UWAGA!

Prezydent w sprawie EPEC-u

Elbląg, Prezydent w sprawie EPEC-u
Fot. Anna Dembińska.

Z wielkim zdziwieniem przeczytałem krytyczną wypowiedź Pana Posła Witolda Gintowt -Dziewałtowskiego dotyczącą zamiaru prywatyzacji Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, opublikowaną w elbląskich mediach – napisał w oświadczeniu Henryk Słonina. - Przedstawione w niej argumenty odbiegają od rzeczywistości, dlatego pragnę mieszkańcom wyjaśnić kilka kwestii w tej sprawie. Poniżej publikujemy list od prezydenta Elbląga w całości.

Na wstępie przypomnę jednak, że pierwsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie prywatyzacji EPEC-u przyjęta została 16 lutego1995 roku i przygotowywał ją nikt inny jak ówczesny Prezydent Witold Gintowt - Dziewałtowski.
       Dziwi więc nagła i tak radykalna zmiana poglądów Pana Posła w tej sprawie. Odnosząc się zatem do zaprezentowanych argumentów to:
       1. Sprzedaż udziałów EPEC Sp. z o.o. to utworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta Elbląga. Przez bezpieczeństwo dostaw paliw i energii rozumie się zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach. Do zadań samorządu należy między innymi zapewnienie usług komunalnych - w tym również związanych z zaopatrzeniem miasta w ciepło na jak najwyższym poziomie.
       Na dzień dzisiejszy głównym dostawcą ciepła dla potrzeb dystrybucji jest Elektrociepłownia Elbląg należąca do koncernu ENERGA S.A. Produkcja własna EPEC sp. z o.o. zaspakaja jedynie 13 % niezbędnych potrzeb cieplnych systemu. Ciepłownia „Dojazdowa" o mocy 40 MW pracuje na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym. Rozbudowę Ciepłowni ogranicza jej położenie (zbyt duża odległość od rzeki) oraz zbyt mały obszar terenu w tej lokalizacji.
       Mimo prowadzonych modernizacji instalacji w elektrociepłowni stan urządzeń wytwarzających ciepło jest zły i należy je zastąpić nowymi sprawniejszymi urządzeniami. Budowa nowego źródła ciepła to koszty wysokości ok. 600 - 700 mln zł.
       Inwestycja w źródło przerasta możliwości finansowe samorządu elbląskiego oraz spółki EPEC. Racjonalizacja gospodarki energią będąca jednym z elementów pakietu 3x20 powoduje, że EPEC będzie zobowiązany do ograniczenia zużycia na potrzeby własne, a przede wszystkim ubytków na poziomie 20 %. Oznacza to że nakłady na modernizację sieci będą musiały w najbliższych latach wzrosnąć ponad kwotę wynikająca z odpisów amortyzacyjnych.
       Ponadto wynik finansowy EPEC sp. z o.o. uzależniony jest od warunków pogodowych, duże wahania poboru ciepła powodują, że nie zawsze jest on dodatni. Za 2008 r. strata finansowa netto wyniosła 508.611,44 zł. Średnio roczny odpis amortyzacyjny w spółce wynosi około 8,5 mln zł. Natomiast potrzeby inwestycyjne wahają się w granicach od 8 do 11 mln zł rocznie. Przy praktycznie zerowym wyniku finansowym wyższe wydatki inwestycyjne od odpisu amortyzacyjnego spółka musiałaby równoważyć kredytem. Realizacja zadań statutowych Spółki w nadchodzącej przyszłości wymagać będzie zaangażowania dodatkowego kapitału.
      
       2. Mówienie, że zamiar sprzedaży EPEC-u jest przedsięwzięciem niebezpiecznym i sprzecznym z interesem mieszkańców jest niedorzeczny. Jeżeli Pan Poseł uważa, że zabezpieczenie energetyczne miasta nie jest sprawą istotną dla elblążan, to proszę powiedzieć kto weźmie odpowiedzialność w sytuacji kiedy tego ciepła zabraknie w wyniku awarii. Dodam tylko, że taka sytuacja grozi nam, bowiem system ciepłowniczy zaopatrzenia miasta Elbląga został uruchomiony w 1958 roku i jest jednym z najstarszych w powojennej Polsce.
      
       3. Z dostępnego sprawozdania Ministra Skarbu wynika, że zdecydowanym liderem prywatyzacji jest ciepłownictwo. Na 18 miast powyżej 200 tys mieszkańców w 7 są sprywatyzowane przedsiębiorstwa dystrybucyjne (Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Częstochowa). Warszawa, Kraków i Białystok mają sprywatyzowane elektrociepłownie. Prywatyzacja energetyki cieplnej nastąpiły między innymi w Pile, Obornikach, Jarocinie, Kraśniku, Sztumie, Ostrołęce, Pasłęku, Malborku.
       Gminy zbywają, nie jak wcześniej 49 czy 50 % udziałów lecz od 85 -100%. Przychód ze sprzedaży udziałów w spółce to nie wszystko. Dodatkowo gminy osiągnęły korzyści wynikające ze zobowiązań inwestycyjnych nowych wspólników.
       Najkorzystniejszym trybem zbywania udziałów z punktu widzenia Miasta jest przeprowadzenie rokowań na podstawie publicznego zaproszenia. W ten sposób Miasto zapewnia sobie możliwość negocjowania warunków zbycia udziałów innych niż tylko ich cena. Dodatkowo zapewnia sobie inne korzyści wynikających ze zobowiązań inwestycyjnych nowych wspólników.
      
       4. Właśnie teraz jest najlepszy okres na przeprowadzenie procesu prywatyzacyjnego. Dotychczasowe prognozy, dotyczące możliwości pokrycia przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju, wskazują na konieczność rozbudowy istniejących mocy wytwórczych. Zobowiązania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zmuszają Polskę do poszukiwania rozwiązań niskoemisyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Od 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady rynku handlu emisjami CO2, od roku 2016 wejdą ostrzejsze normy emisyjne na pozostałe gazy cieplarniane oznacza to, że bez niezbędnych inwestycji w ciepłowniach i elektrociepłowniach nie zostaną te cele wypełnione.
      
       5. 10 listopada 2009 roku Rada Ministrów przyjęła "Politykę energetyczną Polski do 2030 r. Do głównych narzędzi realizacji polityki energetycznej zaliczono bieżące działania regulacyjne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, polegające na weryfikacji i zatwierdzaniu wysokości taryf oraz zastosowanie analizy typu benchmarking w zakresie energetycznych rynków regulowanych.
       W zakresie wytwarzania i przesyłania ciepła szczegółowym celem w tym obszarze jest m. in. dążenie, do zastąpienia do roku 2030 ciepłowni zasilających scentralizowane systemy ciepłownicze polskich miast źródłami kogeneracyjnymi. Dla realizacji tego celu zostaną podjęte działania obejmujące m. in.:
       . zmiana mechanizmów regulacji poprzez wprowadzenie metod kształtowania cen ciepła z zastosowaniem cen referencyjnych oraz bodźców do optymalizacji kosztów zaopatrzenia w ciepło
       . preferowanie skojarzonego wytwarzania energii jako technologii zalecanej przy budowie nowych mocy wytwórczych.
      
       6. Jeżeli chodzi o ceny to obecnie Ministerstwo Gospodarki współpracuje z przedstawicielami sektora ciepłowniczego aby stworzyć nowe metody kształtowania cen referencyjnych oraz bodźców do optymalizacji kosztów zaopatrzenia w ciepło. Po wypracowaniu w tym zakresie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Regulacji Energetyki i przedstawicielami sektora ciepłowniczego zostaną wprowadzone zmiany do Prawa energetycznego.
      
       7. Za najkorzystniejszą dla Spółki i Gminy przyjęto sprzedaż 75 % udziałów jednemu inwestorowi (najlepiej branżowemu) przy zapewnieniu odpowiednich warunków przeprowadzenia tej transakcji. Warunkami tymi są w szczególności ilość udziałów i cena ich zakupu, sposób zapłaty, zabezpieczenie praw pracowniczych czyli tzw. „pakiet socjalny", a także „pakiet inwestycyjny" czyli wielkość nakładów na majątek spółki gwarantowany przez nabywcę udziałów (w tym nakłady na budowę nowego źródła ciepła na potrzeby Miasta Elbląga, o którym mowa wyżej, nakłady na utrzymanie i modernizację istniejącej sieci, zakupy aktywów, wartości niematerialnych i prawnych itp.). W trakcie rokowań z potencjalnymi inwestorami pod uwagę będą brane wszystkie wymienione wyżej elementy.
      
       8. Dobrze przeprowadzona prywatyzacja pozwoli na wyłonienie inwestora branżowego, który w ramach wynegocjowanego pakietu inwestycyjnego wyasygnuje środki na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego miasta tj. budowę nowego kogeneracyjnego źródła ciepła na bazie Elektrociepłowni Elbląg, bądź w rejonie ul. Mazurskiej i Żytniej oraz wymaganych w zakresie sieci ciepłowniczych inwestycji. Natomiast zaniechanie prywatyzacji może w znaczny sposób zmniejszyć wartość rynkową EPEC Sp. z.o.o.
      
       9. Nie jest również prawdą, że zamiar prywatyzacji EPEC-u nie został skonsultowany. W ubiegłym roku prowadzone były w tej sprawie rozmowy z radnymi i szefami klubów. W listopadzie ubiegłego roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami największych elbląskich spółdzielni mieszkaniowych, podczas którego zamiar prywatyzacji EPEC Sp. z o.o. spotkał się ze zrozumieniem i akceptacją.
       Reasumując raz jeszcze pragnę podkreślić, że zamierzenia związane z prywatyzacją EPEC-u mają doprowadzić do zabezpieczenia energetycznego Elbląga, z którym to problemem miasto boryka się od wielu lat i teraz jest najkorzystniejszy moment do przeprowadzenie tego procesu. Prezentowane zaś przez Pana Posła nieprawdziwe argumenty to w moim odczuciu działania mające na celu wprowadzenie w błąd opinii publicznej i zniekształcenie stanu faktycznego.
      
Henryk Słonina, Prezydent Elbląga
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
 • brawo p. słonina, jestem z tobą. przegonić darmozjadów z epec-u, wilk i gintowt grają pod wybory. kłamcy, rozpoczęli kampanie wyborczą i obiecują gruszki na wierzbie!!!!!
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  WYBORCA(2010-01-21)
 • Witolda Gintowt -Dziewałtowskiego powinien spalic się ze wstydu za to jak nas wmontował w województwo warminsko-mazurskie i niech nigdy głowy nie podnosi bo dla elbląga on nic dobrego nie przyniesie
 • Brawo Panie Prezydeńcie. Kiedy Będzie Pan tak samo reagował na bałagan w EPEC który stworzył Prezes na spóle z Rudym i Kelnerem oraz Radą nadzorczą. Pan Janusz i Pani Jadzia temu temu się przysłużyli. Panie Prezydeńcie Pana kolega ma 82 lata Może już mu da Pan spokuj żeby nie mósał pracować. Pan Janusz naprawde już dużo złego narobił.
 • Pracownicy EPEC czy wiecie że Energa szykuje już Pana DECA na Prezesa po prywatyzacji. Panie Pezydeńcie prywatyzować lub głeboko restrukturyzować bo obecni doprowadzą tą firmę do dna. Panie Prezydeńćie porozmawia Pan z przedstawicielami załogi opowiedzą co się dzieje w EPEC-u. Prezes, Pani Jadzi mówią ze jest dobrze a jest tragicznie. Zmieni Pan gruntownie Radą a cała prawda wypłynie.
 • Pan Prezydent jest wspaniały! Tyle już pomógł i pomoże!
 • Nieprawdą jest jakoby. .. ..
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  AborygenMiejscowy(2010-01-21)
 • sprywatyzować epec!!!!!
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  ANTY WITOLD(2010-01-21)
 • Zostań z nami! Nie odchodź!
 • Panie Słonina pan nie dotrzymuje slowa i nie można panu wierzyc. To co pan robi miedzy innymi z najstarszym klubem piłkarskim iOlimpia i jej kibicami to przerasta ludzkie pojecia. Może jak byłby pan rodowitym Elblażaninem wtedy o wszystkim myslał by pan inaczej a tak lipa.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  Płacący podatki od 40 lat(2010-01-21)
 • Rzeczowe wyjaśnienie Panie Prezydencie. Wstyd dla Pana Posła Gintowta który wykorzystuje sytuacje przed wyborami i nie ma pojęcia o energetyce zawodowej.
  Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
  0
  0
  ciepłownik(2010-01-21)
 • Panie Prezydencie gdyby nie udało sie teraz sprywatyzować EPECU to proszę wykonać radykalne ruchu wobec kilku zarządających w EPECU bo to oni robia krzywdę firmiie oraz mieszkańcom miasta nie znając problematyki ciepówniczej. Tak sie dzieje od 2005r. do chwili obecnej nie mówiąc o prywatach w firmie i jawnym złodziejstwie.
 • ta Olimpia ciagle chce i chce. A malo to juz szkod kibie wyrzadzili? fani chuligani? sadze ze to co maja to i tak za duzo. w sumie odebrac im stadion! zrobi tam Market
Reklama