UWAGA!

Realizacja projektu szkoleniowego w Starostwie Powiatowym rozpoczęta

 Realizacja projektu szkoleniowego w Starostwie Powiatowym rozpoczęta

W dniu 21 czerwca 2010r. Zarząd Powiatu w Elblągu i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Doskonalenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przez Powiat Elbląski w partnerstwie z Gminą Elbląg, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Tolkmicko i Gminą Milejewo w okresie od sierpnia 2010r. do lipca 2011r. W ramach projektu przeprowadzone zostaną:
       - szkolenia ogólne mające na celu podniesienie umiejętności urzędników w zakresie sprawnej i efektywnej obsługi klientów, budowania jakości i tworzenia pozytywnego wizerunku urzędnika i całego urzędu, oraz podniesienie podstawowych kompetencji kadry zarządzającej,
       - szkolenia specjalistyczne mające na celu dostarczenie urzędnikom specjalistycznej wiedzy z zakresu niezbędnych aktów prawnych oraz specjalistycznych zagadnień, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy administracji na swoich stanowiskach pracy,
       - szkolenia specjalistyczne z zakresu stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych mające na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do podniesienia jakości prawa lokalnego poprzez efektywne stanowienie uchwał i decyzji administracyjnych,
       - kurs komputerowy dla osób w wieku 45+,
       - spotkania w ramach „wymiany dobrych praktyk” służące wymianie doświadczeń oraz porównaniu jakości dotyczącej wybranych usług publicznych pomiędzy wszystkimi urzędami biorącymi udział w projekcie.
       W ramach projektu łącznie przeszkolonych zostanie 116 urzędników, co stanowi 67% łącznej liczby zatrudnionych w urzędach objętych projektem.
       Ponadto projekt zakłada skierowanie 12 urzędników na studia podyplomowe z zakresu prawa publicznego i administracji, zarządzania zasobami ludzkimi i stanowienia prawa oraz przeprowadzenie szeregu zadań wdrożeniowych. Będą one dotyczyły opracowania i wdrożenia „mapy aktywności” organizacji pozarządowych, systemu „Dialog społeczny” w celu usprawnienia konsultacji społecznych oraz wdrożenia aktualizacji i ulepszeń stron internetowych urzędów partnerskich gmin i Starostwa Powiatowego. W ramach systemu ulepszeń przewiduje się wdrożenie serwisu dla niedowidzących, tłumaczenia stron internetowych na języki obce oraz opracowanie i wdrożenie „wirtualnego spaceru” po Powiecie w ujęciu panoramicznym.
       Głównym celem projektu jest wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędników jednostek administracji samorządowej na terenie powiatu elbląskiego, a tym samym wzrost zaufania społeczeństwa do administracji samorządowej.
       Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 722.700,00 zł, z czego płatność ze środków europejskich wynosi 682.550,00 zł, a dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 40.150,00 zł. Wkład własny w kwocie 80.300,00 zł jest wkładem niepieniężnym, rozliczanym czasem pracy pracowników biorących udział w szkoleniach.
      
      
---------------------- Reklama ------------------------

      
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Gospodarka

Artykuły powiązane tematycznie