UWAGA!

Warmińsko-Mazurski Pakt na rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

To innowacyjna w skali kraju inicjatywa polegająca na utworzeniu wojewódzkiej platformy współpracy praktyków poradnictwa zawodowego. Do Paktu przystąpiło 58 instytucji i organizacji z terenu województwa.

Projekt przedstawia Wanda Stec, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu:
     - Skąd wziął się taki pomysł? Wielokrotnie była zgłaszana przez doradców zawodowych potrzeba integracji ich środowiska, wynikająca z faktu, iż poradnictwo zawodowe w Polsce jest rozproszone, realizowane w różnych typach instytucji i różnych sektorach, podporządkowane dwóm resortom - pracy i edukacji. Brakuje ogniwa łączącego osoby zajmujące się poradnictwem zawodowym w różnorodnych instytucjach.
     Z inicjatywą utworzenia swoistego „pomostu” na poziomie regionu między doradcami z różnych instytucji, zajmującymi się klientami w różnym wieku i w różnej sytuacji zawodowej, wystąpił Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, a dokładniej dwa jego wydziały: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu oraz analogiczne Centrum w Olsztynie. Pracownicy centrów zbadali aktualny stan poradnictwa zawodowego w województwie, tj. specyfikę, zasady i odbiorców świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego, wykonywane działania, posiadane zasoby informacji zawodowej, stosowane przez doradców metody, techniki i narzędzia, liczbę osób realizujących usługę poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz ich kwalifikacje. Następnie opracowali projekt Paktu na rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, a także projekt Porozumienia w sprawie zawiązania ww. Paktu, które wysłano do potencjalnych partnerów - kilkudziesięciu instytucji rynku pracy i edukacji z terenu Warmii i Mazur - celem konsultacji i rozpatrzenia możliwości włączenia się do tej interesującej inicjatywy.
     Do Paktu przystąpiło 58 instytucji i organizacji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w tym urzędy pracy, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, OHP, Kuratorium Oświaty, Wojskowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, instytucje szkoleniowe, agencje doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, organizacje pozarządowe zajmujące się poradnictwem zawodowym.
     Uroczyste podpisanie Paktu odbyło się 29 listopada 2007 r. 3 marca 2008 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze uczestników Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. W spotkaniu tym, mającym charakter czysto warsztatowy, wzięły udział 74 osoby - praktycy doradztwa zawodowego z instytucji i organizacji, które podpisały Porozumienie. Spośród nich zostały powołane cztery zespoły zadaniowe, które będą realizować wspólne przedsięwzięcia: Zespół ds. szkoleń i rozwoju zawodowego, Zespół ds. informacji zawodowej, Zespół diagnostyczny, a także Zespół ds. koordynacji i promocji. Na spotkaniu zostały określone zadania dla poszczególnych zespołów, wybrane osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz ustalone przedziały czasowe, w jakich konkretne działania zostaną wprowadzone w życie. Uzgodniono plan pracy na rok 2008 oraz terminy spotkań zespołów zadaniowych.
     W najbliższych tygodniach zostanie opracowana ankieta, dzięki której będą zbadane potrzeby doradców zawodowych - z punktu widzenia ich rozwoju zawodowego, doskonalenia warsztatu pracy i poszerzania zasobów informacji zawodowej, a więc tego, co jest niezbędne do świadczenia usługi poradnictwa zawodowego na wysokim, profesjonalnym poziomie.
     Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie www.up.gov.pl jest aktywny link poświęcony wyłącznie Warmińsko-Mazurskiemu Paktowi na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Ze względu na to, iż jest to inicjatywa wypływająca od przedstawicieli grupy zawodowej, ale jednocześnie jednocząca wiele instytucji rynku pracy i edukacji na Warmii i Mazurach, gdzie wciąż istnieje wysokie bezrobocie strukturalne, cechujące się m.in. niedostosowaniem zawodowym - uczestnikom Paktu bardzo zależy na tym, aby zainteresować swoją koncepcją jak największą liczbę mieszkańców województwa oraz zachęcić inne instytucje i organizacje do zrobienia czegoś ważnego i potrzebnego w dziedzinie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w regionie.
oprac. PD
Polub ten artykuł
Polub portEl.pl
A moim zdaniem...

Przeczytaj też co działo się w Elblągu wcześniej

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
NOWOŚĆ! Dział "A moim zdaniem" obsługuje hashtagi.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama