UWAGA!

Lokalne produkty rosną w siłę

2015-10-16
07:00
Lokalne produkty rosną w siłę

 „Produkt Warmia Mazury” promuje wydarzenia, produkty oraz usługi podmiotów z regionu. Do tej pory samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przyznał 214 certyfikatów.

Inicjatywa realizowana jest przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od 2014 roku. W ten sposób wyróżniane są podmioty, które w swojej codziennej pracy inspirują się rozwojem przedsiębiorstwa, promocją postaw inwestycyjnych, wymianą doświadczeń czy zwiększeniem konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw.
      
       W naszym regionie dominują właściciele małych i średnich firm, choć nie brakuje również dużych przedsiębiorstw. - Produkty i usługi z Warmii i Mazur przyczyniają się do poprawy jakości życia, nie tylko w samym województwie, ale również w Polsce – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Z kolei mieszkańcy, którzy decydują się na zakup regionalnych produktów czy usług, wspierają gospodarkę województwa, co w konsekwencji wpływa na wzrost jej atrakcyjności.
      
       O prawo do korzystania ze znaku „Produkt Warmia Mazury” mogą bezpłatnie ubiegać się osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy działają lub świadczą usługi na lokalnym rynku minimum dwa lata. Organizatorzy wydarzeń muszą wykazać się przeprowadzoną przynajmniej jedną imprezą w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Przy ocenianiu poszczególnych zgłoszeń brane jest także pod uwagę znaczenie produktu, usługi, wydarzenia z punktu widzenia promocji Warmii i Mazur, w tym w szczególności z uwagi na bogactwo kulturowe, społeczne, historyczne i przyrodnicze regionu.
      
       Oznakowane mogą być wszystkie wyroby wytwarzane przez firmy z Warmii i Mazur, które zajmują się dziedzinami związanymi z produktami rzemieślniczymi, przemysłowymi; usługami rzemieślniczymi, usługami turystycznymi, gastronomicznymi, medycznymi; wydarzeniami ze sfery kultury, sportu oraz rekreacji. Wyróżnienia przyznawane są na jeden rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Podmioty, którzy zdecydowali się na uzyskanie prawa do korzystania ze znaku, mogą liczyć na zwiększenie rozpoznawalności produktów, pośredni wzrost przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej czy wzrost zainteresowania produktami przez potencjalnych klientów. Przewidziany też także udział w kampaniach promocyjnych organizowanych przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.
      
       Od 2014 roku odbyły się już cztery uroczyste gale, na których wręczono 214 certyfikatów przedsiębiorcom, usługodawcom i organizatorom wydarzeń. Świadczy to o bogactwie i różnorodności gospodarki Warmii i Mazur. Kolejnych 18 certyfikatów dla 17 podmiotów (osiem produktów, dziewięć usług oraz jedno wydarzenie) zostanie przekazanych na spotkaniu, które odbędzie się 27 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oprócz ceremonii wręczenia wyróżnień zaplanowano również dyskusję o ekonomicznych, organizacyjnych uwarunkowaniach czy tożsamości regionalnego produktu.
      
       Więcej informacji o „Produkcie Warmia Mazury” na stronie internetowej
www.warmia.mazury.pl/produkt.
      
------- Reklama ------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej