UWAGA!

Za co można wylecieć z partii

 Elbląg, źródło: domena publiczna
źródło: domena publiczna

Powody wstępowania mieszkańców powiatu elbląskiego do PZPR w 1952 r. były prozaiczne – chęć uzyskania lepszej pracy lub jakiejkolwiek pracy, aktywna działalność w ZMP, chęć przypodobania się władzom – dominowały powody koniunkturalne. A za co można było „wylecieć” z partii?

Z wielu powodów: do najczęstszych należało nieopłacanie składek, nieuczęszczanie na zebrania partyjne, powody rodzinne. Do innych powodów należał m.in. brak wywiązywania się z obowiązków wobec państwa, nieinteresowanie się  życiem organizacji partyjnej, niewłaściwy stosunek do legitymacji partyjnej. Nierzadko powodem wydalenia  z partii było wykrycie faktu współpracy danej osoby bądź członka jej rodziny z Niemcami  w okresie wojny. Do innej kategorii powodów pożegnania z partią należało nadużywanie alkoholu, niemoralne prowadzenie się itp. Niektórzy członkowie partii sami z niej występowali i oddawali legitymację twierdząc, że „partia nic im nie dała”. 

 

Za służbę w KOP
        - […] W dalszym tow. Borucki  zreferował uchwałę POP o wykluczeniu z partii tow. Plutę Andrzeja, który jako kandydat nie dał nic z siebie dla partii, nie uczęszczał na zebrania nie opłacał składek i na egzekutywie sam oświadczył, że do partii wstąpił tylko dlatego aby uzyskać pracę. W/w służył w Korpusie Ochrony Pogranicznej. Egzekutywa po przeanalizowaniu oraz biorąc pod uwagę wypowiedzi Pluty postanowiła wykluczyć 
       z szeregów naszej partii

 

Na własną prośbę
       - Dalej rozpatrywano uchwałę POP tejże samej org. przy Rej. Kier. Eksploatacji Dróg Publicznych o wykluczeniu z szeregów partii tow. Reczulskiego Jana, który równie nie spłacał składek członkowskich, nie uczęszczał na zebrania, po rzuconych mu pytaniach przez egzekutywę tłumaczy się tym, że do partii nie chce należeć dlatego, że ma chorą żonę i przynależność do partii jest dla niego ciężarem. Ma mało szkoły i nie rozumie to co na zebraniach jest mówione i po prostu zwraca się z prośbą ażeby go zwolnić z partii. Egzekutywa biorąc pod uwagę wypowiedzi w/w towarzysza postanowiła zatwierdzić uchwałę POP o wykluczeniu z partii

 

Za brak zainteresowania
       - Następnie tow. Borucki zreferował uchwałę POP o wykluczeniu z partii tow. Góreckiego Władysława chłop, nie interesował się w ogóle życiem organizacji partyjnej, nie uczęszczał na zebrania, nie opłacał składek członkowskich. Legitymacja partyjna została odebrana mu w 1951 r. W/w wzywany był na egzekutywę 4 razy i  w ogóle się nie stawił. Egzekutywa po przeanalizowaniu uchwały POP zatwierdziła wykluczając w/w z partii.

 

Za męża w niemieckim wojsku
       - Uchwała POP Tolkmicko o skreśleniu z listy kandydatów tow. Delman Konstancji, która jako kandydat nic z siebie nie dała, mąż jej służył w lotnictwie w wojsku niemieckim. Egzekutywa po przeanalizowaniu uchwały, postanowiła zatwierdzić, skreślając w/w z listy kandydatów.

 

Za lekceważenie obowiązków
       - Następnie tow. Borucki zreferował uchwałę POP Wiśniewo o wykluczeniu z partii tow. Rudnickiego Wiktora, nie opłacał składek członkowskich, nie wywiązywał się z obowiązków wobec państwa, miał niewłaściwy stosunek do legitymacji partyjnej, tłumacząc się na egzekutywie, że była powódź i legitymacja partyjna uległa zniszczeniu, co nie polegało na prawdzie. Egzekutywa po przeanalizowaniu, uchwałę POP zatwierdziła.

 

Bo partia mu nic nie daje
       - Uchwała POP Wiśniewo o wykluczenie z Partii tow. Romaniewicza Józefa, składek członkowskich nie spłacał i sam oddał legitymację, oświadczając że w dalszym ciągu nie chce należeć do partii, gdyż partia nic mu nie daje. Egzekutywa po przeanalizowaniu uchwałę POP zatwierdziła wykluczając w/w z partii 

 

Za kradzież
       - Uchwała POP Pastwa i K.G. Zwierzno o skreśleniu z listy kandydatów PZPR tow. Nowickiego Mariana za kradzież został aresztowany, dostał trzy miesiące i obecnie siedzi w więzieniu. Egzekutywa uchwałę POP zatwierdziła skreślając z listy kandydatów naszej Partii

 

Za ojca kułaka
       - Uchwała POP przy Banku Rolnym w Elblągu o przyjęciu na stałego członka tow. Koladkiewicza Mieczysława ur. 1. 11. 1924 r., będąc kandydatem od 1948 r. zadań partyjnych żadnych nie wykonywał, jego ojciec jest kułakiem i razem handlują sianem. Egzekutywa po przeanalizowaniu uchwały POP nie zatwierdziła skreślając z listy kandydatów w/w. 

 

Za picie alkoholu z niewłaściwymi ludźmi
       - Sprawa tow. Grządlewicza  - sekretarza Komitetu Gminnego Żurawiec, który został zdjęty w dniu 18 VIII 52 r. z zajmowanego stanowiska. Przyczyny: Upijał się podczas pracy publicznie z takimi ludźmi, którzy są wrogami do obecnej rzeczywistości, oraz oficjalnie popijał wódkę z szeregowymi członkami partii z tej samej gminy. Pieniądze, które otrzymał z KP /pobory/ przepija i nic nie daje swojej żonie i dzieciom na życie, a natomiast po pijanemu przychodzi do domu i bije żonę do tego stopnia, że jest nieprzytomna na co okazała zaświadczenia lekarskie i te wypadki zdarzały się bardzo często

 

Za niechęć do opłacania składek
       - Uchwała POP Jegłownik o wykluczeniu tow. Widziawską Lucynę, nie opłaca składek członkowskich i wyraża się w ten sposób „zabierzcie mi legitymację, a ja składek nie będę opłacała i do Partii mogę nie należeć”. Jako sekretarz KG PZPR twierdzi to też, że jest niemoralną. Egzekutywa KP po przeanalizowaniu uchwały postanowiła zatwierdzić, gdyż tow. Widziawską w dalszym ciągu nie da nic z siebie jako członek Partii

 

Za Armię Krajową
       - Uchwała K.G. Jegłownik o wykluczeniu z partii tow. Lajman Jana, gdzie jak sekretarz K.G. twierdzi, że uchwałą POP został również wykluczony, tylko brak jest protokołu z POP, a legitymację tego towarzysza znaleziono w Komitecie Gminnym, gdzie leżała przeszło pół roku czasu, a w/w wyjechał w nieznanym kierunku. Sekretarz KG stwierdza, że tow. Lajman należał do AK i jako członek partii nie wykonywał żadnych zadań partyjnych i prawdopodobnie legitymację partyjną na zebraniu POP rzucił na stół oświadczając, że do partii może nie należeć.

 
       Przy pisaniu artykułu skorzystałem z Protokołu nr 25  posiedzenia  Egzekutywy K.P. Elbląg dn. 27 VIII 1952 r.; Protokołu nr 34  posiedzenia  Egzekutywy K.P. Elbląg dn. 20 VIII 1952 r. (źródło: Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku; Archiwum; Dział: Komitet Powiatowy PZPR Elbląg; Tytuł: Protokoły posiedzeń Egzekutywy KP PZPR 1952 r. sygn. 36/IV/1  

Marcin Ślaski (Gdańsk)

Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Dawno temu

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama