UWAGA!

Bez podatku

Gdyby rodzice darowali mi część domu jednorodzinnego (mniej niż 110 m kw.), czy w tym przypadku nie zapłacę podatku?

Chciałabym dowiedzieć się jak wyglądałaby sytuacja prawna, gdyby rodzice darowali mi część domu jednorodzinnego? Czy w tym przypadku obowiązuje sytuacja że do 110 m kw. nie zapłacę podatku? Z góry dziękuję za odpowiedź Agnieszka O.
     
     W tym przypadku obowiązuje ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadku i darowizn (tekst jednolity Dz. U. 1997 nr 16 poz. 89 z późniejszymi zmianami). Do 110 m2 nie zapłaci Pani podatku, ale tylko jeżeli spełnione zostaną warunki określone w art. 16 ust. 2 tej ustawy, który cytuję poniżej.
     Art. 16. 1. W przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym:
     1) w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
     2) w drodze spadku przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
     3) w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy, - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.
     2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:
     1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4,
     2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy,
     3) nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,
     4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu,
     5) będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
     a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
     b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.
     
     Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kasprzycki

Polub ten artykuł
Polub portEl.pl

Najnowsze artykuły w dziale Poradnik

Artykuły powiązane tematycznie

Reklama