UWAGA!

W Zespole Szkół Akademickich - rozpoczął się rok szkolny

W Zespole Szkół Akademickich - rozpoczął się rok szkolny

Od września ruszyła pierwsza prywatna szkoła w Elblągu – Zespół Szkół Akademickich. Szkoła stawia na jakość kształcenia i indywidualne podejście do ucznia. I gwarantuje to, co rodziców może przekonać najbardziej - bezpieczeństwo dla ich dzieci. Uczniowie ZSA oprócz lekcji i zajęć programowych uczestniczą w dodatkowych zajęciach nadobowiązkowych m.in. w: zajęciach teatralnych, tanecznych, ćwiczeniach karate, treningu twórczości, kołach naukowych oraz innych.

Zespół Szkół Akademickich jest samodzielną jednostką oświatową, utworzoną z inicjatywy władz EUH-E i działającą pod jej patronatem. Posiada uprawnienia szkoły publicznej, a nadzór pedagogiczny nad jej działalnością sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Od września Szkoła uruchomiła Niepubliczną Szkołę Podstawową i Niepubliczne Gimnazjum.
       Głównym celem kształcenia w Niepublicznej Szkole Podstawowej jest łagodne wprowadzenie dzieci w świat wiedzy, dbałość o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Zadaniem priorytetowym jest również odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji wychowanków oraz stworzenie ku temu odpowiednich warunków.
       Najmłodsze dzieci oprócz zajęć obowiązkowych dodatkowo bezpłatnie uczestniczą w zajęciach tanecznych, na których poznają m.in. tańce integracyjne różnych narodów, figury tańca towarzyskiego i narodowego. Poprzez taniec dzieci rozwijają umiejętności ruchowe, wyobraźnię i kreatywność. Jest to również świadome rozwijanie zainteresowań dziecka w kierunku pro-społecznym. Dzieci klas I-III uczestniczą również w warsztatach edukacyjnych, które zostały opracowane i dostosowane do ich wieku i potrzeb. Jednym z takich warsztatów jest trening twórczości, który poprzez zabawę, zajęcia plastyczne, gry edukacyjne i wycieczki jest skutecznym sposobem na wszechstronny rozwój osobowości dziecka i jego integrację z grupą.
       Ciekawy program zajęć nadobowiązkowych szkoła przygotowała również dla uczniów gimnazjum. Młodzież uczestniczy m.in. w zajęciach teatralnych, które uczą kreatywności, poprawnej wymowy i rozwijają wiarę w siebie.
       - Zajęcia teatralne to fajna zabawa, uczymy się występować publicznie, recytować i poprawnie mówić, zajęcia są bardzo ciekawe - mówi uczennica I klasy Gimnazjum w Zespole Szkół Akademickich w Elblągu. Młodzież może również uczestniczyć w zajęciach tanecznych oraz karate – samoobrona.
       Szkoła oferuje cały pakiet zajęć dodatkowych w jednym miejscu. Z założenia ZSA ma być przyjazna uczniom i rodzicom, otwarta na ich sugestie i inicjatywy, ma być szkołą twórczą, wspierającą rozwój uczniów, budującą podstawy ich sukcesów na dalszych etapach edukacji. Szczególny nacisk kładzie na bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych oraz naukę języków obcych.
      
       Od października 2012 roku szkoła uruchamia rekrutację na rok szkolny 2013/14. Zapraszamy!
      
       Zespół szkół Akademickich
           (budynek EUH-E)
       Elbląg, ul. Lotnicza 2
      
www.zsa.elblag.pl
       tel. 55-239-38-98.

      
-------------- Reklama --------------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie