UWAGA!

Stypendia dla elblążan

Od 1 do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląga. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych termin jest przesunięty na 15 października.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje uczniom oraz studentom u których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 351 zł. Wnioski należy składać w szkołach, do których uczęszczają uczniowie, gdzie również udzielane są wszelkie informacje na ten temat. Do wniosku należy dołączyć udokumentowany dochód wszystkich członków rodziny z miesiąca sierpnia 2008r. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – wysokość dochodu z miesiąca września 2008r.
     Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
     1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
     2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
     3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
     Do ustalanego dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze. Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednio:
     - zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, potwierdzające dochód rodziny w miesiącu sierpniu 2008r.
     W razie braku zaświadczenia należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny w miesiącu sierpniu 2008r.:
     - zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2008r.), jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
     - odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( sierpień 2008r.),
     - w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej
     na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określające wysokość dochodu
     - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek w ZUS,
     - w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
     - zaświadczenie o wysokości świadczeń pieniężnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
     - zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego z Wydziału Świadczeń Rodzinnych,
     - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację w PUP oraz wysokość otrzymywanego zasiłku,
     - wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego
     o braku możliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) o otrzymywaniu dobrowolnych alimentów,
     - zaświadczenie uczelni o wysokości pobieranego stypendium – w przypadku osób studiujących,
     - stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
     W przypadku ubiegania się o stypendium przez pełnoletniego ucznia lub słuchacza, on sam jest wnioskodawcą, a zatem wyklucza się możliwość składania wniosku przez jego rodziców bądź opiekunów.
     Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
     A także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do 18 roku życia, a także słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
     Uwaga: W bieżącym roku osoby wnioskujące o stypendium szkolne, korzystające z pomocy finansowej Wydziału Świadczeń Rodzinnych w Elblągu w formie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, zobowiązane są do dołączenia do wniosku o stypendium wypełnionego wniosku do Wydziału Świadczeń Rodzinnych o wydanie zaświadczenia o pobieraniu ww. świadczeń. Nie składają zatem takich wniosków o wydanie zaświadczenia bezpośrednio do Wydziału Świadczeń Rodzinnych, lecz do szkoły. Wielkość tej pomocy zostanie ustalona na podstawie zbiorczych informacji uzyskanych przez szkołę z Wydziału Świadczeń Rodzinnych. Ma na to celu usprawnienie przeprowadzenia akcji stypendialnej. Natomiast wnioskodawcy, którzy nie korzystali w sierpniu br. z ww. pomocy, składają w szkole stosowne oświadczenie.
oprac. Anieze
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
 • ja mam takie pytanie, teoretycznie spelniam wszystkie warunki do tego zeby dostac stypendium. ale powiedziano mi ze go nie otrzymam poniewaz mieszkam poza elblagiem (ale jest to gmina elblag) i w moim miejscu zamieszkania jest szkola ponadgimnazjalna. .. dla mnie to jest paranoja. czy jest to prawda ? sypendium min ie przysługuje czy powinnam sie o nie jednak starac?
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  Anna18(2008-08-23)
 • Skontaktuj sie z Urzedem Miejskim a dokladnie Wydzialem Edukacji (z osoba do spraw stypendium)ona udziela ci odpowiedzi
 • a ja tez mam pytanie. stypendium dostaje sie ze szkoly czy z urzedu??bo roznica jest taka ze jak sie sklada w szkole to mimo ze mam wlasna rodzine to musze dawac zaswiadczenia rodzicow i siostry (chociaz ona jest duzo starsza) i oprocz tego narzeczonego i moje!mamy juz dziecko i dla urzedu to jest moja rodzina a dla szkoly moja rodzina jest mama tata i siostra!wiec. .. ??
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  dnigga(2008-08-24)
Reklama