UWAGA!

Ochrona środowiska w PWSZ - dobry wybór!

 Ochrona środowiska  w PWSZ - dobry wybór!
fot. WS

Nowoczesne laboratoria wyposażone w sprzęt najwyższej jakości, ciekawe przedmioty nauczania, praktyki zawodowe, wykwalifikowana kadra i bezpłatna edukacja na poziomie wyższym - to oferta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, dla wszystkich tych, którzy cenią swój rozwój i... troszczą się o środowisko.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oferuje swoim studentom szeroki wybór kierunków studiów - od przedmiotów humanistycznych po nauki ścisłe. Uczelnia posiada cztery wydziały: Instytut Ekonomiczny, Instytut Informatyki Stosowanej, Instytut Pedagogiczno-Językowy, Instytut Politechniczny.
       Jednym z polecanych kierunków jest Ochrona środowiska o specjalności inżynieria ekologiczna. Studia I stopnia na tym kierunku trwają 4 lata (osiem semestrów), absolwent uzyskuje tytuł inżyniera. Studia realizowane są w systemie stacjonarnym. Nauka jest bezpłatna.
       W toku nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu: nauk przyrodniczych, ochrony środowiska - jego monitorowania i zarządzania, technologii stosowanych w ochronie środowiska, projektowania rozwiązań technicznych uwzględniających wymogi środowiska, kontroli jakości poszczególnych elementów środowiska, organizacji służb zajmujących się środowiskiem naturalnym, prac laboratoryjnych i technik informatycznych.
       Na czym polega atrakcyjność tego kierunku?
       - To nie jest tylko przyrodniczy kierunek, ale również inżynierski. Dzisiaj tytuł inżyniera jest bardzo cenny - podkreśla dr Agata Rychter, wykładowca PWSZ. - Nasi studenci zdobywają wiedzę z zakresu przyrodniczego, co może się przydać w pracy urzędniczej w różnych instytucjach zajmujących się ochroną przyrody, jak np. parki krajobrazowe, inspektoraty ochrony środowiska; ale mogą też pracować jako specjaliści w obiektach takich jak oczyszczalnie ścieków, czy zakłady utylizacji odpadów. Uważam, że jest to atrakcyjny kierunek właśnie ze względu na połączenie tych dwóch elementów. Kładziemy nacisk na inżynierskość, technologiczność, przy czym mocno rozbudowane są także aspekty przyrodnicze.
       Niezwykle ważnym elementem edukacji na kierunku Ochrona środowiska jest praktyczna część nauki, która odbywa w terenie i w laboratoriach.
       Tu warto zaznaczyć, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa posiada nowe, w pełni wyposażone laboratoria, które umożliwiają studentom edukację na najwyższym poziomie.
       Instytut Politechniczny dysponuje czterema specjalistycznymi pracowniami, są to laboratoria: chemii środowiska, technologii środowiska, monitoringu środowiska oraz biologii i ekologii.
       Pracownie spełniają funkcje dydaktyczne, a dzięki bogatemu wyposażeniu mogą też pełnić rolę laboratoriów badawczych. PWSZ przeprowadziło już kilka projektów badawczych.
       Laboratorium Technologii Środowiska służy głównie studentom drugiego roku Ochrony środowiska, prowadzone są tu zajęcia z przedmiotu Technologie stosowane w ochronie środowiska. Pracownia wyposażona jest w wysokiej klasy urządzenia analityczne i laboratoryjne.
       - W laboratorium możliwe jest praktyczne rozwiązywanie zagadnień związanych z oczyszczaniem wody i ścieków - informuje mgr inż. Dominika Iskra-Świercz. - Dzięki zainstalowanej aparaturze pomiarowej oraz stanowiskom badawczym możliwe jest między innymi: określenie składu fizyczno-chemicznego wód i ścieków, optymalizacja procesów odżelaziania i odmanganiania wody, ustalanie parametrów procesu koagulacji, zmiękczanie wody, badanie efektywności biologicznego oczyszczanie ścieków w reaktorze typu SBR, chemiczne strącanie związków fosforu w ściekach.
      

 

Laboratorium Biologii i Ekologii to przede wszystkim pracownia mikroskopowa. Tu dobywają się zajęcia z biologii i mikrobiologii, ekosystemów wodnych i lądowych oraz ekologii.
       - Posiadamy mikroskopy o różnym stopniu powiększenia, również mikroskopy stereoskopowe, czyli takie do oglądania większych organizmów - wyjaśnia dr Agata Rychter. - Studenci mają duży komfort pracy, ponieważ pracują przy osobnych stanowiskach. Ponadto nasi studenci mogą samodzielnie przygotowywać preparaty, konserwować próby.
       Pracownia wyposażona jest w sprzęt niezbędny do przeprowadzania analiz typowo biologicznych, a także sprzęt do poboru prób biologicznych w terenie.
       Dwa kolejne laboratoria to pracownia Chemii środowiska i Monitoringu środowiska.
       - Zagadnienia z chemii i biochemii mają przybliżyć zjawiska i procesy, które zachodzą w środowisku i przygotować przyszłego inżyniera do ochrony środowiska przed degradacją najczęściej spowodowaną przez człowieka - twierdzi dr hab. Tadeusz Marcinkowski. - Przedmiot Chemia środowiska zajmuje się problematyką obiegu różnych składników, pierwiastków w środowisku w kontekście ekologicznym. Mamy też przedmiot Echotoksykologia, który zajmuje się wpływem różnych substancji, niekoniecznie przyjaznych dla środowiska, na zdrowie ludzi, ale również zwierząt i całej populacji organizmów żywych, czy to roślinnych, czy zwierzęcych. Są przedmioty określane mianem Monitoringu środowiska, czyli konkretnych prac kontrolujących stan środowiska oraz poszukujących rozwiązań zapobiegającym jego zanieczyszczeniom i degradacji. W tych laboratoriach wykorzystywane są wszelkie techniki z zakresu chemii analitycznej, tej najbardziej współczesnej.
       Duży nacisk nakładany jest na praktykę.
       - W ramach studiów prowadzimy zajęcia teoretyczne, jednak gro zajęć studenci spędzają w laboratoriach ucząc się praktycznej strony zawodu inżyniera ochrony środowiska - dodaje profesor. 
      
       Laboratoria powstały w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu służącej kształceniu kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”.
      
      

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
       Instytut Politechniczny
       ul. Grunwaldzka 137
       tel. 55 629 06 00
       faks: 55 629 06 02
      
www.pwsz.elblag.pl
      

       -----Reklama-----

      

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie