UWAGA!

PIT-37: wszystko, co musisz o nim wiedzieć

 PIT-37: wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Z roku na rok rośnie liczba osób, które swój PIT-37 rozliczają online. To rozwiązanie, które ma sporo zalet. Wypełnianie formularza w ten sposób jest szybsze, łatwiej można dostarczyć je do urzędu skarbowego, a ryzyko pomyłki jest mniejsze. W każdym momencie można przeprowadzić także korektę źle wpisanych danych, co w przypadku papierowego druku nie jest możliwe.

1. Czym jest PIT-37?

2. Kto powinien wypełnić PIT-37 za rok 2020?

3. Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

4. PIT-37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Deklaracja PIT-37 to jeden z najpopularniejszych druków, dotyczących szerokiej rzeszy podatników. Nadal jednak pojawiają się wątpliwości i pytania: w jaki sposób wypełnić formularz prawidłowo, czym różni się wypełnienie go online od wariantu papierowego... Wyjaśniamy wątpliwości.

 

Czym jest PIT-37?

PIT-37 to formularz podatkowy, który dotyczy wszystkich zarabiających pensję, od której odprowadzane są obowiązujące składki. To przede wszystkim zatrudnieni u pracodawców i pobierający wynagrodzenie w formie netto, niezależnie od wiążącej ich z firmą umowy.  

Obecnie w Polsce obowiązują dwie stawki podatkowego, wynikające z rozliczenia PIT-37: 17,75 procent i 32 procent. Dotyczą one osób rozliczających się na zasadach ogólnych. PIT-37 wypełniany jest na podstawie druku PIT-11, który przygotowuje pracodawca. Jeśli podatnik uzyskuje przychody z kilku różnych źródeł, PIT-11 dostaje od każdego pracodawcy lub zleceniodawcy i wszystkie dane wynikające z tych dokumentów sumuje.

 

Kto powinien wypełnić PIT-37 za rok 2020?

PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, uzyskujących wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, a więc umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Wypełniają go także osoby pobierające świadczenia emerytalne oraz renty. Druk PIT-37 dotyczy także dochodów uzyskiwanych jako:

- świadczenia przedemerytalne,

- dochody z tytułu przynależności do rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni skupionych na produkcji rolnej,

- dotacje finansowane z ubezpieczenia społecznego,

- stypendia,

- dochody z racji praw autorskich i praw majątkowych,

- świadczenia płacone z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- należności za pracę uzyskiwane przez osoby aresztowane i odbywające karę więzienną,

- dochody z umowy akwizycyjnej.

PIT-37 obowiązuje, jeżeli podatnik:

- nie zmniejsza dochodów o ewentualne braki finansowe,

- nie dolicza do uzyskanych dochodów małoletnich,

- nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej oraz produkcji rolnej opodatkowanej zgodnie z typowymi przepisami.

PIT-37 zaliczany jest do najczęściej wypełnianych formularzy. Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że w zeszłym roku drogą internetową do Urzędu Skarbowego dostarczono ponad 11 milionów takich formularzy. 

 

Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

Do rozliczeń PIT-37 coraz chętniej wybieramy programy dostępne w internecie. PIT 37 online to wygoda, szybsze rozliczenie i ewentualny zwrot, a także ograniczone ryzyko błędu. W ten sposób formularz wypełnić mogą wszyscy, których obowiązują aktualne przepisy. Warto zatem skorzystać z tej możliwości, oszczędzając sobie oczekiwania w kolejce do urzędu skarbowego lub na pocztę.

 

PIT-37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Aby wypełnić PIT-37, podatnik najpierw musi otrzymać od pracodawcy PIT-11. Firma ma obowiązek dostarczyć go do końca lutego 2021 roku, a do Urzędu Skarbowego – do końca stycznia 2021. Sam podatnik zaś na rozliczenie PIT-37 za 2020 rok, ma czas do 30 kwietnia 2021 roku. Niemniej, warto nie czekać na ostatnią chwilę, aby uniknąć kary i wcześniej uzyskać zwrot.

 

--- art. sponsorowany ---


Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie