UWAGA!

Co sprawdzać w umowie z biurem nieruchomości

Korzystając z pomocy pośredników nieruchomości, powinniśmy zwrócić uwagę na umowę z biurem, aby kupując „M” po dobrej cenie i w wymarzonej lokalizacji nie otrzymać w pakiecie dodatkowych opłat. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, na co zwrócić uwagę, żeby przysłowiowo nie zostać nabitym w butelkę.

Kupno mieszkania to jedna z najpoważniejszych decyzji życiowych, która często wiąże się z koniecznością wzięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji. Naturalną rzeczą jest, że w tej kwestii sięgamy po pomoc profesjonalistów, którzy powinni mieć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
       Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który na bieżąco monitoruje rynek przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, po przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową kontroli, radzi, na co zwracać uwagę, aby nie paść ofiarą własnej niewiedzy lub sprytu naciągaczy. Inspektorzy skontrolowali 162 przedsiębiorców, stwierdzając nieprawidłowości u 60 z nich. Najczęstsze zastrzeżenia dotyczyły: realizowania umów przez osoby bez licencji, braku w umowie imienia i nazwiska pośrednika odpowiedzialnego za jej wykonanie, numeru jego licencji, a także oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.
       UOKiK radzi, aby przed wyborem biura, któremu powierzymy pośrednictwo przy zakupie mieszkania, upewnić się, czy właściciel posiada licencję zawodową lub czy zatrudnia osobę posiadającą taki dokument. Informację o licencjonowanych podmiotach można znaleźć w centralnym rejestrze pośredników nieruchomościami na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury www.mi.gov.pl. To ważne, ponieważ jedynie osoba posiadająca licencję może przeprowadzać transakcje związane z obrotem nieruchomościami. Ponadto pośrednik musi posiadać ubezpieczenie OC od szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem zawodu zarówno przez niego, jak i osoby działające pod jego nadzorem, co ułatwia uzyskanie odszkodowania w sądzie w przypadku, gdy biuro nie wywiąże się z umowy lub wyrządzi szkodę.
       Zgodnie z prawem umowa pośrednictwa musi zostać zawarta na piśmie - inaczej jest nieważna. Zanim podpiszemy, najpierw przeczytajmy ją uważnie. Jeśli mamy wątpliwości dotyczące postanowień zawartych w kontrakcie, poprośmy o ich doprecyzowanie. Zadbajmy o to, aby w umowie znalazły się następujące informacje:
       - określenie stron umowy - dane osobowe i adresowe konsumenta oraz przedsiębiorcy świadczącego usługę,
       - dane osobowe licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiedzialnego za jej realizację, numer jego licencji oraz oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC,
       - przedmiot i zakres umowy - jednoznaczne określenie, czego oczekuje się od pośrednika, np. pomocy w zakupie mieszkania, uzyskaniu kredytu bankowego i co konsument w zamian jest zobowiązany zrobić. Pamiętajmy, że pośrednik ma prawo, ale też obowiązek - bez uzyskania pełnomocnictwa właściciela nieruchomości - wglądu oraz pobierania odpowiednich odpisów, wypisów, zaświadczeń z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów itd.
       - określenie, za jakie czynności będzie obowiązywało wynagrodzenie oraz ustalenie sposobu obliczania wynagrodzenia, jakie przysługiwać będzie przedsiębiorcy za wykonanie umowy (kwotowo lub jako procent od ceny),
       - wynagrodzenie po wygaśnięciu umowy pośrednictwa - o ile obie strony zgadzają się na to oraz zostało to w sposób jasny i precyzyjny określone w kontrakcie, pośrednik ma prawo do wynagrodzenia w sytuacji, kiedy do kupna nieruchomości doszło po wygaśnięciu umowy, ale w wyniku działań podjętych przez niego,
       - czas trwania umowy - może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Należy zapisać, w jakiej sytuacji i na jakich warunkach może zostać wypowiedziana.
       UWAGA! Umowę pośrednictwa może podpisać z konsumentem osoba, która nie jest licencjonowanym pośrednikiem. W umowie takiej zawsze muszą się jednak znajdować dane identyfikujące licencjonowanego pośrednika zatrudnionego przez agencję czy biuro nieruchomości, numer jego licencji oraz oświadczenie o posiadaniu przez niego ubezpieczenia OC.
       Na pośrednika, który nie wywiązuje się z umowy lub działa w sposób nieuczciwy, można złożyć skargę do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej działającej przy Ministrze Infrastruktury. Konsumenci mogą skorzystać również z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.
       W Elblągu jest to biuro przy ul. Saperów 14a, tel. 055 239 49 09. Bezpłatne porady udzielane są też pod numerem infolinii 0 800 800 008.
      
       Źródło: UOKiK
      
      
oprac. MK
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Poradnik

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama