UWAGA!

Nagrody prezydenta wręczone

 
Elbląg, Nagrody prezydenta wręczone
fot. Anna Dembińska

Od 28 lat prezydent Elbląga przyznaje nagrody tym, którzy w danym roku wybitnie pracowali na rzecz społeczności Elbląga i wyróżniali się w swoich dziedzinach. Tradycyjnie odbywa się to w wieczór Trzech Króli, nie inaczej było tym razem. W Teatrze  im. Sewruka przyznano to wyróżnienie dziesięciu osobom i podmiotom. Zobacz zdjęcia.

- To dla mnie zawsze wielki honor móc podziękować, nagrodzić i uścisnąć dłoń tym, którym Elbląg leży gorąco na sercu – mówił Witold Wróblewski, prezydent miasta.
       W swoim przemówieniu wyliczał co udało się zrobić w mieście, nakreślał plany, podkreślał sukcesy elblążan w takich dziedzinach jak sport, edukacja, gospodarka, kultura.
       Włodarz dodał również, że był to ważny rok dla miasta, m.in. ze względu na wybory samorządowe.
       - Elblążanie wybrali nową Radę Miejską i nowego prezydenta. Jak to mówią "nowego-starego", bo to mnie państwo ponownie powierzyliście ten urząd. Raz jeszcze dziękuję za zaufanie i tak wysokie poparcie – dodał Witold Wróblewski.
      
       Nagrodzeni za działalność w 2018 roku:
      
       Sport i turystyka
      
       Hanna Skrobotun -
przedsiębiorca, działaczka społeczna, promotorka Elbląga i regionu. Osoba zafascynowana walorami naszego regionu, aktywnie zachęcająca turystów z kraju i zagranicy do poznania i korzystania z ich uroku. Inicjatorka powstania Elbląskiego Klastra Turystycznego i jednocześnie Prezes tego stowarzyszenia. Bierze czynny udział w konferencjach i światowych targach turystycznych, min. w Moskwie, Kaliningradzie i Warszawie, gdzie promuje lokalną przedsiębiorczość oraz zachęca do współpracy z branżą turystyczną naszego regionu. Ściśle współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną w Moskwie, Kaliningradzką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz branżą turystyczną w Tarnopolu na Ukrainie. Obecnie pracuje nad finalizacją współpracy z Norwesko-Polską Izbą Handlową w Oslo, która umożliwi promowanie turystycznych atrakcji Elbląga w Skandynawii. Współpracowała przy tworzeniu międzynarodowego szlaku pod nazwą „Pomorska droga Św. Jakuba”. Współautorka katalogu branżowego prezentującego marki turystyczne Elbląga i regionu oraz pomysłodawczyni filmów o branży turystycznej oraz filmu o Święcie Chleba. 
      
       - Praca społeczna, którą wykonuję sprawia mi wiele radości, a rzeczy, które udało się stworzyć to także zasługa członków klastra, czyli firm z branży turystycznej. Im również składam podziękowania – mówiła Hanna Skrobotun w trakcie uroczystego wręczenia nagród. 
      

       Integracyjny Klub Sportowy Atak - w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Obecnie to największy tego typu klub w Polsce, w którym razem trenują sportowcy niepełnosprawni ruchowo, intelektualnie i pełnosprawni. Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg powstał w 1998 roku. Od samego początku istnienia jego celem jest rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez sport. Na początku, 20 lat temu, w klubie istniała jedna sekcja - siatkówki na siedząco. Dzisiaj Atak to potężny, wielosekcyjny klub w którym trenują sportowcy niepełnosprawni ruchowo i intelektualnie, ale również sportowcy pełnosprawni, młodzi siatkarze. Ostatnie 20 lat to nieustanny rozwój klubu. Władze IKS Atak cały czas stawiają przed sobą kolejne wyzwania. Klub był organizatorem tak prestiżowych zawodów dla niepełnosprawnych, jak: Mistrzostwa Świata (2014r.) i Mistrzostwa Europy (2009 i 2013r.) w siatkówce na siedząco. Od 2014 r. w klubie trenują również sportowcy niepełnosprawni intelektualnie. Dzięki klubowi mogą trenować: judo, łyżwiarstwo szybkie, pływanie, tenis stołowy, siatkówkę, boccie i nordic walking. W elbląskim klubie znajduje się również jedyna w Polsce drużyna grająca w hokeja na sledgach (specjalne łyżwy), która jest także reprezentacją Polski. Marzeniem działaczy jest, by wywalczyła przepustkę na igrzyska paraolimpijskie. Od samego początku Atak jest również organizatorem turnieju Elbląg Cup z udziałem siatkarzy niepełnosprawnych grających na siedząco. W tegorocznej, jubileuszowej edycji sportowcy rywalizowali w pięciu dyscyplinach: siatkówce na siedząco, judo, łyżwiarstwie szybkim, tenisie stołowym i boccie. W programie znalazły się również turnieje dla młodych siatkarzy pełnosprawnych. Od wielu lat także organizuje turniej Sand Cup w siatkówce plażowej na siedząco i stojąco oraz Sledge Hockey Tourney – turniej w hokeju na sledżach.Atak dba również o rozwój bazy sportowej. W Piastowie (gm. Milejewo) wybudował trzy boiska do gry w siatkówkę plażową oraz trzy całoroczne domki. 
      
       - Przez te 20 lat wiele się zmieniło, ale nie zmieniła się nasza pasja, z którą cały czas coś robimy. Kierujemy się taką dewizą, że można nie mieć ręki, można nie mieć nogi, ale ważne jest to, żeby nie być inwalidą – mówił Tomasz Woźny, który dziękował wszystkim, którzy współtworzą klub.
      
       Działaność gospodarcza
      

       Florian Romanowski - 
z wykształcenia mgr inż. geodezji, związany zawodowo z Elblągiem już od 45 lat, bowiem w 1973 r. podjął pracę w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Urzędu Miejskiego w Elblągu. W wyniku zmian organizacyjnych w administracji państwowej w 1975 r. stał się pracownikiem Zakładu Terenowego w Elblągu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego i Kartograficznego w Gdańsku. W latach 73 – 89 brał czynny udział w realizacji wielu istotnych dla rozwoju miast inwestycji np.: budowa filii FSO, budowa oczyszczalni ścieków, budowa szpitala wojewódzkiego, budowa dróg miej-skich oraz różnych obiektów inżynierskich. Był delegatem na Zjazd Krajowy Związku „Solidarność” Sekcji Branżowej Pracowników Geodezji, który odbył się w Gdańsku dnia 10.06.1981 r. W latach 1986-87 delegowany był do pracy za granicą w celu sprawowania nadzoru geodezyjnego przy budowie 70-cio kilometrowego odcinka autostrady w Iraku oraz tamy na rzece w Kurdystanie. Zdobyte wówczas doświadczenie wynikające przede wszystkim z dostępu do nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i jego oprogramowania oraz odmiennych zasad współdziałania i zarządzania w pracy zespołowej zaowocowało i determinowało w podejmowaniu decyzji na wiele następnych lat. Z końcem lat 80., w wyniku postępujących przemian ustrojowych, w tym zaistniałych możliwości komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Florian Romanowski zainicjował radykalny w skutkach proces prywatyzacji Zakładu w Elblągu na rzecz pracowników. Tak też się stało i powstał nowy podmiot gospodarczy - "OPEGIEKA Sp.z.o.o.". Prezesem spółki został Florian Romanowski. Po 30 latach nadal pełni tę funkcję, a "OPEGIEKA" to wiodąca firma geoinformatyczna w Polsce. 
      
       - Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem to nie tylko splendor, który na mnie spada, ale przede wszystkim gra zespołowa. Siłą takiego przedsiębiorstwa jak nasze są liderzy na każdym etapie organizacji i rozwoju – podkreślał Florian Romanowski.
      
       Ochrona środowiska
      
      
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Elbląg - nominowane w kategorii nagroda specjalna w zakresie ochrona środowiska: w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem swoich pracowników służy Elblągowi i jego mieszkańcom, wnosząc nieoceniony wkład podejmując działania społeczne i aktywizujące mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg realizują szereg działań na rzecz ochrony środowiska na terenie naszego miasta min. w takich obszarach jak edukacja przyrodniczo-leśna, którą określa Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa. Pracownicy Nadleśnictwa Elbląg aktywnie uczestniczyli w edukacji leśnej społeczeństwa prowadząc lekcje i pogadanki o tematyce leśnej na zajęciach w szkołach, a przede wszystkim organizując wycieczki w teren. Rocznie w skali nadleśnictwa odbywa się ponad 100 takich spotkań, w czasie których uczestniczy ponad 5000 dzieci i młodzieży. Młodzież pod opieką leśników uczestniczyła w akcjach sprzątania lasu, zbiorze nasion na karmę i dokarmianiu zwierząt, a także sadzeniu sadzonek drzew i krzewów nie tylko w lesie, ale także na terenach współpracujących z Nadleśnictwem szkół. W ten sposób pragnie przybliżyć społeczeństwu cykl przemiany pokoleń drzewostanu, jak również zwrócić uwagę na konieczność sadzenia drzew, które produkują potrzebny do życia tlen, pochłaniają odpowiedzialny za zmiany klimatyczne dwutlenek węgla, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, tłumią hałas, wspomagają retencję wodną oraz mają znaczący wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu. Nadleśnictwo organizowało lub współorganizowało także festyny edukacyjne, konkursy wiedzy zloty ekologiczne, brało również czynny udział w kampanii „Czysty Las”, co roku bierze udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska”, wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym zorganizowano wystawę Las – Drewno – Historia (2018). Nadleśnictwo Elbląg organizuje również m.in. grzybobranie dla wszystkich mieszkańców oraz "Noc sów" (wspólnie z PK Wysoczyzny Elbląskiej). 
      
       - Niełatwo sprostać oczekiwaniom elblążan, społeczeństwa, w zakresie ochrony środowiska. Chciałbym serdecznie podziękować moim pracownikom, a także wszystkim, których spotkaliśmy na naszej drodze - mówił nadleśniczy Mariusz Potoczny, kierownik Nadleśnictwa Elbląg. 
      
       Opieka społeczna
      

       Stanisław Brandt - przez 33 lata pełniąc funkcję Przewodniczącego Koła Polskiego Związku Niewidomych w Elblągu wykazał się dużą aktywnością i inicjatywą jako społecznik i filantrop na rzecz środowiska niewidomych. Od 2001 do 2007 roku pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Okręgu PZN w Olsztynie oraz członka Zarządu Głównego PZN w Warszawie. Dzięki aktywnej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, stałym kontaktom z władzami administracyjnymi powiatu i miasta Elbląg, 6-cioma gminami oraz organizacjami pożytku publicznego z terenu zamieszkiwania członków koła organizuje wszelką pomoc każdemu potrzebującemu. Od kilku lat zasadą przyjętą w kole jest pomoc i wspieranie tych, którzy często nie potrafią pogodzić się z utratą wzroku i dodawanie im wiary do życia, do aktywności w grupie, w swoim środowisku. Ważnym elementem działalności jest akcja odwiedzania osób w podeszłym wieku, samotnych i chorych. Za sprawą Stanisława Brandta od 2004 r. i do dzisiaj funkcjonuje Środowiskowy Dom Dziennego Pobytu dla osób z dysfunkcją wzroku, chorób wieku starczego oraz z lekkim upośledzeniem umysłowym z którego codziennie korzysta około 30 osób. Dzięki staraniom Stanisława Brandta ok. 60 dzieci zostało skierowanych do szkoły specjalnej dla niewidomych w Laskach. To dzięki jego zaangażowaniu, umiejętnościom organizacyjnym 400 osób mogło uczestniczyć w ośmiu turnusach zdrowotno - rehabilitacyjnych. Ponad 250 członków miało możliwość brać udział w organizowanych rokrocznie pielgrzymkach dla niewidomych, wycieczkach turystyczno - krajoznawczych.  Cała jego działalność na rzecz koła PZN w Elblągu od 1978 r. jest charytatywna. 
      
       - Jestem bardzo wzruszony, że po 40 latach mojej działalności społecznej mogłem takową nagrodę otrzymać. Dopóki starczy mi sił będę służył ludziom z dysfunkcją wzroku – dziękował Stanisław Brandt.
      
       Służba zdrowia
      
       Tadeusz Naguszewski -  ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym i Pododdziałem Diabetologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Ukończył studia w 1980 studia na Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1987 uzyskał specjalizację drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, a w 1990 specjalizację w zakresie gastroenterologii. Od 1980 roku pracuje w placówkach służby zdrowia. W 1994 został ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, a w 1998 objął stanowisko dyrektora ds. lecznictwa tej jednostki. Od 1998 do 2007 sprawował także mandat radnego elbląskiej rady miejskiej, w 2006 powołano go na funkcję wiceprzewodniczącego. Poseł na sejm RP VI i VII kadencji. Obecnie doktor Tadeusz Naguszewski pełni funkcję ordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym i Pododdziałem Diabetologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Na Oddziale, którym zarządza, diagnostyka pacjentów obejmuje szeroki wachlarz usług diagnostyczno - leczniczych, udzielane są także świadczenia konsultacyjne dla oddziałów szpitalnych innych specjalności oraz kwalifikowanej pomocy w stanach nagłych.
      
       - Na oddziale, którym kieruję od 25 lat, są wspaniałe pielęgniarki, a także bardzo wytrawny zespół lekarski, z którym codziennie spotykamy się przy łóżkach chorych. Możemy tam z pokorą, ale i przyjemnością popatrzeć jak niemożliwe staje się możliwe, jak nieodgadniony jest cud życia – mówił Tadeusz Naguszewski i dziękował wszystkim, z którymi miał okazję współpracować.
      
      
Kultura i sztuka
      
       Mjr Maciej Skrzypczak - jest absolwentem Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Wydziału Dyrygentury Akademii Muzycznej
       w Gdańsku. Od 2003 r. przez 14 lat pełnił służbę dowódcy Orkiestry Wojskowej w Elblągu. To jedna z najstarszych orkiestr wojskowych w Polsce, utworzona w 1944 r. W okresie swego istnienia orkiestra wielokrotnie uczestniczyła w defiladach i odprawach wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Brała także udział w ćwiczeniach wojsk na różnych poligonach w kraju jak i zagranicą. Wystąpiła z niezliczoną ilością koncertów oraz uczestniczyła z powodzeniem w konkursach i festiwalach orkiestr. Elbląska Orkiestra Wojskowa znana jest z uświetniania uroczystości państwowych. Występuje także podczas wydarzeń patriotyczno- religijnych oraz społecznych. Także elblążanie mieli okazję wielokrotnie przekonać się o umiejętnościach Orkiestry Wojskowej podczas ich koncertów na imprezach masowych. To właśnie pod batutą Majora Skrzypczaka Orkiestra odniosła najwięcej sukcesów, zdobyła wiele nagród i wyróżnień w licznych konkursach zarówno o randze krajowej, jak i międzynarodowej. Wielokrotnie uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Musikparade” w Niemczech oraz festiwalu „Tattoo” we Francji. Zdobywała także wysokie miejsca we współzawodnictwie sportowym orkiestr wojskowych: II miejsce w 2014 i 2015 roku oraz I miejsce w 2016 roku. W 2017 r. mjr Maciej Skrzypczak przejął dowództwo nad Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego w Warszawie. Pomimo tego, nadal aktywnie współpracuje z Orkiestrą Wojskową w Elblągu oraz służy wsparciem na różnych polach jej działalności.
      
       - Siedząc na widowni, podczas poprzednich edycji nagród prezydenta, zawsze z niecierpliwością czekałem na laureata w kategorii "kultura i sztuka". Marzyłem wtedy, że byłoby fajnie, gdyby i mi coś takiego się przydarzyło – mówił z uśmiechem mjr Maciej Skrzypczak i podziękował wszystkim, z którymi współpracował, a w szczególności elbląskiej Orkiestrze Wojskowej: - Nie stałbym tutaj, gdyby nie ci ludzie.
      

       Działalność oświatowa i pedagogiczna

      
      
Hanna Barbara Pietras - nauczyciel ZSO nr 2 - II liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. W ponad 70-letniej historii II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu wychowała największą liczbę laureatów i finalistów szczebla centralnego olimpiad przedmiotowych, łącznie jest to liczba 43 olimpijczyków. Największym osiągnięciem jej uczniów na poziomie światowym jest zdobycie w 2014 r. Brązowego Medalu na XXV Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Indonezji na poziomie ogólnopolskim: w 2014r. – I miejsca w Polsce w XLIII Olimpiadzie Biologicznej, w 2012 r.- I miejsca w Polsce w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, w 2017 r. - II miejsca w Polsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, w 2017 r. – II miejsca w Polsce w XXI Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, w 2012 r. – V miejsca w Polsce w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, w 2006 r. – VIII miejsca w Polsce w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, w 2014 r. – IX miejsca w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W samym tylko roku szkolnym 2016/2017 trzech uczniów przygotowanych pod jej kierunkiem zostało laureatami, a trzech finalistami szczebla centralnego wspomnianych olimpiad. Wielu jej uczniów zostało wyróżnionych w skali kraju, np. trzech z nich było stypendystami Prezesa Rady Ministrów, kilku Marszałka Województwa, siedmioro stypendystami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Za zaangażowanie i wybitne wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej w 2002 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi (2013), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2017). Była także wielokrotnie doceniana i nagradzana przez Prezydenta Elbląga z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a Rada Miejska przyznała jej Honorowe Wyróżnienie „Za zasługi dla Elbląga” (2010). W roku 2018 Pani Hanna Pietras została uhonorowana tytułem „ Profesora Oświaty”.
      
       - Jest mi niezmiernie miło, że pan prezydent docenił moją pracę, tak naprawdę zwykłego nauczyciela. To dla mnie wielki zaszczyt – mówiła Hanna Pietras, która dziękowała swojej przełożonej, dyrektor szkoły oraz swoim uczniom: - Dziękuję im za zaufanie, za ich ciężką pracę i zaangażowanie. Myślę, że to dzięki nim mogę stać przed państwem i wypowiadać te słowa.
      

       Inne
      
       Henryk Myśliński - z zamiłowania fotograf dokumentalista. Od 1967 roku fotograf zawodowy. Wieloletni fotoreporter elbląskiej prasy lokalnej. Współautor wielu albumów fotograficznych, promujących zabytki Elbląga, jego okolice oraz ważne wydarzenia. W styczniu 1999 roku został członkiem PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu. Jest również członkiem Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. W 2013 r. został prezesem utworzonego przy Oddziale PTTK w Elblągu Klubu Fotograficznego. Jest to organizacja społeczna, zrzeszającą fotografów i miłośników fotografii. W 2015 r. został Instruktor Fotografii Krajoznawczej. Od tego czasu organizuje oraz prowadzi „Wtorkowe rozmowy o fotografii i fotografowaniu”. Spotkania odbywają się w drugi oraz ostatni wtorek miesiąca w siedzibie elbląskiego PTTK. Głównym celem spotkań jest pogłębienie wiedzy o fotografii i fotografowaniu i uzyskanie dobrej oceny z wykonanych zdjęć. Na spotkaniach przy użyciu sprzętu audiowizualnego omawiane i pokazywane są techniki fotografowania, posługiwania się sprzętem fotograficznym oraz oprogramowaniem komputerowym do obróbki zdjęć wykonanych sprzętem cyfrowym. Uczestnicy spotkania, prezentują swoje zdjęcia, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, pozostali oceniają, jakość prac i wnoszą swoje uwagi. Organizuje m.in. wędrówki turystyczne z aparatem fotograficznym (raz w miesiącu), plenery fotograficzne, wystawy, promuje prace znanych fotografów z Elbląga i okolic. Jest również jest autorem14 wystaw fotograficznych, promujących Elbląg, życie jego mieszkańców, jak również piękno okolic, a także wydawcą 17 pozycji widokówek pocztowych, promujących Elbląg i walory otaczających go okolic.
      
       - Przyznanie tego wyróżnienia jest dla mnie ważnym, życiowym wydarzeniem, które zwieńcza moją działalność w zakresie fotografii – dziękował Henryk Myśliński. - To właśnie zdjęcie kolegi stojącego na cokole pomnika Schichaua, zrobione w 1948 r., stało się zalążkiem mojej pasji fotograficznej – dodał i dziękował wszystkim, z którymi współpracował i współpracuje podczas jej realizacji.
      

       Nagroda specjalna
      
      
Ks. Mieczysław Józefczyk - duchowny, patriota, regionalista, kronikarz dziejów, kustosz, który związał swe losy z Elblągiem. Ksiądz infułat Józefczyk jest współtwórcą lokalnej tożsamości mieszkańców przybyłych do Elbląga po 1945 roku. Buduje polską tożsamość miasta, zachowując jednocześnie pamięć o Elblągu i jego mieszkańcach, którzy przeminęli wraz z zakończeniem II wojny światowej. Wiele zawdzięcza mu kościół pw. św. Mikołaja, późniejsza katedra, gdzie jako proboszcz od 1968 roku z energią i zapałem przystąpił do jego dalszej odbudowy, zachowując pozostałe z pożogi wojennej zabytki. To prawdziwy kustosz sakralnych zabytków Elbląga. Jego determinacji i zaangażowaniu kościół katedralny zawdzięcza piękne witraże z motywami religijnymi, które zdobią te średniowieczny mury. Członek Armii Krajowej, kombatant z piękną kartą podziemną. Bogata jest też działalność publicystyczna księdza infułata. Liczne publikacje dotyczą zarówno historii chrześcijaństwa, dziejów Elbląga i okolic, historii współczesnej. Jest Ksiądz Infułat świadkiem i jednocześnie kronikarzem istotnych wydarzeń w życiu miasta. Dobrym tego przykładem jest przekrojowa książka pt. „Elbląskie Drogi 1968-1993”. Jego publikacje historyczne znaleźć można także w renomowanym Roczniku Elbląskim. Znawca języka niemieckiego, w tym jeden z niewielu znawców starych form tego języka. Z tej wiedzy korzysta Biblioteka Elbląska, która posiada liczne starodruki w języku niemieckim. Dzięki temu możliwe są przekłady ksiąg kryjące dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Przewodnik duchowy pierwszej elbląskiej „Solidarności”, zaangażowany w pomoc osobom represjonowanym w stanie wojennym. Parafia św. Mikołaja, gdzie posługiwał stała się miejscem pomocy, dystrybucji darów, które przybywały w stanie wojennym z norweskiego miasta Stavanger. Za swoją działalność na rzecz związku odznaczony tytułem honorowego członka „Solidarności”. W dalszym ciągu aktywny, piszący, dokumentujący. Członek Rady Kombatantów przy prezydencie Elbląga. Na ukończeniu jest kolejna jego książka.
      
       - Jestem wdzięczny za ten dowód uznania, przyjmuję go w aspekcie minionych 50 lat mojej pracy w Elblągu. Dziękuję wszystkim, którzy wspomagali mnie przez te lata – mówił ks. Mieczysław Józefczyk. - Miałem tu dokonać pewnych rzeczy, zająć się budową nowych kościołów, konserwacją zabytków. Później zająłem się historią Elbląga w aspekcie społeczno - religijnym – dodał duchowny i wspomniał, że ma przygotowane kolejne dwie publikacje, które mają ukazać się w tym roku.

red.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
 • Jak i kto może zgłosić sprawę,radnych (dyrektorów),zwanych medialnie słupy wyborcze,do Rzecznika Dyscyplinarnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej za uchybienie godności zawodu????
 • Elbląg ma prezydenta ??? Obstawiam że sołtysa ale nie prezenta .
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  34
  15
  Jamaleg(2019-01-06)
 • Patrzac na liste nagrodzonych oraz repertuar to jak na prowincję idealnie dobrrane
 • A kto przyjmie zaszczytną funkcję Vickow badz vicka? Czyzby zabraklo odwagi bo trzeba będzie wykonywać rozkazy i nie mieć wlasnego zdania?? Czy raczej to rozwaga aby nie pchać się w elblaskie bagno jak słupy a potem zostac z tego rozliczonym?
 • Rodzinnie się rozdaje? Teść z zięciem / inne - fotograf, służba zdrowia - lekarz /, o co tu kaman?
 • @Silny Elbląg. - Skontaktuj się z MEN, ucieszą się, że będą mogli dokopać.
 • Tu po prostu nie ma juz kogo nagradzać! Bo i za co?? Więc z roku na rok trz3ba będzie szukać bo jakąs fikcję utrzymac trzeba! W koncu 6 stycznia zobowiązuje
 • Zapominasz o innych słupach? Czy oni mogli, bo nie byli z kwww?
 • A gdzie zrobił dr pan Tadeusz?
 • Henryk Myśliński hahhahhahahahhaha
 • Nagrody chyba prezydenta a nie od prezydenta jest wiele wiele małych średnich firm w Elblągu co w 2018 r włożyli dużo serca pomagali przez cały czas jakoś nikt ich nie zauważa a to dziwne bo naprawdę się starają jak ja widzę to oczom nie wierzę lekarz ? Przecież ten Pan za to bierze pieniądze darmo nie leczy wojak mjr tak samo wojsko mu za wszystko płaci dostaje od wojska różne premie nagrody bez przesady nagroda prezydenta ? OPEGIEKA ? za co ? Co ta. firma zrobiła aż tak dla Elbląga aby dostać nagrodę prezydenta firma jak firma prezes jak to prezes dostaje wypłatę ludzie pracują o ok co takiego za darmo zrobiła lub się społecznie udzielała?to jest wielki Szok albo Pani nauczycielka też dostaje pensję i nagrody premie za darmo nie uczy szok nie znam tych ludzi nic do nich nie mam żadnych pretensji ale bez przesady naprawdę jest dużo firm małych średnich co zasługują na nagrody P prezydencie proszę podchodzić rozważnie i sprawiedliwie pozdrawiam wszystkich laureatów którzy naprawdę przyczynili się dla Elbląga i działają społecznie
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  19
  8
  Osoba(2019-01-06)
 • Naguszewski? hahahaha chyba za tą umieralnię na wewnętrznym, czy za to że był posłem dwa razy i g zrobił, co za wybór!!!!
Reklama