UWAGA!

Certyfikowany kurs zarządzania ryzykiem

2014-01-27
08:50
 
Certyfikowany kurs zarządzania ryzykiem

Jaka metoda zarządzania ryzykiem jest dla organizacji najlepsza? Jakie elementy funkcjonowania organizacji poddać analizie? Kto i w jakim stopniu powinien być odpowiedzialny za wdrożenie takiego procesu w organizacji? Jak dobrze planować, wytyczać cele i zadania aby efektywnie je osiągać? Aby poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących zarządzania ryzykiem Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna zaprasza na pierwszy w Elblągu kurs „Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych”.

Ryzyko występowało i będzie występować w każdej organizacji tak jak i w życiu codziennym każdego człowieka. Wszyscy w jakiś sposób pragniemy zabezpieczyć się przed różnymi zagrożeniami i wykorzystać nadążające się szanse. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych elementów nowoczesnego zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych Wprowadzenie świadomości zarządzania ryzykiem w organizacji oraz właściwy system zarządzania ryzykiem przyczyniają się do prawidłowego wykonywania zadań i osiągania założonych celów. Dlatego niezwykle istotne jest nabywanie i rozszerzanie wiedzy dotyczącej zrozumienia roli zarządzania ryzykiem i tego, na czym ono w praktyce polega.
       Przepisy ustawy o finansach publicznych nakładają na wszystkie jednostki sektora finansów publicznych obowiązek wprowadzenia kontroli zarządczej, a zgodnie z jej standardami w każdej jednostce musi istnieć udokumentowane zarządzanie ryzykiem. Powoduje to konieczność odpowiedniego przygotowania pracowników sektora publicznego, w tym samorządowego.
      
       Kto może uczestniczyć w kursie?

       Oferta skierowana jest głównie do pracowników wszystkich organizacji należących do sektora jednostek finansów publicznych, w tym urzędników administracji rządowej, samorządowej, skarbowej oraz inspekcji i służb. Specyfika zarządzania ryzykiem w tych jednostkach jest wielopłaszczyznowa, co wynika z szerokiego wachlarza celów i zadań postawionych organizacjom funkcjonującym w tym sektorze. Życie niesie, dla tych organizacji, nie tylko zagrożenia finansowe ale i gospodarcze, ekonomiczne oraz często niedoceniane – zagrożenia społeczne.
       W kursie uczestniczyć mogą również wszystkie osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.
      
       Nabywane umiejętności

       Kurs pozwala zdobyć wiedzę na temat metod i sposobów zarządzania ryzykiem zewnętrznym i wewnętrznym związanym z działalnością organizacji. W trakcie czterodniowego kursu uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu planowania działalności instytucji publicznych, praktycznego zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności identyfikacji, oceny, podejmowania działań oraz monitoringu zagrożeń lub szans.
      
       Szkolenie przygotowane zostało w oparciu o wytyczne ministerstwa finansów, normy ISO 31000 i 31010 dotyczące standardów zarządzania ryzykiem, a także elementy M_o_R® /management of risk/.
       Wszelkie informacje nt. kursu można uzyskać pod numerem 55 239 38 12; 512 543 302 – kierownik studiów podyplomowych mgr Adam Jocz.
      
       EUH-E prowadzi również nabór na kurs - analiza finansowa.
      
       Szczegóły kursu oraz terminy dostępne są na stronie www.euh-e.edu.pl.
      
       Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
       Elbląg, ul. Lotnicza 2
       tel. 55 239 38 12
       e-mail:
skppip@euh-e.edu.pl
      
www: euh-e.edu.pl – zakładka kursy i szkolenia
      
------------- Reklama ------------
.
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej