UWAGA!

Podsumowanie II Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Pasłęku

 Podsumowanie II Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Pasłęku
Fot. Sebastian Paschen.

Koncertem finałowym zakończył się tegoroczny II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Pasłęku. Impreza dofinansowana była ze środków Urzędu Miasta w Pasłęku, Urzędu Powiatowego w Elblągu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Pasłęku oraz prywatnych sponsorów i składała się z 11 koncertów, jak również z kilku imprez towarzyszących.

Podobnie jak w 2013 r. w centrum Festiwalu znajdowały się wspaniałe 36-głosowe organy zbudowane przez gdańskiego organmistrza Andreasa Hildebrandta w 1719 r. dla kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku i odrestaurowane z wielkim pietyzmem w latach 2010-2013 przez warsztaty organowe Kristiana Wegscheidera z Drezna oraz Szymona Januszkiewicza z Pruszcza Gdańskiego. Wymienione warsztaty przygotowywały także instrument (serwis i bieżące strojenia) w 2014 r. do wydarzeń festiwalowych.
      
       Dyrektor artystyczny festiwalu dr Krzysztof Urbaniak zaprosił do udziału w wydarzeniach muzycznych znakomitych polskich i zagranicznych artystów, którzy w sposób podporządkowany pewnej myśli tematycznej układali programy poszczególnych koncertów.
      
       9 marca
Festiwal zainaugurował recitalem o tematyce pasyjnej profesor konserwatoriów w Hamburgu i Amsterdamie oraz organista słynnych barokowych organów w Alkmaar Pieter van Dijk.
      
       27 kwietnia przekrojowy program, od baroku po współczesność, prezentowała organistka sławnych organów Schnitgera w Weener Francien-Janse Balzer.
      
       18 maja wystąpili: organista Karol Hilla i sopranistka Maria Hilla, którzy wykonali program osnuty między innymi wokół opracowań hymnu Magnificat.
      
       22 czerwca
pierwsza rocznica inauguracji odrestaurowanych organów świętowana była w ramach koncertu Ensemble Hildebrandt 1719 w składzie: Anna Zawisza (sopran), Teresa Piech (skrzypce barokowe) oraz Krzysztof Urbaniak (organy). Po koncercie słuchacze mogli zapoznać się przy kawie i ciastku z przygotowaną specjalnie na ten dzień dwujęzyczną wystawą poświęconą działalności warsztatu organmistrza Andreasa Hildebrandta i prezentującą między innymi unikalne archiwalne fotografie zachowanych i niezachowanych dzieł Hildebrandta. Wystawę tę mieli okazję oglądać również liczni odwiedzający Pasłęk turyści, bowiem eksponowana była ona przez kilka miesięcy we wnętrzu pasłęckiego kościoła św. Bartłomieja.
      
       20 lipca w ramach recitalu organowego zaprezentował się Andrzej Nurcek, laureat Konkursu Improwizacji Organowej w Legnicy w 2013 r.
      
       Szczególnie bogaty w wydarzenia kulturalne wokół organów Hildebrandta był sierpień.
      
       3 sierpnia
z recitalem o przekrojowym programie wystąpił dyrektor Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, profesor gdańskiej Akademii Muzycznej oraz organista katedry oliwskiej Roman Perucki.
      
       22 sierpnia prezentację organów Hildebrandta oraz swoich własnych interpretacji przedstawili uczestnicy II Letniej Akademii Organowej w Pasłęku. To wydarzenie o niebagatelnym znaczeniu pedagogicznym, podobnie jak w poprzednim roku, przyciągnęło do Pasłęka grono studentów wielu polskich akademii oraz średnich szkół muzycznych, jak również osoby z zagranicy. Pedagogami Akademii byli: prof. dr hab. Irena Wisełka-Cieślar oraz dr Krzysztof Urbaniak.
      
       24 sierpnia z koncertem uświetniającym III Jarmark Świętego Bartłomieja w Pasłęku wystąpił zespół pedagogów, studentów i absolwentów Akademii Muzycznej w Łodzi w składzie: Anna Werecka (sopran), Justyna Skatulnik (skrzypce barokowe), Piotr Młynarczyk (viola da gamba) oraz Joanna Cyrulik (organy).
      
       28 września
z koncertem kameralnym wystąpili pedagodzy Akademii Muzycznej w Krakowie: Teresa Piech (skrzypce barokowe) oraz Marcin Szelest (organy), prezentując XVIII-wieczną muzykę niemiecką.
      
       19 października wystąpił znakomity organista, laureat kilku konkursów organowych, Radosław Kuliberda. Oprócz jego recitalu zabrzmiała również kantata Georga Philippa Telemanna, w której role pierwszoplanowe pełniły Aleksandra Hanus (sopran) oraz Ewa Gubiec (flet traverso).
      
       9 listopada koncert finałowy na organach Hildebrandta oraz na klawikordzie wykonała znakomita polska artystka, muzykolog i pedagog, Maria Erdman, która program swój osnuła wokół zapowiadającego już Adwent hymnu Veni redemptor gentium (Nun komm, der Heiden Heiland), będącego w swojej pierwszej wersji dziełem św. Ambrożego. Po koncercie po raz ostatni w 2014 r. słuchacze mogli spotkać się w Oratorium im. Jana Pawła II przy kawie i porozmawiać o wrażeniach z tegorocznego Festiwalu.
      
       Prowadzenie koncertów przygotowane i realizowane było przez Łukasza Mosura, Jana Suchorzewskiego i Krzysztofa Urbaniaka, przy czym koncert lipcowy prowadzony był przez Andrzeja Nurcka – wykonawcę recitalu. Oprócz koncertów kilkakrotnie odbyły się prezentacje instrumentu dla turystów, w tym dla grup zagranicznych.
      
       O instrumencie w Pasłęku pisano w opublikowanym w styczniu 2014 r. roczniku "The Japan Organ Journal" oraz w prestiżowym periodyku organowym "Ars Organi" (zeszyt 2/2014).
      
       Organy Hildebrandta obecne są także w różnych rodzajach mediów. Na zlecenie Urzędu Miasta w Pasłęku powstało kilka filmów prezentujących instrument (są one dostępne na stronie www.paslek.pl – zakładka Organy Andreasa Hildebrandta), nagrania znaleźć można na portalu YouTube, zaś szczegółowe informacje o instrumencie i wydarzeniach wokół niego na dwujęzycznej stronie organów www.hildebrandt-paslek.pl
      
       Świetnych recenzji w zagranicznych mediach doczekały się wydane przez Paschen Records w 2013 i 2014 r. płyty Martina Rosta i Krzysztofa Urbaniaka, zawierające między innymi pierwsze nagrania odnalezionych w 2012 r. utworów organowych z kościoła św. Jana w Gdańsku (recenzje opublikowane w "Organ – Journal für die Orgel", zeszyt 3/2014 oraz na stronie www.organ-journal.com, jak również na portalu kirchmusik.kirchkunst.de).
      
       W sierpniu miała w Pasłęku miejsce kolejna sesja nagraniowa, tym razem dla polskiej wytwórni płytowej, poświęcona muzyce Johanna Sebastiana Bacha. Tej produkcji płytowej oczekiwać możemy pod koniec 2014 r.
      
       Środowiska akademickie o pasłęckim instrumencie dyskutowały między innymi w kwietniu 2014 r. w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu podczas sesji naukowej Zabytkowe organy. Zagadnienia restauracji i rekonstrukcji – mity i rzeczywistość. W ramach sesji dr Krzysztof Urbaniak wygłosił odczyt zatytułowany Rekonstrukcja organów Andreasa Hildebrandta z 1719 r. w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku z perspektywy naukowo-badawczej.
      
       Frekwencja podczas poszczególnych koncertów festiwalowych wahała się między liczbą kilkudziesięciu i kilkuset słuchaczy, przy czym bardzo wyraźny był stopniowy wzrost odbiorców spoza Pasłęka, sięgający w wypadku niektórych wydarzeń festiwalowych ponad 50% ogólnej liczby słuchaczy. Świadczy to o trwałym wzroście renomy festiwalu i motywuje do dalszych działań zmierzających do umocnienia pozycji Festiwalu na mapie europejskich wydarzeń muzycznych.
      
       Na rok 2015 przygotowywany jest III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej oraz III Letnia Akademia Organowa w Pasłęku. Przy organach Hildebrandta odbędzie się także pierwszy etap organizowanego od 1991 roku w Gdańsku Międzynarodowego Konkursu Organowego im. J. P. Sweelincka.
      
       Z pewną ekscytacją organizatorzy Festiwalu czekają także na podjęcie prac przy znakomitych wczesnoromantycznych organach z ok 1852 r. w kościele w Mariance. Renowacja tego obiektu przyczyni się do dalszego rozwoju pasłęckich organowych inicjatyw artystycznych i pedagogicznych i, być może, zainicjuje dalsze podobne prace w niezwykle bogatej w XVIII- i XIX-wieczne organy okolicy Pasłęka.
      
       Tymczasem wszystkie osoby zainteresowane muzyką i instrumentem w Pasłęku zapraszamy do przyłączenia się do facebookowej grupy Andreas Hildebrandt from Danzig appreciation group.

       ---- Reklama -----

      
      
K.U.

Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie