UWAGA!

Pieniądze dla niepełnosprawnych studentów

Wydział Społeczny Urzędu Miejskiego w Elblągu, przypomina, że od 1 stycznia 2008 r. realizowany jest program pn. „Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych". Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 10 września.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby szkoły w danym roku akademickim (szkolnym) w terminie od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu.
     Wnioskodawcy, którzy nie złożą wniosku w tym terminie, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku akademickiego (szkolnego), w terminie od 1 lutego do 28 lutego każdego roku realizacji programu.
     O przyznanie pomocy finansowej mogą ubiegać się osoby orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:
     - studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich - prowadzonych przez szkoły wyższe,
     - posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
     - uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
     - słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
     - uczniami szkół policealnych,
     - studentami uczelni zagranicznych,
     - studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.
     W programie mogą uczestniczyć osoby o średnich miesięcznych dochodach brutto nie przekraczających:
     - 120 proc. najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
     - 150 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób samotnych lub osób samodzielnie gospodarujących.
     W ramach programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez wnioskodawcę:
     - opłaty za naukę (czesne),
     - zakwaterowania - w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
     - dojazdów,
     - koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
     - uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
     - zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
     - wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
     W ramach programu wykluczona została możliwość dofinansowania kosztów zakupu sprzętu komputerowego.
     Program, procedury realizacji oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej PFRON - www.pfron.org.pl lub w Wydziale Społecznym Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Kos. Gdyńskich 42.
oprac. A
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama