UWAGA!

Pomocna dłoń Lazarusa

2009-07-03
09:08
Pomocna dłoń Lazarusa

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” w Elblągu organizuje kolejne edycje projektu „Pomocna dłoń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do chwili obecnej zrealizowano dwie edycje kursu „Asystent medyczny” oraz trzy edycje kursu „Opiekunka środowiskowa” na terenie Elbląga, Szczytna i Klebarka.
       Aktualnie prowadzone są zajęcia na kursie „Asystent medyczny” w Elblągu oraz „Opiekunka środowiskowa” w Biskupcu. Ogółem w kursach wzięło udział 75 bezrobotnych, z których 58 otrzymało zaświadczenia o ukończeniu oraz certyfikaty. 19 uczestników kontynuuje naukę.
       Celem kursu jest przygotowanie osób bezrobotnych do pracy z podopiecznymi w środowisku i placówkach opiekuńczych, zapoznanie z różnymi aspektami opieki nad osobą chorą i niepełnosprawną. Po ukończeniu kursu uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie opieki nad osobą chorą, propagowania zachowań zdrowotnych, rozpoznawania problemów higienicznych osób chorych i niepełnosprawnych.
       Często opiekunowie swoją serdeczną i przyjacielską postawą zdobywają ogromne zaufanie podopiecznych, co pozwala na zintensyfikowanie działań w kierunku usprawnienia i usamodzielnienia osób którymi się opiekują.
       Z rozmów przeprowadzonych z uczestnikami kursów wynika, że cieszą się one dużą popularnością i uznaniem, co skutkuje wysoką frekwencją i bardzo dobrymi wynikami na egzaminach.
       Kursanci sprawdzają swoje umiejętności w trakcie odbywanych 50-godzinnych praktyk w zakładach opieki bądź środowiskowych domach chorego. Tam diagnozują potrzeby pacjentów oraz sprawują kompleksową opiekę nad osobami chorymi i niedołężnymi.
       Osoby odnajdujące się w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy znalazły zatrudnienie w domach opieki, elbląskim Lazarusie oraz w Lazarusie w Klebarku i Szczytnie. Pracownicy Lazarusa życzą wszystkim podejmującym pracę w domach chorego satysfakcji z pracy oraz uśmiechów ze strony tych wszystkich pokrzywdzonych przez los i chorych.
       Aktualnie są jeszcze miejsca na kurs na asystenta medycznego, który rozpocznie się już we wrześniu. Wszystkich chętnych zapraszamy do Lazarusa, znajdującego się w nowej siedzibie przy ul. Skrzydlatej 15a w Elblągu.
      
      
------------------------------ Artykuł sponsorowany --------------------------------------

      
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej