UWAGA!

Ludzie kultury z nagrodami

 Elbląg, Ludzie kultury z nagrodami
(fot. nadesłana)

Każdego roku z tej okazji są przyznawane nagrody i wyróżnienia osobom, które w swojej codziennej pracy wyróżniają się wyjątkową twórczością artystyczną lub zaangażowaniem w upowszechnianie kultury.  W tym roku uroczystości związane z powiatowymi obchodami Dnia Działacza Kultury odbyły się w Markusach

Odznaki honorowe nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymały Iwona Kowalska, reprezentująca Zalesie (gmina Milejewo) i Ewa Maciejewska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Rychlikach.
       Przyznano też 10 indywidualnych Nagród Starosty Elbląskiego w dziedzinie kultury i jedną nagrodę zespołową. Odebrali je: Piotr Adamczyk, Waldemar Adamczyk, Mirella Burcewicz, Iwanna Hnatiuk-Kazanowska, Jan Jaskot, Małgorzata Józefowicz, Barbara Klikowicz, Barbara Krajnik, Władysław Król, ksiądz Dariusz Lampkowski oraz Zespół Pieśni i Tańca „Szuwary”. Zarząd Powiatu w Elblągu przyznał również jedno specjalne wyróżnienie, które otrzymało Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym, obchodzące w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Nagrody wręczyli przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski i starosta Maciej Romanowski.
       Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sławomir Jezierski w ciepłych słowach podziękował Gabrieli Effenberg, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, za wieloletnią pracę na rzecz popularyzacji idei aktywności społecznej mieszkańców, dzięki czemu zostały zrealizowane liczne cenne inicjatywy kulturalne.
       W części artystycznej zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Szuwary” z Markus, Dziecięcy Zespół „Szuwarki” oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Żurawcu. Wystąpiła również Kapela „Paka Władka” z Jelonek. Specjalnie na tę okazję przygotowała swój wiersz poetka z Markus – Barbara Masalska.
      
       Osoby odznaczone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

       Iwona Kowalska (gm. Milejewo), od 2006 r. związana z Zalesiem, inicjatorka i założycielka (w 2007 r.) Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Zalesia „Zalesianka”. Prezes stowarzyszenia. Wspiera rozwój kulturalny dzieci i młodzieży, organizując letnie wakacje ze sztuką.
       Organizatorka cyklicznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym pn. „Festyn promujący dziedzictwo kulturowe wsi powiatu elbląskiego”. Pozyskała fundusze na remont świetlicy wiejskiej, która jest miejscem wspólnych spotkań mieszkańców.
       W 2008 roku spisała historię wsi Zalesie po 1945 roku i stworzyła drzewa genealogiczne mieszkańców wsi. Archiwizuje zdjęcia i artykuły z życia wsi.
       Tworząc wydarzenia kulturalne propagujące lokalną kulturę, pozyskuje fundusze z Fundacji Wspomagania Wsi, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Elblągu, Urzędu Gminy Milejewo i innych źródeł.
       Dzięki niej Zalesie stało się wsią tematyczną. Aktywna działaczka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W 2014 roku odznaczona odznaką honorową Zasłużona dla Powiatu Elbląskiego.
      
       Ewa Maciejewska jest nauczycielem muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej w Rychlikach. Jako nauczyciel na terenie gminy Rychliki pracuje 32 lata. W 1999 roku założyła chór szkolny „Harmonetta”, który w pomniejszonym składzie istnieje do dzisiaj. Chór reprezentuje gminę i szkołę na licznych imprezach, uroczystościach, konkursach powiatowych i wojewódzkich.
       Zachęca dzieci i młodzież do działalności plastycznej, wykonywania dekoracji, wystaw prac i udziału w licznych konkursach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich. Uczniowie biorący udział w tych konkursach, zajmują czołowe miejsca, stosując nowatorskie techniki. Nauczycielka uczestniczy w pracach „Szkolnego Koła Wolontariatu”, gdzie wraz z uczniami wykonuje prace plastyczne, dekoracje imprez oraz oprawę muzyczną.
       Od 2017 roku prowadzi zajęcia innowacji muzycznej „W krainie kolorowej muzyki”, która polega na nauce gry na instrumencie na podstawie kolorowych dźwięków. Utworzyła zespół muzyczny grający na „Bum - bum – rurkach”, „dzwonkach ręcznych” w systemie „Chroma Notes”. Zespół ma już na swoim koncie pierwsze występy.
      
       Laureaci nagrody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

      
       Piotr Adamczyk (gm. Pasłęk), historyk, harcerz, od 2005 r. pracownik Muzeum w Elblągu. Jest autorem licznych projektów edukacyjnych, w tym bardzo cenionego w Polsce innowacyjnego projektu „Skrzynia Pełna Tajemnic”. Bierze udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, pisze artykuły naukowe i popularne. Naukowo i hobbystycznie zajmuje się badaniem dziejów gier planszowych oraz dawnych zabaw. Od I edycji w 1997 roku bierze udział w pasłęckim Jarmarku św. Bartłomieja. W 2017 r. opracował grę miejską „Pasłęckie powstanie”. Członek i aktywny działacz wielu stowarzyszeń.
      
       Waldemar Adamczyk (gm. Tolkmicko), społecznik działający na terenie Pogrodzia. Inspiruje wspólne działania organizacji do których należy: Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia „Pogrodzie dla Przyszłości” i Rady Sołeckiej. Aktywnie angażował się w realizację takich projektów jak: „Zlot urodzonych w Pogrodziu – 700-lecie wsi”, „Od grzechu do grzechotki”, wielu edycji dożynek parafialno-sołeckich oraz festynów rodzinnych. Jest współtwórcą „Planu odnowy miejscowości”, dzięki któremu Pogrodzie zmieniło swój wizerunek a od 2008 r. zyskało miano wioski tematycznej „Wioska dzieci”. W 2017 r. zrealizowany został projekt „Wpisani w historię” obejmujący historię Pogrodzia po II wojnie światowej i dorobek Stowarzyszenia „Pogrodzie dla Przyszłości”.
      
       Mirella Burcewicz (gm. Tolkmicko), mimo młodego wieku od wielu lat czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Tolkmicka. Brała z powodzeniem udział w wielu festiwalach piosenki, udzielała się w lokalnych imprezach i festynach. Była animatorem w Stowarzyszeniu Oratorium w Tolkmicku. Swój talent wokalny rozwijała w zespole „Szalone” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu. Dwukrotnie wygrała szkolny konkurs „Festiwal Talentów” organizowany w Teatrze Dramatycznym w Elblągu. Obecnie studiuje polonistykę w Warszawie, przygotowując się do egzaminów w szkole aktorskiej.
      
       Iwanna Hnatiuk-Kazanowska (gm. Pasłęk), przewodnicząca pasłęckiego koła Związku Ukraińców w Polsce, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Kultur Wschodniosłowiańskich im. św. Cyryla i Metodego w Pasłęku. Jest współorganizatorką znanej cyklicznej imprezy „Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu”. Była pomysłodawczynią warsztatów tworzenia ikon połączonych z wystawą, inicjatorką konferencji i wykładów dotyczących tradycji wschodniosłowiańskich. Organizuje imprezy i ciekawe spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu elbląskiego.
      
       Jan Jaskot (gm. Godkowo), jest autorem wydanej w 2017 r. książki pt. „Cienie spomiędzy drzew” opowiadającej o losach młodzieży w trudnych czasach II wojny światowej. Wielokrotnie jeździł na spotkania autorskie do bibliotek powiatu elbląskiego i braniewskiego, podczas których zachęcał młodych ludzi do szukania celów w swoim życiu i rozwijania swoich zainteresowań. Obecnie ukończył kontynuację swojej powieści „Mogiły spomiędzy drzew”, która czeka na wydanie. Z pasją i zaangażowaniem działa, aby ocalić od zapomnienia piękne, historyczne miejsca naszego powiatu. Na swoim blogu zamieszcza relacje, felietony i fotografie.
      
       Małgorzata Józefowicz (gm. Gronowo Elbląskie)
, jest kierownikiem Biblioteki Publicznej gminy Gronowo Elbląskie. Aktywnie pozyskuje fundusze unijne na remonty i wyposażenie podlegających jej placówek a także jednej ze świetlic, dbając o ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. W 2017 r. kierowana przez nią biblioteka w Rankingu Najlepszych Bibliotek znalazła się na 3. miejscu w województwie i na 27. w Polsce. Jest pomysłodawcą i organizatorką wielu imprez kulturalnych, konkursów i festynów w swojej gminie. Siedem lat temu zorganizowała i do dziś kieruje Gminnym Klubem Seniora.
      
       Barbara Klikowicz (gm. Tolkmicko)
, działalność artystyczną zaczęła już w roku 1967, kiedy wstąpiła do zespołu śpiewaczego „Wajdelotki”. Przez wiele lat była członkinią zespołu wokalnego „Warmianki”. W roku 2000 wraz z koleżanką Adelą Balicką założyły zespół „Tolkmiczanki”, który swoimi występami uświetnił wiele imprez regionalnych, a także w 2010 r. Ogólnopolskie Dożynki w Spale. Działając w Klubie Kulinarnym „Praktyczna Pani” pielęgnuje lokalne dziedzictwo kulinarne. W 2014 r. w konkursie „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla” zdobyła I nagrodę za roladki z sandacza. Angażuje się społecznie wspierając przedsięwzięcia organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania”.
      
       Barbara Krajnik (gm. Markusy
), w ramach działalności społecznej pozyskuje środki na realizację projektów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Markusy. Od 2007 r. corocznie w gminie Markusy odbywają się plenery malarskie dla mieszkańców powiatu elbląskiego. Jedną z jej pasji jest malarstwo olejne, zaś źródłem inspiracji krajobraz żuławski. Nieustannie doskonali swój warsztat, biorąc udział w plenerach i warsztatach artystycznych. Jej obrazy były prezentowane na wielu wystawach. Jako nauczyciel języka polskiego dba o wysoki poziom kultury języka. Przygotowała wielu laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim z zakresu języka polskiego, plastyki, krajoznawstwa i turystyki.
      
       Władysław Król (gm. Rychliki), w 1992 r. był inicjatorem i współzałożycielem zespołu muzycznego Kapela „Paka Władka”. Od tamtej pory zespół rozwija się i z powodzeniem uczestniczy w wielu imprezach artystycznych. Jego członkowie sami tworzą muzykę i teksty piosenek, a mają ich w swoim repertuarze ponad 120. Pan Władysław prowadzi zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży. Zespół wielokrotnie występował na festiwalach i przeglądach zajmując czołowe miejsca: I miejsce na Regionalnych Prezentacjach Artystycznych Zespołów Wiejskich w Sztumie w 1999 r. i ponownie w 2002 r. oraz „Złota Korona” na Festiwalu Kapel Podwórkowych w Koronowie. Zespół swoimi występami uświetnia wiele lokalnych uroczystości, takich jak Dożynki Gminne, Targi Ogrodniczo-Nasienne w Starym Polu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zespół został uhonorowany dyplomem uznania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność kulturalną w 2007 r.
      
       ksiądz Dariusz Lampkowski (gm. Markusy), od 11 lat pełni posługę kapłańską w parafii pw. św. Michała Archanioła w Zwierznie. Jest osobą wszechstronnie utalentowaną – jego twórczość obejmuje malowanie na desce, wyszywanie medalionów, wyszywanie obrazów na płótnie. Doskonale opanował technikę koronkarską – frywolitkę. Chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami, ucząc inne osoby. Aktywnie angażuje się w działania na rzecz lokalnej szkoły, bierze udział w przygotowaniu kiermaszów szkolnych, pełniąc jednocześnie rolę jednego z głównych sponsorów. Dba o estetykę swojej parafii, tworzy ciekawe dekoracje na różnorodne uroczystości. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jego życzliwość i wsparcie okazywane w pracy podejmowanej dla dobra dzieci.
      
       Zespół Pieśni i Tańca „Szuwary” (gm. Markusy), oficjalnie rozpoczął swoją działalność 23 października 1993 r. A zatem zespół aktywnie prowadzi swoją działalność folklorystyczną już od 25 lat. Od 2004 r. choreografem jest Edyta Godzieba, zaś kierownikiem muzycznym Adam Godzieba. Dzięki wspólnej pracy, zaangażowaniu, talentom swoich członków i ich pomysłowości zespół odnosi liczne sukcesy w przeglądach i festiwalach, w tym pięciokrotnie zdobył główną nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach, a w 2011 r. został zaproszony do Norwegii, gdzie zaprezentował polskie tańce i piosenki ludowe podczas głównego koncertu z okazji Święta Norweskiej Flagi.
      
      
      
       wyróżnienie
       Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Placówka cały czas podejmuje szereg działań kulturalnych i artystycznych wykraczających swoim zasięgiem poza mury szkolne. Swoimi działaniami proponuje mieszkańcom regionu odważne, niestandardowe projekty angażujące dzieci, młodzież i dorosłych w działania artystyczne i kulturalne. Wymienić tu można dobrze znane w naszym powiecie przedsięwzięcia, takie jak „Street Art”, „Maratony Artystyczne”, „Fashion Lab”, „Sztuka na ulicy”, „Z ołówkiem w Muzeum”, liczne plenery oraz wernisaże prac uczniów i nauczycieli. Szkoła jest także organizatorem dwóch konkursów o zasięgu ogólnopolskim – „Biennale inspiracji” w kategoriach: malarstwo, rysunek, grafika i fotografia oraz fotograficznego konkursu dla gimnazjalistów „Kolor”.
      
Marek Murdzia, rzecznik prasowy starosty elbląskiego

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama