UWAGA!

ULGI DLA INWESTORÓW

W celu stworzenia dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i przeciw działania bezrobociu na terenie miasta Elbląga, Rada Miejska 23 grudnia 1999 r. podjęła Uchwałę NR XII / 423 / 99 następującej treści :
Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1. na okres 10 lat – grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna, będące w posiadaniu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, po spełnieniu łącznie następujących warunków :
1) nabycia po dniu 1.01.2000 r., na własność lub użytkowanie wieczyste, gruntów niezabudowanych, na potrzeby prowadzenia działalności,
2) wzniesienia na gruncie, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1, nieruchomości budynkowej trwale złączonej z gruntem lub budowli na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
3) zatrudnienia co najmniej 40 osób i utrzymywania w takiej liczbie średniorocznego stanu,
4) prowadzenie działalności o charakterze produkcyjnym ( Sekcja D Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 roku. – Dz. U. Nr 128, poz. 829 z dnia 22.10.1997 r. )


2. Podmioty, spełniające warunki określone w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, które zatrudnią co najmniej 20 osób i będą utrzymywać średnioroczne zatrudnienie w takiej liczbie, podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości przez okres 5 lat,

3. Za zatrudnionego, w rozumieniu niniejszej uchwały, uważa się osobę zamieszkałą na terenie Miasta Elbląga, z którą nawiązano stosunek pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, z wyłączeniem osób przebywających na urlopie bezpłatnym.

4. Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, skutkuje nabyciem prawa do zwolnienia na podstawie ust. 2., jednak nie dłuższy niż łącznie - 5 lat.
Powyższa uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2000 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Kempiński
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama