UWAGA!

Posłów pieniądze i inny majątek (cz. 4.: Jacek Protas i Zbigniew Ziejewski)

 Elbląg, Posłów pieniądze i inny majątek  (cz. 4.: Jacek Protas i Zbigniew Ziejewski)
(fot. pixabay.com)

Raz w roku parlamentarzyści składają oświadczenia majątkowe. Ten obowiązek nakłada na nich ustawa o wykonywaniu mandatów posła i senatora. Kilka dni temu na parlamentarnych stronach internetowych pojawiły się najnowsze oświadczenia. Przyjrzeliśmy się majątkom posłom Ze względu na objętość materiału publikujemy sprawozdanie w częściach. Dziś: Jacek Protas i Zbigniew Ziejewski.

Przypomnijmy, że co do zasady oświadczenia dotyczą sytuacji majątkowej posła w roku poprzednim niż składane oświadczenie. Przykładowo: oświadczenie składane w 2017 r. dotyczy sytuacji majątkowej parlamentarzysty w 2016 r. i analogicznie w latach następnych. Tu naszym czytelnikom należy się wyjaśnienie dotyczące roku 2019. Posłowie, którzy uzyskali reelekcję składali w tym roku trzy oświadczenia majątkowe: do 30 kwietnia za rok 2018, kolejne na koniec kadencji obejmujące rok 2019 r. i następne na początek kadencji sejmu.

 

Jacek Protas (Koalicja Obywatelska, Lidzbark Warmiński)

Jacek Protas jest posłem od 2015 roku (drugą kadencję). W swoim oświadczeniu majątkowym z 19 kwietnia 2017 r. deklaruje on oszczędności w wysokości 183 tys. zł oraz 500 euro. Warto też zwrócić uwagę, że poseł obok sumy 183 tys. zł dopisał (w tym 155 tys. zł ze sprzedaży lokalu użytkowego). W kolejnym oświadczeniu z 23 kwietnia 2018 r. poseł wykazał oszczędności w kwocie 92 975,77 zł oraz 450 euro. W oświadczeniu z 16 kwietnia 2019 r. poseł zadeklarował oszczędności w wysokości 112 tys. zł oraz 600 euro. W oświadczeniu złożonym na koniec ósmej kadencji sejmu (2 września 2019 r.) poseł wykazał oszczędności w kwocie - 94 tys. zł oraz 500 euro. W kolejnym, złożonym na początku dziewiątej kadencji (29 października 2019 r.) parlamentarzysta zadeklarował oszczędności w wysokości - 86 075 zł i 500 euro. W oświadczeniu z 6 kwietnia 2020 r. poseł wykazał oszczędności w wysokości 95 tys. zł i 500 euro. W kolejnym roku (oświadczenie z 16 kwietnia 2021 r.) zadeklarowana kwota oszczędności wynosi 87 tys. zł i 700 euro. W oświadczeniu z 21 kwietnia 2022 r. poseł zadeklarował oszczędności w kwocie 52 535 zł oraz 30 tys. euro. W ostatnim opublikowanym oświadczeniu z 21 kwietnia 2023 r. parlamentarzysta wykazał następujące oszczędności: 35 613 zł oraz 30 tys, euro.

W oświadczeniu majątkowym z 2017 r. poseł zadeklarował dochody z trzech źródeł: z Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko - mazurskiego (poseł przed objęciem mandatu był wicemarszałkiem województwa) - 9 159,10 zł, uposażenie poselskie -140 049,23 zł oraz dietę poselską - 27 360 zł. W oświadczeniu z 2018 r. wykazał dochody z tytułu uposażenia poselskiego - 137 315,29 zł oraz diety parlamentarnej - 30 044,69 zł., w tym 2 684,69 zł. opodatkowanej. W oświadczeniu z 16 kwietnia 2019 r. poseł zadeklarował następujące dochody: uposażenie poselskie - 124 813,17 zł., dieta poselska - 30 419,79 zł, z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego: Platforma, .Nowoczesna Koalicja Obywatelska - 7 600 zł. W oświadczeniu z 2 września 2019 r. poseł wykazał następujące dochody: uposażenie poselskie: 72 595, 46 zł., dieta poselska - 20 041,60 zł oraz zwiększony limit na służbowe podróże zagraniczne w wysokości 460,23 zł. W oświadczeniu złożonym na początku dziewiątej kadencji (29 października 2019 r.) zadeklarowane dochody wynoszą - uposażenie poselskie - 124 813,17 zł., dieta parlamentarna - 30 419,79 zł oraz z KKW Platforma, .Nowoczesna Koalicja Obywatel;ska - 7600 zł. Kolejne oświadczenie z 2020 r. przynosi informacje o następujących dochodach: uposażenie poselskie w wysokości -108 531,88 zł., dieta parlamentarna - 29 978,89 zł i zwiększony limit na służbowe podróże zagraniczne - 460,23 zł. Dochody wykazane w oświadczeniu z 2021 r. kształtują się następująco: uposażenie poselskie - 107 630,52 zł., dieta parlamentarna - 30 062 zł. W kolejnym oświadczeniu (2022 r.) poseł wykazał następujące dochody: uposażenie parlamentarne: 135 287 zł, dieta poselska - 37 578,05 zł, w tym 5 041,65 zł opodatkowane. Dochody w oświadczeniu z 2023 r. przedstawiają się następująco: uposażenie - 174 007,68 zł, dieta parlamentarna - 45 679,92 zł w tym 9 679,92 zł opodatkowana.

Sumujemy dochody posła. Ośw. z 2017 r. - 176 568,33, ośw. z 2018 r. - 167 359,98 zł., ośw. z 16 kwietnia 2019 r. - 162 832,96 zł., ośw. z 2 września 2019 r. - 93 098,29 zł., ośw. z 29 października 2019 r. - 162 832,96 zł., ośw z 2020 r. - 138 971 zł., ośw. z 2021 r. - 137 692,52 zł., ośw. z 2022 r. - 172 865,72 zł., ośw z 2023 r. - 219 687,60 zł.

W oświadczeniu z 2017 r. poseł wykazuje kredyt hipoteczny w PKO BP, gdzie do spłacenia pozostało 133 474,66 zł. Ten kredyt powraca w kolejnych oświadczeniach, zmniejsza się jedynie suma pozostała do spłaty. W kolejnym oświadczeniu (2018 r.) kwota pozostała do spłaty wynosi 108 050,86 zł. Zgodnie z kolejnym oświadczeniem z 16 kwietnia 2019 r. do spłaty pozostało 82 627 zł. W następnym oświadczeniu (2 września 2019 r.) figuruje kwota ok. 60 tys. zł pozostała do spłaty. W oświadczeniu z 29 października 2019 r. poseł zadeklarował kwotę 60 tys. tytułem spłaty. W oświadczeniu z 2020 r. kwota do spłaty spadła do ok. 57 tys. zł., w dokumencie z 2021 r widnieje suma ok. 32 tys. zł). W oświadczeniu z 2022 r., poseł nie wykazał już zadłużenia, gdyż, jak wyjaśnia w piśmie do Komisji Etyki Poselskiej z 17 listopada 2022 r. „aktualnie nie mam zobowiązań, pieniężnych, kredytów i pożyczek.“ - możemy przeczytać w ww. piśmie. W oświadczeniu z 2023 r. poseł również nie wykazał zobowiązań finansowych.

W oświadczeniu z 2017 r. wykazano dwa samochody: Opel Insignia rok produkcji, 2011 r., oraz Fiat 500 rok produkcji 2015 r. W następnych oświadczeniach z lat 2018 - 2023 figurują następujące pojazdy: Toyota RAV 4, rok produkcji 2016 oraz Fiat 500 rok produkcji 2015.

Warto też zauważyć stosunkowo dużą ilość wykazanych nieruchomości. W oświadczeniach z 2017 - 2021. poseł wykazał następujące: mieszkanie o powierzchni 104 m. kw. o wartości ok. 300 tys. zł (od ośw. z 2021 r. - 400 tys. zł), mieszkanie spółdzielczo - własnościowe o powierzchni 63 m. kw. o wartości ok. 200 tys. zł, (od ośw. z 2021 r. - 250 tys. zł), 50 proc. mieszkania o powierzchni 57 m. kw. i wartości ok. 70 tys. zł. (od ośw. z 2021 r. - 100 tys. zł), działkę rolną o powierzchni 1,53 ha o wartości ok. 50 tys. zł., działkę rekreacyjną zabudowaną domem letniskowym i budynkami rekreacyjno - gospodarczymi (własność odrębna) o powierzchni 0,21 ha i wartości ok. 250 tys. zł. (od ośw. z 2021 r. - 300 tys. zł). oraz prawo do użytkowania wieczystego działki budowlanej o powierzchni 108 m. kw. i wartości ok. 40 tys. zł. (od ośw. z 2018 r. - 60 tys. zł.). Poseł przyznał w oświadczeniu, że te ostatnią nieruchomość nabył w przetargu organizowanym przez urząd miasta [nazwa miasta zamazana] w przetargu z 12 listopada 2014 r. W 2018 r. poseł zwiększył wartość działki budowlanej do 60 tys. zł. W oświadczeniu z 2021 r. poseł uaktualnił wartość posiadanych nieruchomości z wyjątkiem działki rolnej i działki budowlanej.

Oświadczenie z 2022 r. przynosi informacje o zmianach w poselskich nieruchomościach. Mieszkanie o powierzchni 104 m. kw. ma wartość 500 tys. zł. (w ośw. z 2023 r. - 600 tys. zł), 50 proc. mieszkania o powierzchni 57 m. kw. - 100 tys. zł. (w ośw. z 2023 r. - 150 tys. zł) , działka rolna o pow. 1,53 ha - 80 tys. zł. (w ośw. z 2023 r. - 100 tys. zł) działka rekreacyjna zabudowana domem letniskowym i budynkami rekreacyjno - gospodarczymi (własność odrębna) - 500 tys. zł. (w ośw. z 2023 r. - 600 tys. zł). W porównaniu z oświadczeniem z ubiegłego roku „zniknęły“ dwie nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 63 m. kw. oraz prawo do użytkowania wieczystego działki budowlanej o powierzchni 108 m. kw. W piśmie do Komisji Etyki Poselskiej z 17 listopada 2022 r. poseł wyjaśnia, że działka została sprzedana. W oświadczeniu z 2023 r. poseł ponownie zaktualizował wartość nieruchomości.

W oświadczeniach z lat 2017 - 2023 r. Jacek Protas informuje też o fakcie bycia członkiem zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (31 marca 2007 r.). Z tego tytułu nie uzyskał dochodów.

 

Zbigniew Ziejewski (Koalicja Polska, Nowe Miasto Lubawskie)

Zbigniew Ziejewski jest sejmowym debiutantem. W oświadczeniu złożonym na początek kadencji z 11 listopada 2019 r zadeklarował oszczędności w wysokości 166 303 zł, 1760 euro oraz 890 USD. W oświadczenie z 28 maja 2020 r. wysokość oszczędności nieznacznie zmniejszyła się do wysokości 154 250 zł . Waluty obce bez zmian: 1760 euro i 890 USD. W oświadczeniu z 29 kwietnia 2021 r. poseł wykazał oszczędności w kwocie 210 652,47 zł oraz 1760 euro i 890 USD. Z oświadczenia z 28 kwietnia 2022 r. dowiemy się, że oszczędności Zbigniewa Ziejewskiego wynosiły już 215 520,83 zł, oszczędności w walutach obcych nie zmieniły się. W oświadczeniu z 29 kwietnia 2023 r. poseł zadeklarował oszczędności w wysokości 326 209,24 zł oraz 700 euro i 890 dolarów.

W oświadczeniach z lat 2019 - 2022 poseł jest wykazał własność 2 767 udziałów w firmie PPUH „Ziemar“ w Szwarcenowie. W oświadczeni z 2023 r. liczba udziałów ww. firmie wynosi już 1 384 zł. W oświadczeniach z lat 2022 -2023 zdeklarowano też posiadanie 50 udziałów w firmie Ziemar Agro Nasiona. W oświadczeniach z lat 2019 - 2023 poseł zadeklarował też zarządzanie działalnością Biskupieckiej Spółdzielni Producentów Rzepaku i Zbóż. Z tego tytułu nie wykazano dochodów.

W oświadczeniu z 2019 r. zadeklarował dochody z następujących źródeł: diety z Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej: 6 233,26 zł; diety z rady powiatu nowomiejskiego: 6 742,50 zł., z Rady Nadzorczej Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: 18 776,24 zł. oraz z gospodarstwa rolnego: 22 534,50 zł. Z tytułu pełnienia funkcji prezesa P.P.U.H. „Ziemar“ poseł zadeklarował dochody w wysokości: 186 904,36 zł. W oświadczeniu z 2020 r. poseł wykazał następujące dochody: Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza (dieta): 4 018,40 zł., z sejmu: 16 033,40 zł [opodatkowane] i 4 091,83 zł [nieopodatkowane], z gospodarstwa rolnego: 22 534 zł., P.P.H.U. „Ziemar“: 205 338,28 zł, RN WM ARR: 15 870,43 zł. W kolejnym oświadczeniu (2021 r.) znajdziemy następujące dochody: Kancelaria Sejmu: 94 204,10 zł., WM ARR - 404,47 zł., WM Izba Rolnicza - 489,13 zł., gospodarstwo rolne - 24,5 tys. zł. W piśmie do Komisji Etyki Poselskiej z 28 lutego 2022 r. poseł uzupełnił deklarację o dochodach o kwotę 29 811,87 zł - nie poinformował jednak z jakiego tytułu otrzymał tę kwotę.

W oświadczeniu z 2022 r. Zbigniew Ziejewski wykazał następujące dochody: z gospodarstwa rolnego - 48 tys. zł, Kancelaria Sejmu - 119 822,55 zł., dieta poselska - 37 578,05 zł oraz dieta z WM Izby Rolniczej - 698,62 zł. W piśmie do Komisji Etyki Poselskiej poseł skorygował swoje zarobki. I tak - dieta z WM IR wynosiła 898,62 zł dochód z Kancelarii Sejmu wynosiła 116 822,55 zł. . oraz dopisano dochód z działalności osobistej w kwocie 5 041,65 zł.

W ostatnim złożonym oświadczeniu majątkowym poseł zadeklarował dochody w kwocie: kancelaria sejmu - 160 492,72 zł, dieta poselska - 47 966,35 zł, dieta z WM Izby Rolniczej - 820, 65 zł, z gospodarstwa rolnego - 14,9 tys, zł.

Sumujemy dochody parlamentarzysty. Ośw. z 2019 r. - 241 190,86 zł., ośw z 2020 r. - 267 886,34 zł., ośw. z 2021 r. - 149 409,57 zł., ośw. z 2022 r. - 208 340,87 zł., ośw z 2023 r. - 224 179,72 zł.

W oświadczeniach z 2019 - 2023 r. poseł wykazał poręczenie majątkowe (udzielone w 2018 r.) wobec osoby prywatnej w wysokości 150 tys. zł. W oświadczeniu z 2023 r. poseł wykazał też pożyczkę dla osoby prywatnej w wysokości 125 tys. zł.

W oświadczeniach z lat 2019 - 2023 r. Zbigniew Ziejewski zadeklarował samochód Toyota HCR Hybryda, rok produkcji 2018.

Pora na nieruchomości. W oświadczeniach z lat 2019 - 2023 r. poseł wykazał dom o powierzchni 210 m. kw. o wartości 415 800 zł, (w ośw. z 2023 r. jego wartość została podwyższona do 510 tys. zł) garaż o powierzchni 48 m. kw. o wartości 50 tys. zł (w ośw. z 2023 r. jego wartość została podwyższona do 59 tys. zł)oraz gospodarstwo rolne (produkcja roślinna) o powierzchni 15,7 ha i wartości 650 tys. zł. W oświadczeniu z 2022 r. poseł podwyższył wartość gospodarstwa do 750 tys. zł. W oświadczeniu z 2023 r. poseł wykazał zmianę powierzchni gospodarstwa do 105,87 ha (w tym 7,69 ha własność, reszta w dzierżawie) i wartości 481 400 zł.

SM

Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • zamiast matrixa w tekscie wystarczylo zrobic prezentacje zestawienie nazwisk paski z podanymi kwotami i tyle
  • Posłowie za tą, tak powszechną wszędzie, minimalną krajową, powinni się utrzymywać, bo i tak w większości nic nie robią użytecznego ani pożytecznego.
Reklama