UWAGA!

Konferencja o Modrzewinie

W środę i czwartek (14 i 15 października) w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się konferencja międzynarodowa otwierająca projekt „Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe”. Konferencja rozpocznie się o godz. 10.

W konferencji udział wezmą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, szkół wyższych, przedsiębiorców oraz partnerzy projektów DISKE i Elbląg – Suwałki.
       W programie pierwszego dnia konferencji przedstawione zostaną założenia Elbląskiego Parku Technologicznego. Mowa będzie również między innymi o funkcjonowaniu parków technologicznych w Polsce, znaczeniu funduszy unijnych dla rozwoju innowacyjności, znaczeniu SSE w dynamice rozwoju lokalnego na przykładzie Elbląga, współpracy szkół wyższych z parkami technologicznymi czy współpracy przedsiębiorstw z samorządem i nauką.
       Podczas konferencji zaprezentowany zostanie również spot reklamowy Elbląskiego Parku Technologicznego (EPT) z animacją 3D oraz 6-minutowy film przedstawiający EPT oraz przedsiębiorców, którzy zdecydowali się w nim zainwestować. Do czwartku (15 października) na antenie TVN 24, TVN CNBCBiznes, i TVN International emitowane są spoty reklamowe Elbląskiego Parku Technologicznego z animacją 3D. Kampania ma na celu rozpowszechnienie informacji o możliwości inwestowania w naszym mieście.
       Drugi dzień konferencji poświęcony będzie prezentacji projektu Elbląg – Suwałki oraz projektu DISKE.
      
       ***
      
       Projekt DISKE – Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Projekt koncentruje się na rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy innowacyjnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz umocnieniu ich potencjału gospodarczego i konkurencyjności poprzez współdziałanie parków naukowo-technologicznych, środowiska naukowego i władz lokalnych. Nacisk w projekcie położony jest na zapewnienie wszechstronnego dostępu do rozwoju sektorowi MSP, a dzięki temu zbudowanie trwałych relacji pomiędzy małymi i średnimi firmami w regionie Południowego Bałtyku.
       Efektem finalnym projektu będą: przeprowadzenie analiz sektora MSP oraz parków naukowo-technologicznych, opracowanie strategii rozwoju parków technologicznych, a na ich podstawie stworzenie koncepcji inwestycyjnej. Dokument ten pozwoli wyznaczyć kierunki rozwoju współpracy pomiędzy parkami na przyszłość. Partnerem wiodącym przy realizacji projektu jest Urząd Miejski w Elblągu. Pozostali partnerzy to: Gdyńskie Centrum Innowacji – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Gdański Park Naukowo-Technologiczny, The Western Pomerania Science Park w Greifswald (Niemcy), Videum Science Park w Vaxjo (Szwecja), Business Centre Bornholm (Dania).
       Projekt będzie realizowany od września 2009 do września 2011 r. Całkowity budżet projektu: 1,4 mln euro. Budżet Elbląga: 490 tys. euro, w tym dofinansowanie EFRR: 416 tys. euro.
      
       Projekt Elbląg – Suwałki „Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Celem głównym projektu jest stworzenie strategii rozwoju regionów Elbląga i Suwałk poprzez zbudowanie stałej platformy kooperacji. Do wypracowania strategii będą przeprowadzone badania i analizy prezentujące potencjał gospodarczy obu regionów. Jest to przedsięwzięcie o zasięgu ponadregionalnym, oparte o wykorzystanie „best practices”, dla pobudzenia współpracy podmiotów z Polski Wschodniej.
       Celami szczegółowymi projektu są: rozpoznanie ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski Wschodniej, określenie potencjału innowacyjnego miast Elbląga i Suwałk, określenie potencjału turystycznego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, określenie poziomu udziału sektora prywatnego w inwestycjach użyteczności publicznej, wypracowanie wspólnej metodologii w formie dokumentu o charakterze strategicznym, dotyczącego rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia innowacji i nowych technologii regionu Elbląga i Suwałk, nawiązanie stałej współpracy między partnerami współrealizującymi projekt, stworzenie instrumentów promujących potencjał inwestycyjny i turystyczny regionów.
       Jednym z efektów realizacji projektu jest stworzenie trwałej współpracy pomiędzy byłymi stolicami województw Polski Wschodniej. Projekt ma za zadanie wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz uruchomianie nowych działań lokalnych, włączenie liderów lokalnych do rozwiązywania problemów i aktywizacji lokalnych społeczności, opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej miast oraz budowę systemu informacji gospodarczej, nawiązanie współpracy między parkami technologicznymi w obu miastach poprzez zaangażowanie władz samorządowych Elbląga i Suwałk.
       Strategia promocji gospodarczej regionów Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk, która obejmie wszelkie działania władz lokalnych (samorządowych), zmierzają w kierunku stworzenia pozytywnego klimatu inwestycyjnego. Kompleksowy charakter dokumentu uwzględni wszelkie aspekty dotyczące przedmiotowych miast i ich okolic, począwszy od promocji gospodarczej po atrakcje turystyczne, a na systemach informatyzacji kończąc. W celu realizacji założeń projektu i wypracowania strategii rozwoju, w ciągu dwóch lat odbędą się dwa spotkania seminaryjne oraz cztery spotkania grupy ds. stworzenia wspólnej polityki rozwoju potencjału gospodarczego, które na podstawie przeprowadzonych badań przez firmę zewnętrzną stworzą strategię rozwoju oraz nakreślą kierunki rozwoju Elbląga i Suwałk.
       Całkowity budżet projektu: 1 mln zł, dofinansowanie: 900 tys. zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Elbląg, partnerem głównym jest Gmina Miasto Suwałki. Partnerzy merytoryczni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach.
      
      
oprac. PD
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Zapraszacie do zamieszczania swoich opinii i uwag i równocześnie ostrzegacie, że jeśli wam sie coś nie spodoba to'' usuniecie to tak szybko, jak będzie to możliwe", pszepraszam, dla mnie to bez sensu. Albo wypowiadam się szczerze albo oszukuję samą siebie i biorę udział w grze pozorów. Pozdrawiam
Reklama