UWAGA!

Drogi Czytelniku,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu.

Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż.

Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Może później

Marszałkowie w sprawie gazu łupkowego

 
Elbląg, Marszałkowie w sprawie gazu łupkowego

Związek Województw RP przyjął stanowisko w sprawie wydobycia gazu łupkowego. Władze regionalne nie będą utrudniać poszukiwań złóż, ale najważniejsze jest zagwarantowanie bezpieczeństwa tych procesów. Związek Województw RP zaapelował o włączenie w proces decyzyjny samorządów wojewódzkich.

Gospodarze województw, na których terenie znajdują się złoża gazu łupkowego, spotkali się w Warszawie, by omówić szanse, zagrożenia, ale także oczekiwania towarzyszące wydobyciu gazu łupkowego. Na poświęconej temu konferencji zarząd Związku Województw RP przyjął stanowisko w sprawie poszukiwania i wydobycia tego surowca.
       – Społeczeństwo powinno mieć jak najszersze informacje na temat procesu wydobycia gazu łupkowego. Doświadczenia innych krajów pokazują, że mieszkańcy gmin czy regionów mogą mieć bezpośrednie korzyści z eksploatacji tych złóż, dlatego powinniśmy wykorzystać dobre praktyki również w tym zakresie – mówił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i prezes zarządu ZWRP Jacek Protas.
       Jacek Protas podkreślał, że władze regionalne nie będą utrudniać poszukiwań złóż, ale najważniejsze jest zagwarantowanie bezpieczeństwa tych procesów. Związek Województw zaapelował o włączenie w proces decyzyjny samorządów województw.
      
       Stanowisko
      
Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z 30 maja 2012 r. w sprawie poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce oraz zabezpieczenia interesów społecznych, środowiskowych i gospodarczych.
      
       Od kilku lat notujemy znaczny wzrost zapotrzebowania na energię, rosnące ceny paliw i surowców oraz pilną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zarząd Związku Województw RP stoi na stanowisku, że tworzenie lokalnych polityk energetycznych, inwestycje w infrastrukturę energetyczną – wytwórczą, przesyłową i dystrybucyjną, zwiększenie efektywności wytwarzania i użytkowania energii oraz dywersyfikacja jej źródeł przy jednoczesnej redukcji emisji gazów cieplarnianych bezpośrednio wpłyną na podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zwiększą konkurencyjność polskiej gospodarki oraz europejskiego rynku energii. Wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych jest wielką szansą, lecz także ogromnym wyzwaniem. Dotychczasowe europejskie doświadczenia związane z przemysłem wydobywczym nie obejmują specyfiki technologii wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych, dlatego tak istotne jest gruntowne rozpoznanie wszystkich aspektów związanych z tym zagadnieniem, zastosowanie dobrych praktyk i dostosowanie regulacji prawnych do wymagań społecznych, środowiskowych i gospodarczych.
       Zarząd Związku Województw RP widzi potrzebę zmian w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z 9 czerwca 2011 r. oraz powiązanych aktach prawnych, które regulują poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie złóż węglowodorów. Doświadczenie międzynarodowe pokazuje, że wydobycie kopalin ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych wpływa korzystnie na gospodarkę państwa, ma też ogromny wpływ na rozwój lokalny.
       Zarząd Związku Województw RP dostrzega potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie dystrybucji wpływów z opłat eksploatacyjnych oraz podatków związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów – część tych wpływów, zdaniem Zarządu Związku Województw RP, powinna stanowić dochód właścicieli gruntów i budżetu wspólnot samorządowych, na których, terenie będzie prowadzone wydobycie tego surowca.
       Zarząd Związku Województw RP proponuje, aby włączyć Zarządy Województw w proces wydawania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, a także koncesji na ich eksploatację przez ministra właściwego do spraw środowiska. Uzgodnienia z Zarządami Województw z pewnością znacząco wpłyną na doprecyzowanie warunków koncesji zgodnie z charakterystyką i specyfiką każdego z regionów. W nawiązaniu do tej kwestii, Zarząd Związku Województw RP apeluje także o uwzględnienie Marszałków województw w korespondencji administracyjnej związanej z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie węglowodorów.
       Zarząd Związku Województw stoi na stanowisku, że każde województwo, na terenie którego zostały wydane koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, powinno mieć obowiązek sporządzenia „Studium potencjalnych obszarów górniczych na terenie regionu uwzględniające ich wpływ na kwestie społeczne, środowiskowe i gospodarcze” tak, aby określić miejsca występowania prawnych form ochrony przyrody, siedlisk ludzkich, gęstość zabudowy, lokalnej infrastruktury, ładu przestrzennego itp. Studium takie pozwoli określić potencjał wydobywczy danego regionu z uwzględnieniem jego wpływu na jakość życia mieszkańców, środowisko naturalne oraz gospodarkę.
       Uważamy, że samorządy wojewódzkie powinny dążyć do tworzenia regionalnych polityk energetycznych poprzez rozwój lokalnych i nowych źródeł energii, tworzenia konkurencyjności na rynku energii, wprowadzenia cen detalicznych i modernizacji sieci dystrybucyjnych. Zarząd Związku Województw RP uważa także za istotne zagadnienia związane z aspektami środowiskowymi oraz bezpieczeństwem eksploatacji, a co najistotniejsze, kwestie rzeczywistego dialogu społecznego w kontekście potencjalnego wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Zarząd jest przekonany, że istotne jest stosowanie dobrych praktyk przemysłu wydobywczego, które pozytywnie wpłyną na jakość życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo, jak również na jakość samych technologii poszukiwania i eksploatacji złóż.
       Zarząd Związku Województw RP zwraca szczególną uwagę na monitorowanie i nadzór wszystkich działań związanych z pozyskiwaniem węglowodorów, gdyż pozwoli to na uniknięcie negatywnych konsekwencji podejmowanych działań. Zarządowi Związku Województw RP zależy na rozwijaniu współpracy międzyregionalnej w zakresie węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych. Istotnym jest, aby wydobycie tego surowca wpłynęło pozytywnie na jakość życia mieszkańców, rozwój regionalny, bezpieczeństwo energetyczne kraju, dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie uzależnienia Polski od jej zewnętrznych dostaw, wzrost gospodarczy z poszanowaniem środowiska, bezpieczeństwa życia i praw własności mieszkańców.
       W imieniu samorządów regionalnych deklarujemy gotowość wsparcia i współpracy w tym bardzo ważnym dla naszego kraju temacie.
      
Jacek Protas, prezes Zarządu Związku Województw RP

      
Urząd Marszałkowski
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama