UWAGA!

Rachunek dla każdego

Jak i gdzie założyć konto osobiste? Krótka charakterystyka niektórych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych powinna nieco pomóc potencjalnym klientom w wyborze tego najwłaściwszego.

PKO BP
     Elbląg, ul. 1 Maja 1

     
     SUPERKONTO
     Posiadaczem Superkonta może być każdy, kto ma pełną zdolności do czynności prawnych a także obcokrajowiec o pełnej zdolności do czynności prawnych, zatrudniony na terytorium Polski lub otrzymująca rentę, emeryturę lub stypendium.
     Konto może być otwarte na nazwisko i imię jednej osoby lub jako konto wspólne dla dwóch osób. Współposiadacze mają równy udział w zgromadzonych na koncie środkach pieniężnych i wspólnie odpowiadają za stan konta i dokonywane operacje bankowe. Istnieje możliwość zmiany Superkonta wspólnego na jedno lub dwa indywidualne.
     Posiadacz konta może ustanowić pełnomocników (nie więcej niż dwóch) do dysponowania Superkontem. Pełnomocnictwo może być udzielone przez każdego współposiadacza lub na podstawie zgodnej dyspozycji obu współposiadaczy. Ważne jest ono jedynie w oddziale PKO BP, prowadzącym Superkonto.
     Pełnomocnik nie ma prawa do:
     * dokonywania dyspozycji na wypadek śmierci
     * zawierania umowy o kredyt na rzecz posiadacza konta
     * udzielania dalszych pełnomocnictw
     * występowania z wnioskiem o wydanie kart bankowych i ich unieważnianie. Pełnomocnictwo wygasa na skutek:
     * śmierci posiadacza Superkonta lub pełnomocnika
     * upływu terminu na jaki zostało udzielone lub do odwołania.
     Superkonto można otworzyć zawierając pisemną umowę z PKO BP. W umowie tej, osoba występująca o otwarcie konta zobowiązuje się do wnoszenia systematycznych wpłat na konto, jednak nie jest określona minimalna kwota wpłat.
     Możliwe jest przeniesienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego banku do PKO BP. W takim przypadku osoba występująca o przeniesienie przedkłada historię przenoszonego rachunku. Okres posiadania rachunku w innym banku jest zaliczany do okresu posiadania Superkonta.
     Posiadacz Superkonta może dokonywać wypłat przekraczających stan zgromadzonych na koncie środków, jednak nie więcej niż trzykrotność wpływów (dopuszczalne saldo debetowe). Debet powinien być wyrównany do 30 dni od daty jego powstania.
     Aktualnie obowiązujące maksymalne kwoty wypłat z kont osobistych są następujące: do 1000 zł - w placówkach PKO BP SA
     do 500 zł w placówkach, w których nie ma możliwości sprawdzenia wysokości salda
     do 300 zł w oddziałach banków komercyjnych, które zawarły porozumienie z PKO BP w do 300 zł w oddziałach banków grupujących banki spółdzielcze i w bankach spółdzielczych, które zawarły porozumienie z PKO BP
     do 300 zł w urzędach pocztowych
     do 100 zł - w upoważnionych urzędach pocztowych dyżurujących od 22.00 do 6.00. Wypłat do wysokości salda można dokonywać w oddziale PKO BP prowadzącym konto i w pozostałych placówkach PKO BP
     
     KREDYT BANK SA
     Elbląg, ul. 1 Maja 16

     
     EKSTRAKONTO
     Otwarcie EKSTRAKONTA jest bardzo proste, wystarczy przyjść do Banku z dowodem osobistym. W zależności od potrzeb klienta Ekstrakonto może być prowadzone dla jednej osoby lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób. Kredyt Bank S.A. oferuje swoim klientom kilka typów Ekstrakonta.
     * EKSTRAKONTO "S" - rachunek przeznaczony jest dla klientów deklarujących wpływy na rachunek w wysokości 500zł - 1000zł.
     Zalety rachunku: oprocentowanie 9,5% w stosunku rocznym
     debet do wysokości jednomiesięcznej zadeklarowanej wpłaty na rachunek - maksymalny okres spłaty - 90dni
     limit kredytowy - po 3 miesiącach prowadzenia rachunku przysługuje jednokrotność średnich wpływów, po 6 miesiącach prowadzenia rachunku przysługuje dwukrotność średnich wpływów, po 12 miesiącach prowadzenia rachunku przysługuje trzykrotność średnich wpływów.
     * EKSTRAKONTO - PROFIT - rachunek przeznaczony dla klientów deklarujących miesięczne wpływy w wysokości od 1001 zł do 3.000 zł lub posiadający w banku lokaty minimum 10000 zł.
     Zalety rachunku: oprocentowanie 9,5% w stosunku rocznym, debet do wysokości jednomiesięcznej zadeklarowanej wpłaty na rachunek - maksymalny okres spłaty - 90 dni
     limit kredytowy: po miesiącu prowadzenia rachunku przysługuje jednokrotność średnich wpływów, po 3 miesiącach prowadzenia rachunku przysługuje dwukrotność średnich wpływów, po 6 miesiącach prowadzenia rachunku przysługuje trzykrotność średnich wpływów, po 12 miesiącach prowadzenia rachunku przysługuje sześciokrotność średnich wpływów.
     * EKSTRAKONTO - VIP - rachunek przeznaczony dla klientów deklarujących miesięczne wpływy w wysokości od 3001 zł do 10000 zł lub posiadający w banku lokaty minimum 20000zł.
     Zalety rachunku: oprocentowanie 9,5% w stosunku rocznym, debet do wysokości jednomiesięcznej zadeklarowanej wpłaty na rachunek - maksymalny okres spłaty - 90 dni
     limit kredytowy: po miesiącu prowadzenia rachunku przysługuje dwukrotność średnich wpływów, po 4 miesiącach prowadzenia rachunku przysługuje czterokrotność średnich wpływów, po 6 miesiącach prowadzenia rachunku przysługuje sześciokrotność średnich wpływów, po 12 miesiącach prowadzenia rachunku przysługuje dziesięciokrotność średnich wpływów ( max. 100000zł)
     * EKSTRAKONTO - ELITA - rachunek przeznaczony jest dla klientów deklarujących wpływy w wysokości powyżej 10000 zł.
     Zalety rachunku: oprocentowanie 9,5% w stosunku rocznym, debet do wysokości jednomiesięcznej zadeklarowanej wpłaty na rachunek - maksymalny okres spłaty - 90 dni
     limit kredytowy: po miesiącu prowadzenia rachunku przysługuje trzykrotność średnich wpływów, po 6 miesiącach prowadzenia rachunku przysługuje podwyższenie przyznanego limitu maksymalnie do 100000 zł.
     
     BGŻ
     Elbląg, ul. Piaskowa 6

     
     INTEGRUM
     Konto osobiste INTEGRUM może być otwarte dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. Otwarcie konta następuje po przedstawieniu dowodu osobistego i podpisaniu umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Osoba występująca o otwarcie konta osobistego Integrum składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji, sporządzone według wzoru obowiązującego w Banku, które stanowi podstawę dla banku do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w przypadku powstania i niespłacenia w określonym terminie np. zaciągniętego debetu.
     
     BANK KOMUNALNY SA
     Elbląg, ul. Grunwaldzka 57

     
     Założenie konta osobistego w Banku Komunalnym wymaga posiadania udokumentowanego źródła dochodów. W zależności od potrzeb klienta, konto osobiste może być prowadzone dla jednej osoby lub jako rachunek wspólny. Konto osobiste zapewnia: swobodne dysponowanie swoimi środkami finansowymi za pomocą czeków oraz karty płatniczej Polcard wydanej do konta osobistego, przeprowadzanie rozliczeń bezgotówkowych, możliwość uzyskania szybkiego kredytu, który umożliwi przekroczenie stanu salda konta do wysokości sumy uzgodnionej w umowie, regulowanie stałych lub jednorazowych opłat, takich jak: opłaty za czynsz, radio i TV, energię i gaz, spłata kredytu itp., poprzez zlecenia stałe lub jednorazowe, kontrolę wielkości środków na koncie, oprocentowanie środków gromadzonych na koncie osobistym z kwartalną kapitalizacją odsetek, niższą prowizję w przypadku, gdy klient zdecyduje się na zaciągnięcie kredytu konsumpcyjnego.
     Aby otworzyć konto osobiste w Banku Komunalnym należy:
     * wypełnić wniosek o otwarcie konta osobistego i podpisać go w obecności pracownika banku
     * przedstawić zaświadczenie o zarobkach
     * złożyć upoważnienie dla pracodawcy do przekazywania świadczeń na konto osobiste
     * przedstawić dokument tożsamości i podpisać przygotowaną umowę o prowadzenie konta osobistego.
     
     PKO SA
     Elbląg
     I oddział - ul. Hetmańska 3
     II oddział - ul. Stary Rynek 18 a

     
     Warunkiem otwarcia Eurokonta jest zadeklarowanie systematycznych wpłat na rachunek, wypełnienie kart informacyjnej (podanie m.in. adresu zamieszkania i zatrudnienia) oraz okazanie dokumentu tożsamości.
     Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
     Bank dopuszcza możliwość przekroczenia salda rachunku, jeśli zadeklarowane i faktyczne wpływy miesięczne na Eurokonto są w kwocie nie niższej niż 500 zł.
     Okres spłaty wynosi 30 dni licząc od dnia dokonania pierwszej transakcji w ramach debetu. Można się zadłużyć do wysokości 300 zł, przy oprocentowaniu w stosunku rocznym 30 %.
     Po minimum 3 miesiącach posiadania Eurokonta lub po przedstawieniu historii
     innego rachunku można starać się o pożyczkę.
     Bank ustala maksymalną wysokość limitu pożyczki na podstawie analizy wysokości i regularności wpływów na rachunek oraz okresu posiadania rachunku.
     Maksymalny limit pożyczki po 9 miesiącach od daty otwarcia rachunku, wynosi 4 -krotność średnich miesięcznych wpływów na Eurokonto.
     Środki zgromadzone na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym: 7% . Jeśli wpływy są niższe niż 100 zł , to pieniądze te nie są oprocentowane. Dzienny limit wypłat gotówkowych przy użyciu karty Maestro: 700 zł (lub równowartość tej kwoty w innej walucie w przypadku wypłat dokonanych za granicą), przy użyciu Eurokarty i Visy Concerto - 1500 zł.
IG
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama