD Congo Polski Kontyngent Wojskowy liczył 131 żołnierzy rozmieszczonych w Kinszasie. Ich zadaniem było zabezpieczenie Dowództwa Sił EUFOR w Kinszasie, tj. Camp Charlemagne (N’Dolo), ochrona sił EUFOR na lotnisku N’Djili, w tym zadania eskortowe, ograniczone zadania saperskie. Podstawy prawne udziału w operacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego to Postanowienia Prezydenta RP z 27 kwietnia 2006 r. i 19 czerwca 2006 r.
     Kontyngent EUFOR stacjonujący w Kinszasie liczył ok. 1100 żołnierzy, pozostałe siły (ok. 1300) stacjonowały w Gabonie w pełnej gotowości do wykorzystania. Łącznie to ok. 2400 żołnierzy.
     Najliczniejsze kontyngenty wojskowe wystawiły: Francja, Niemcy, Hiszpania i Polska. Poza nimi w operacji brały udział: Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Grecja, Irlandia, Włochy Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Słowenia Szwecja, W. Brytania oraz Turcja i Szwajcaria.
     
     Na wniosek Rady Ministrów Prezydent RP podpisał 14 września 2006 r. postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji UNIFIL do 31 sierpnia 2007 r. oraz zwiększenia liczebności PKW z 250 do 500 żołnierzy i pracowników wojska. W skład polskiego kontyngentu w Libanie wchodzi: jednostka logistyczna (300), kompania manewrowa (180) oraz oficerowie sztabowi (20).
     Główne zadania operacji UNIFIL związane są z utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa w regionie oraz wsparciem rządu libańskiego, po wycofaniu się z tego terytorium sił izraelskich.
     
     W skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF na Wzgórzach Golan wchodzą: batalion operacyjny i personel w Kwaterze Głównej misji - do 367 żołnierzy i pracowników wojska - zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP. Do zadań mandatowych PKW UNDOF należy: monitorowanie i patrolowanie południowej części strefy rozdzielenia wojsk Izraela i Syrii oraz rejestrowanie ewentualnych naruszeń obszaru tej strefy ze stałych posterunków obserwacyjnych rozmieszczonych wzdłuż linii ograniczających strefę rozdzielenia wojsk obu stron.
     Siły UNDOF pełnią misję pokojową na Wzgórzach Golan od 1974 r. W ich skład wchodzi personel wojskowy z Austrii, Indii, Japonii, Kanady, Nepalu, Polski i Słowacji. Siły UNDOF liczą ok. 1.050 żołnierzy wspieranych przez 57 obserwatorów misji UNTSO. Zasadniczym celem ich działania jest nadzorowanie utrzymania zawieszenia broni między Izraelem a Syrią oraz rozdzielanie sił zbrojnych tych państw.
     
     60 żołnierzy w ubiegłym roku rozpoczęło dodatkowo tzw. misję przygotowawczą w Czadzie, gdzie planowane jest wysłanie kolejnych oddziałów.
     
     Oprócz tego, aktualnie 24 polskich obserwatorów wojskowych pełni służbę w misjach pokojowych w następujących krajach i regionach: Etiopii i Erytrei, Gruzji, Kongo, Kosowie, Saharze Zachodniej, Liberii, Afganistanie, Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz w Sudanie.
mk
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama