UWAGA!

Kształć się zawodowo

2013-09-11
14:00

O potrzebie kształcenia zawodowego, szczególnie w dobie obecnej, nie trzeba nikogo przekonywać. Teraz zdobycie nowego zawodu jest możliwe dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym (KKZ), będącym pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, adresowaną do osób dorosłych (od 18 r. ż.).

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uczęszczanie na KKZ osoby, która ukończyła 16, a nawet 15 lat.
       Liczba godzin kształcenia zawodowego stanowi co najmniej 65 proc. minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Oznacza to, że kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa najczęściej 2 lata, a więc tyle, co nauka zawodu w szkole policealnej.
       Osoby uczęszczające na kurs po jego ukończeniu otrzymują stosowne o tym zaświadczenie, a po zdaniu egzaminu zawodowego z każdej kwalifikacji – świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie jednej, dwóch lub trzech kolejnych kwalifikacji (K1, K2, K3) z danego zawodu (ich liczba zależy od zawodu) oraz odpowiedni poziom wykształcenia (średnie) oznaczać będzie zdobycie tytułu technika w zawodzie.
      
       Co jednak z osobami nieposiadającymi wykształcenia średniego? Naprzeciw potrzebom edukacyjnym tejże grupy wychodzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którym kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone równolegle do nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (na przemian, zaocznie: tydzień – liceum, tydzień – kurs).
       Obecnie CKZiU ma zgłoszenia na kursy w zawodach: technik administracji, technik rachunkowości, technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik hotelarz.
       Nabór na wyżej wymienione kursy nadal trwa.
      
       CKZiU może przeprowadzić kwalifikacyjny kurs zawodowy dla każdego zawodu znajdującego się na liście zawodów szkolnictwa zawodowego.
       Szkoła ma ogromne doświadczenie w kształceniu dorosłych, bo czyni to z powodzeniem od ponad trzydziestu lat!
       Przy organizowaniu kursów CKZiU będzie również wspólpracować z innymi szkołami zawodowymi.

 


      
      

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne.
Zdobądź zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz wykształcenie średnie w CKZiU.
      

      
Serdecznie zapraszamy!
      
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły przy ul. Saperów 14c lub pod numerem tel. 55 625 67 00
      

      

       ---art. sponsorowany---
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej