UWAGA!

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

W naszej szkole czekają na Ciebie nauczyciele z dużym doświadczeniem. Na pewno każdy z Was znajdzie tutaj ciekawą ofertę nauki zgodną ze swoimi zainteresowaniami oraz opanuje języki: angielski i niemiecki w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się z obywatelami innych państw.

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych to Technikum Hotelarskie, Liceum Profilowane, Szkoła Policealna i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
     Technikum Hotelarskie (4 lata), zawód: technik hotelarstwa
     Liceum Profilowane (3 lata), profil: usługowo-gospodarczy
     Zasadnicza Szkoła Zawodowa (1 rok), zawód: cukiernik, piekarz, kaletnik, tapicer, rzeźnik-wędliniarz, jubiler, zegarmistrz, kuśnierz.
     Szkoła Policealna (3 lata), zawód: technik obsługi ruchu turystycznego, technik żywienia i gospodarstwa domowego.
     
     W naszym Technikum Hotelarskim można zdobyć ciekawy zawód hotelarza, który umożliwi znalezienie dobrze płatnej pracy zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w renomowanych hotelach regionu elbląskiego. W ramach unijnych programów Leonardo da Vinci i Sokrates nasi uczniowie mogą także odbywać praktyki zawodowe w innych krajach (Anglia, Niemcy), poznając jednocześnie ich kulturę i język.
     Można też u nas zdobyć wiedzę w 3-letnim Liceum Profilowanym o profilu usługowo-gospodarczym, po którym istnieje możliwość dalszego kształcenia się na miejscu lub po zdaniu egzaminu maturalnego - kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.
     W naszej Szkole Policealnej można uzyskać tytuł technika obsługi ruchu turystycznego lub technika żywienia i gospodarstwa domowego.
     Biorąc pod uwagę wspaniałe walory krajobrazowe Elbląga i okolic oraz perspektywy rozwoju usług turystyczno-hotelarskich na terenach województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, kształcenie w wymienionych zawodach nie tylko odpowiada obecnym potrzebom rynku, ale jest przede wszystkim „dobrą inwestycją na przyszłość!
     Szkoła współpracuje z Wyższą Pomorską Szkołą Hotelarstwa i Turystyki w Bydgoszczy, co powinno zaowocować większym odsetkiem uczniów kończących wyższe uczelnie na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem.
     Nowoczesna baza szkoły
     pracownie: internetowa, hotelarska, gastronomiczna, języków obcych
     biblioteka: bogaty księgozbiór (ok. 12000 vol.), stały dostęp do internetu, możliwość korzystania z wydawnictw multimedialnych.
     Zalety naszej szkoły: zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym, przyjazna atmosfera wychowawcza, tolerancja, akceptacja uczniowskich postaw, możliwość rozwoju własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w licznych kołach pozalekcyjnych np.: gastronomicznym, teatralnym, ekologicznym, informatycznym, klubie europejskim i innych, indywidualne podejście do każdego ucznia, dyżury nauczycieli dla uczniów, którzy mają problemy z nauką, rozszerzanie wiedzy na zajęciach fakultatywnych, szerokie wykorzystanie internetu w procesie dydaktycznym.
     Rekrutacja 2004
     Termin naboru: od 5.04.2004 do 21.05.2004
     Wymagane dokumenty: podanie, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ilości punktów z testu kończącego gimnazjum, 2 zdjęcia.
     Uwaga: Rozpatrując Twoje podanie będziemy brali pod uwagę oceny z języka polskiego, geografii, technologii informacyjnej oraz wiedzy o społeczeństwie, a także udział w różnego rodzaju konkursach, wyniki sportowe.
     W naszej szkole czekają na Ciebie nauczyciele z dużym doświadczeniem. Na pewno każdy z Was znajdzie tutaj ciekawą ofertę nauki zgodną ze swoimi zainteresowaniami oraz opanuje języki: angielski i niemiecki w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się z obywatelami innych państw.
     
     Dane teleadresowe: Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Wandy i Witolda Donimirskich w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14 B, tel./fax (055) 235 08 72, e-mail: zstz@elblag.com.pl, strona internetowa: www.zstz.elblag.com.pl.
     
     * Komentarze do tego tekstu są zablokowane
     
     
***

     
     Zobacz także: "Nasza szkoła"

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Reklama